Leerplicht

Als een kind 4 jaar wordt, mag het naar school. Van 5 tot 16 jaar zijn kinderen leerplichtig. Dit betekent dat ze de basisschool moeten afmaken en daarna een opleiding moeten volgen op de middelbare school. Bij verzuim schakelt de school een leerplichtambtenaar in.

Kwalificatieplicht

Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is niet verplicht als een leerling onderwijs heeft gevolgd in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het praktijkonderwijs.

Verlof en vrijstelling

Als u uw kind (buiten de schoolvakanties) thuis houdt van school overtreedt u de Leerplichtwet. Kunt u vanwege uw werk alleen buiten de schoolvakanties op vakantie? Is er een huwelijk of begrafenis waar het kind bij moet zijn? Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over verlof en vrijstelling.

Schoolverzuim en spijbelen

Als een kind te vaak niet op school is zonder geldige reden, schakelt de school een leerplichtambtenaar in. De leerplichtambtenaren van de gemeente Veldhoven zijn er voor de leerlingen die in Veldhoven op school zitten. Wilt u zelf een leerplichtambtenaar spreken? Neem dan contact op met de gemeente.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek