Leerplicht

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. En voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen.

De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. De leerplicht begint op de eerste dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden. Vanaf dat moment zijn ouders of verzorgers ook strafbaar als zij hun kind thuis houden.

Kwalificatieplicht

Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben behaald, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Een startkwalificatie is niet verplicht als een leerling onderwijs heeft gevolgd in het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht of dagbesteding op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) of het praktijkonderwijs.

Verlof en vrijstelling

In sommige gevallen is het mogelijk om verlof of vrijstelling van de leerplicht aan te vragen, bijvoorbeeld voor een (religieuze) feestdag of wanneer een kind om medische redenen geen regulier onderwijs kan volgen. Waar u deze vrijstelling aanvraagt, is afhankelijk van de situatie. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 

Schoolverzuim en spijbelen

Als een kind te vaak niet op school is zonder geldige reden, schakelt de school een leerplichtambtenaar in. De leerplichtambtenaren van de gemeente Veldhoven zijn er voor de leerlingen die in Veldhoven op school zitten. Wilt u zelf een leerplichtambtenaar spreken? Neem dan contact op met de gemeente.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek