Leerplicht

De leerplichtwet is er voor alle kinderen/jongeren tussen de 5 en 16 jaar die in Nederland wonen. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. Na de leerplicht volgt de kwalificatieplicht.

Start leerplicht

De leerplicht begint op de eerste dag van de nieuwe maand nadat uw kind 5 jaar is geworden. Als ouder/verzorger bent u verplicht om uw kind in te schrijven op een school. U moet er ook voor zorgen dat uw kind regelmatig school bezoekt. Een kind is vanaf 12 jaar zelf verantwoordelijk om naar school te gaan. Het is strafbaar om uw kind niet naar school te laten gaan. De leerplicht stopt aan het eind van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.

Kwalificatieplicht

Als uw kind 16 jaar is en nog geen startkwalificatie heeft, dan geldt de leerplicht tot 18 jaar. Een starkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). Er is geen startkwalificatie nodig als uw kind onderwijs heeft gevolgd in het vso met als uitstroomprofiel Arbeidsmarktgericht of Dagbesteding of het praktijkonderwijs.

Verlof en vrijstelling

In sommige gevallen is het mogelijk om verlof of vrijstelling van de leerplicht aan te vragen. Bijvoorbeeld voor het bijwonen van een huwelijk, begrafenis, of voor een (religieuze) feestdag. Hier kunt u (bijzonder) verlof voor aanvragen. Het kan ook zijn dat uw kind om psychische / medische redenen geen gewoon onderwijs kan volgen. Dan kunt u in sommige gevallen vrijstelling aanvragen. Maar ook als u een trekkend bestaan leidt.

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof van meer dan 10 schooldagen vraagt u aan bij de adviseur leerplicht verbonden aan de school van uw kind.

Wanneer kan ik vrijstelling aanvragen?

Er zijn bijzondere situaties waarin uw kind niet naar school hoeft. Als ouder/verzorger kunt u dan een beroep doen op vrijstelling van inschrijvingsplicht. Vrijstelling is mogelijk in de volgende situaties:

  • Uw kind is op medische of psychische gronden niet geschikt voor het volgen van onderwijs
  • U heeft als ouder/verzorger zwaarwegende bedenkingen tegen de richting van het onderwijs
  • Uw kind staat ingeschreven bij een school in het buitenland

Vrijstelling is meestal geldig voor één schooljaar. U dient elk jaar voor 1 juli een beroep op vrijstelling in bij het college van burgemeester en wethouders (B&W). De adviseur leerplicht behandelt deze aanvraag namens het college van B&W. Als er geen recht op vrijstelling is, kan de adviseur leerplicht strafrechtelijk optreden. Meer informatie hierover vindt u op de website van Ingrado

Wat als mijn kind tijdelijk niet volledig naar school kan?

Het kan voorkomen dat uw kind tijdelijk niet volledig naar school kan vanwege lichamelijke of psychische redenen. In dat geval kan een maatwerktraject worden opgesteld, waarbij zorg en onderwijs worden gecombineerd. De school speelt hierbij een belangrijke rol. Hoewel er geen verlof of vrijstelling nodig is, wordt de adviseur leerplicht vaak betrokken bij dit traject. 

Schoolverzuim en spijbelen

Als een kind te vaak niet op school is zonder geldige reden, dan schakelt de school een adviseur leerplicht in. Deze adviseurs van de gemeente Veldhoven zijn er voor de leerlingen die in Veldhoven op school zitten.

Adviseur Leerplicht

De adviseur Leerplicht werkt samen met ouders en scholen om ervoor te zorgen dat kinderen naar school kunnen gaan. De adviseur leerplicht controleert of iedereen zich houdt aan de Leerplichtwet, zowel ouders/verzorgers als leerplichtigen. 

Wilt u zelf een adviseur leerplicht spreken? Neem dan contact op met de gemeente. Leerplicht Veldhoven is te bereiken op:

Voorkomen van verzuim

Verzuim op school is een signaal voor voortijdig schoolverlaten. Om te voorkomen dat verzuim tot schooluitval leidt, gaan we vroegtijdig in gesprek met u en uw kind om de oorzaak van het verzuim te achterhalen. Hierin kan de adviseur leerplicht doorverwijzen naar de hulpverlening. Ouders en kinderen vanaf 12 jaar kunnen strafrechtelijk verantwoordelijk worden gehouden voor het verzuim. In dit geval zal de adviseur leerplicht handhaven of een zorgmelding opmaken.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek