Fout!

Vanwege een storing is het op dit moment niet mogelijk digitaal aangifte te doen van een geboorte of overlijden. Wij hopen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak.

Adressen kinderopvang

Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang. In dit register kunt u zien welke opvang aan de wettelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang voldoet.

Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Dit gebeurt pas na een inspectie door de GGD en een beschikking van de gemeente.

Kinderopvangtoeslag

Alleen met opvang uit het register komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming van de Belastingdienst voor de kosten van kinderopvang. U kunt de toeslag aanvragen als u werkt, studeert, een traject volgt om werk te vinden of verplicht een inburgeringstraject volgt.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek