Cliëntondersteuning

Heeft u informatie, advies of hulp nodig bij bijvoorbeeld het keukentafelgesprek of bij de aanvraag van een voorziening? U kunt zich laten bijstaan door een partner of een familielid. U kunt ook een beroep doen op onafhankelijke en kosteloze cliëntondersteuning door een vrijwilliger of professional. Hiervoor kunt u terecht bij verschillende organisaties in Veldhoven.

Uw belang is het uitgangspunt

Cliëntondersteuning houdt in dat u informatie en advies krijgt op het gebied waar u dat nodig heeft. Het doel is dat u zo goed mogelijk kunt meedoen aan de maatschappij. Uw belang is altijd het uitgangspunt.

U kunt bij de gemeente aangeven of u behoefte heeft aan cliëntondersteuning. De gemeente kan u adviseren waar u daarvoor terecht kunt, want er zijn meerdere organisaties (zie hieronder) die onafhankelijke en kosteloze cliëntondersteuning bieden. Elke organisatie heeft daarin zo zijn eigen expertise.

Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven

Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven geeft antwoord op vragen over wetten, regelingen en voorzieningen. De dienstverlening is anoniem en gratis en bedoeld voor inwoners van de gemeente Veldhoven. U kunt bellen met Bureau Sociaal Raadslieden via telefoonnummer 040-2539959, of u kunt mailen naar info@bsrveldhoven.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Bureau Sociaal Raadslieden

GGzE

GGzE biedt hulp en ondersteuning aan kinderen, volwassenen en ouderen met (ex-)psychiatrische problemen. U kunt van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur bellen met GGzE Team Veldhoven via (06) 83 66 25 17 of mailen naar deboeiveldhoven@ggze.nl. Meer informatie over GGzE vindt u op de website van GGzE De Boei.

MEE Zuidoost Brabant

MEE heeft specifieke expertise en ervaring met kinderen en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke en zintuiglijke beperking en mensen met een vorm van autisme, niet-aangeboren hersenletsel of chronische ziekte. U kunt van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur bellen met het Servicepunt MEE Zuidoost Brabant via (040) 214 04 04. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van MEE.

Ouderenorganisaties

Onderstaande organisaties houden zich bezig met belangenbehartiging, hulp en ondersteuning aan ouderen.

  • SWOVE, Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven: www.swove.nl. U kunt hier onder andere terecht voor hulp en ondersteuning bij dementie, eenzaamheid en dagbesteding
  • KBO Kring Veldhoven www.kbo-kringveldhoven.nl
    Op deze website vindt u informatie en contactadressen van de afdelingen Heikant/Kelen, Meerveldhoven-d’Ekker, Oerle, Veldhoven/Zonderwijk/’t Look en Zeelst
  • Seniorenraad Veldhoven: belangenbehartiging voor alle Veldhovense ouderen
  • PVGE Veldhoven e.o.: voor iedereen van 50-plus

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek