Mantelzorg

Als u mantelzorg verleent, kunt u in aanmerking komen voor mantelzorgondersteuning: oplossingen die uw zorgtaak lichter maken.

Steunpunt Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE) geeft ondersteuning aan mantelzorgers. Zij organiseren bijvoorbeeld bijeenkomsten om andere mantelzorgers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Heeft u vragen over mantelzorgondersteuning of wilt u zich aanmelden als mantelzorger? Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg Veldhoven.

  • E-mail: mantelzorg@swove.nl
  • Telefoonnummer: 040 - 253 42 30
  • Adres: Sterrenlaan 15, 5503 BD Veldhoven, geopend op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur

Extra ondersteuning door de gemeente

Heeft u extra ondersteuning nodig bij uw taak als mantelzorger? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Veldhoven.

Mantelzorgwaardering

De gemeente Veldhoven wil haar waardering voor het werk van mantelzorgers graag laten blijken. Veldhoven heeft hiervoor de regeling voor Mantelzorgwaardering. U kunt zich aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg van SWOVE. In de Nadere regels voor mantelzorgwaardering (PDF, 127.6 kB) staat uitleg over de voorwaarden en de vormen van mantelzorgwaardering.

Vrijwilligersverzekering ook voor mantelzorgers

Gemeente Veldhoven zorgt ervoor dat u als mantelzorger verzekerd bent voor de risico's van uw werkzaamheden. Bent u mantelzorger en aangesloten bij het Steunpunt Mantelzorg? Dan bent u automatisch verzekerd onder de Vrijwilligerspolis.

  • Voor alle informatie over de vrijwilligerspolis: Vrijwilligersnet Nederland
  • Bij calamiteiten kunt u 24 uur per dag bellen naar (06) 20 88 09 57

Mantelzorgwoning

De gemeente staat toe dat een hulpbehoevende tijdelijk in een bijgebouw of in een aparte wooneenheid woont op het perceel van de mantelzorger. Andersom is ook toegestaan, mits er in de mantelzorgwoning niet meer dan 2 personen wonen.  

Bent u van plan een mantelzorgwoning (aan) te bouwen of te plaatsen? Dan vragen wij van u het volgende:

  1. Dien een mantelzorgverklaring (PDF, 55.0 kB) in bij het loket Welzijn Wonen Zorg. Onze medewerkers gaan met u en de zorgbehoevende in gesprek. Hierbij wordt breed gekeken naar de problemen die spelen, wat aan mantelzorg wordt geboden en of de zorgbehoevende al bekend is bij de gemeente en de Wet langdurige zorg (Wlz)
  2. Is er sprake van mantelzorg, dan dient u vervolgens een verzoek om vooroverleg voor een omgevingsvergunning in. Onder bepaalde voorwaarden mag een mantelzorgwoning vergunningvrij worden gebouwd. Een zaakcoördinator van de afdeling Mens en Omgeving toetst het vooroverleg o.a. aan de regels voor vergunningvrij bouwen (Besluit omgevingsrecht). U wordt hierover schriftelijk geïnformeerd. De kosten van het vooroverleg zijn € 100,00. De uitkomst van het vooroverleg wordt gemeld aan het loket Welzijn Wonen Zorg

Voorwaarden mantelzorgwoning

  • Er wonen maximaal 2 personen in een mantelzorgwoning
  • Zodra de noodzaak tot mantelzorg vervalt, is er geen sprake van ondergeschiktheid meer en moet de mantelzorgwoning worden verwijderd of worden teruggebracht in de originele staat. Bij vertrek of overlijden van de hulpbehoevende kan de achterblijvende bewoner tot maximaal 5 jaar daarna in de woning blijven wonen

U vindt de voorwaarden en mogelijkheden in de regeling Afhankelijk Wonen (PDF, 175.6 kB).

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek