Mantelzorg

Bent u mantelzorger? Dan kunt u mantelzorgondersteuning krijgen: oplossingen die uw zorgtaak lichter maken.

Steunpunt Mantelzorg

Het Steunpunt Mantelzorg van Stichting Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE) geeft ondersteuning aan mantelzorgers. Zij organiseren bijvoorbeeld bijeenkomsten. Daar kunt u heen om andere mantelzorgers ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Heeft u vragen over mantelzorgondersteuning of wilt u zich aanmelden als mantelzorger? Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg Veldhoven.

 • E-mail: mantelzorg@swove.nl
 • Telefoonnummer: (040) 253 42 30
 • Adres: Sterrenlaan 15, 5503 BD Veldhoven, geopend op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur

Extra ondersteuning door de gemeente

Heeft u extra ondersteuning nodig bij uw taak als mantelzorger? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Veldhoven.

Mantelzorgwaardering

De gemeente Veldhoven laat haar waardering voor het werk van mantelzorgers graag blijken. Hiervoor bestaat de regeling voor Mantelzorgwaardering. U kunt zich aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg van SWOVE. In de Nadere regels voor mantelzorgwaardering (PDF, 127.6 kB) staat uitleg over de voorwaarden en de vormen van mantelzorgwaardering.

Vrijwilligersverzekering ook voor mantelzorgers

Bent u mantelzorger en aangesloten bij het Steunpunt Mantelzorg? Dan bent u automatisch verzekerd via de Vrijwilligerspolis van de gemeente. U bent dan verzekerd voor de risico's van uw zorgtaken.

 • Voor alle informatie over de vrijwilligerspolis: Vrijwilligersnet Nederland
 • Bij calamiteiten kunt u 24 uur per dag bellen naar (06) 20 88 09 57

Mantelzorgwoning

De gemeente staat toe dat een hulpbehoevende tijdelijk in een bijgebouw of in een aparte wooneenheid woont op het perceel van de mantelzorger. Andersom is ook toegestaan, mits er in de mantelzorgwoning niet meer dan 2 personen wonen.

Mantelzorgwoning (aan)bouwen of plaatsen

We onderzoeken samen met u of uw plannen mogelijk zijn. Dat gebeurt zo:

 1. Dien een mantelzorgverklaring (PDF, 55.0 kB) in bij het loket Welzijn Wonen Zorg. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier mailen naar loketwelzijnwonenzorg@veldhoven.nl. U kunt het ook opsturen naar Loket Welzijn Wonen Zorg Gemeente Veldhoven, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven.
 2. Een van onze medewerkers maakt met u en de zorgbehoevende een afspraak. In dat gesprek kijken wij samen met u goed naar de problemen die spelen. En naar wat aan mantelzorg wordt geboden. Ook bespreken we of de zorgbehoevende al bekend is bij de gemeente en de Wet langdurige zorg (Wlz). Samen met u beslissen we of een mantelzorgwoning een goede oplossing is.
 3. Is een mantelzorgwoning een goede oplossing? Dan dient u een verzoek om vooroverleg voor een omgevingsvergunning in. De kosten van het vooroverleg zijn € 100,00. Soms mag u een mantelzorgwoning vergunningvrij bouwen. Een expert van de afdeling Mens en Omgeving controleert dit. Hij/zij gebruikt daarbij de geldende regels. Zoals de regels voor vergunningvrij bouwen (Besluit omgevingsrecht). U krijgt van ons een brief waarin staat of u een vergunning nodig heeft of niet. Wij melden de uitkomst van het vooroverleg ook aan het loket Welzijn Wonen Zorg.

Voorwaarden mantelzorgwoning

 • Er wonen maximaal 2 personen in een mantelzorgwoning
 • Is er geen mantelzorg meer nodig? Dan moet de mantelzorgwoning worden verwijderd. Of het gebouw moet terug naar de originele staat. Vertrekt of overlijdt de hulpbehoevende? Dan kan de achterblijvende bewoner nog maximaal 5 jaar in de mantelzorgwoning blijven wonen. Daarna moet de woning worden verwijderd of terug naar de originele staat.

U vindt alle voorwaarden en mogelijkheden in de regeling Afhankelijk Wonen (PDF, 175.6 kB).

Gevolgen mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning kan onzelfstandig zijn. Bijvoorbeeld als de keuken gedeeld wordt met de hoofdwoning. Dat heeft geen gevolgen.
Een mantelzorgwoning kan ook zelfstandig zijn. Dat betekent dat de mantelzorgwoning bewoond kan worden, zonder dat de badkamer, het toilet of de keuken gedeeld worden met de hoofdwoning.

Als u een zelfstandige mantelzorgwoning maakt, heeft dit gevolgen waar u rekening mee moet houden:

 • De wet verplicht ons een huisnummer toe te wijzen aan de mantelzorgwoning
 • Voor de mantelzorgwoning moet u elk jaar onroerende zaak belasting (OZB) betalen. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. De eigenaar van de mantelzorgwoning moet de OZB betalen. U vindt meer informatie over de OZB op de pagina WOZ en Onroerendezaakbelasting
 • Voor de mantelzorgwoning kunt u gratis een set kliko’s (groene, grijze en blauwe) aanvragen. U kunt hiervoor bellen naar 14 040
 • Alle huishoudens moeten afvalstoffenheffing betalen. Als bewoner van de mantelzorgwoning betaalt u deze dus ook. U vindt meer informatie op de pagina Afvalstoffenheffing
 • Een mantelzorgwoning is direct of indirect aangesloten op het gemeenteriool. Daarom moet de bewoner rioolheffing betalen. U vindt meer informatie op de pagina rioolheffing

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek