Bereikbaarheid Veldhoven

 • Bereikbaar Veldhoven

  De bereikbaarheid is al enige jaren een punt van zorg en vraagt op zo kort mogelijke termijn om goede oplossingen. Door de huidige en toekomstige sterke groei van het bedrijfsleven staat die bereikbaarheid onder druk.

 • Herinrichting Oude Kerkstraat

  De gemeente bereidt de herinrichting van de Oude Kerkstraat voor. Deze herinrichting gaat over het deel vanaf de Berthastraat tot en met de gemeentegrens Veldhoven-Eersel (bij Wintelre).

 • Kempenbaan

 • Medegebruik busbanen

  Busbanen en -stroken zijn in principe bestemd voor lijn- en/of autobussen. Voor bepaalde andere voertuigen is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor het gebruik van bepaalde busbanen in Veldhoven.

 • Nieuwe fietsverbinding De Run - HTC

  Meer fietsers en een veilige route kan de druk op het wegennet rondom de Kempenbaan en de N2 verminderen. Fietsers zijn hierbij een belangrijke doelgroep in het bereikbaar houden van De Run.

 • Parkeren in Veldhoven

  In het Citycentrum geldt op de meeste plekken betaald parkeren. Rond het Citycentrum en bij winkelcentrum Kromstraat zijn blauwe zones.

 • Strooiroutes

  Bij gladheid strooit de gemeente de doorgaande wegen volgens een vaste route. Tegelijk met de wegen bestrijdt de gemeente ook gladheid op de fietspaden.

 • Wegwerkzaamheden

  Overzicht van alle actuele wegafsluitingen