Bereikbaarheid Veldhoven

 • Bereikbaar Veldhoven

  Op deze pagina vindt u meer informatie over de bereikbaarheid van Veldhoven.

 • Fietsverbinding Sondervick - Bossebaan

  De gemeente Veldhoven zoekt naar een goede, snelle en veilige verbinding voor fietsverkeer tussen de Sondervick en Bossebaan.

 • Herinrichting Oude Kerkstraat

  De gemeente is bezig met de herinrichting van de Oude Kerkstraat. Deze herinrichting gaat over het deel vanaf de Berthastraat tot en met de gemeentegrens Veldhoven-Eersel (bij Wintelre).

 • Kempenbaan Oost

  De vernieuwing van de Veldhovense Kempenbaan gaat de laatste fase in. Kempenbaan Midden en West zijn inmiddels opnieuw ingericht. Nu is Oost aan de beurt.

 • Medegebruik busbanen

  Busbanen en -stroken zijn in principe bestemd voor lijn- en/of autobussen. Voor bepaalde andere voertuigen is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor het gebruik van bepaalde busbanen in Veldhoven.

 • Nieuwe fietsverbinding De Run - HTC

  Meer fietsers en een veilige route kan de druk op het wegennet rondom de Kempenbaan en de N2 verminderen. Fietsers zijn hierbij een belangrijke doelgroep in het bereikbaar houden van De Run.

 • Parkeren in Veldhoven

  In het Citycentrum geldt op de meeste plekken betaald parkeren. Rond het Citycentrum en bij winkelcentrum Kromstraat zijn blauwe zones.

 • Project Vernieuwing Peter Zuidlaan - Julianastraat

  We willen betere fietsroutes door Veldhoven en minder doorgaand verkeer door Zeelst. Daarom gaan we de Peter Zuidlaan en de Julianastraat vernieuwen en aan elkaar verbinden.

 • Snelle busverbinding

  De gemeente Eindhoven, gemeente Veldhoven en provincie Noord-Brabant onderzoeken een nieuwe snelle busverbinding - hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) - van Eindhoven Centrum naar De Run.

 • Strooiroutes

  Bij gladheid strooit de gemeente de doorgaande wegen volgens een vaste route. Tegelijk met de wegen bestrijdt de gemeente ook gladheid op de fietspaden.

 • Wegwerkzaamheden

  Wilt u weten waar in Veldhoven aan de weg wordt gewerkt? Of waar evenementen zijn met verkeershinder? Kijk dan op de kaart met wegwerkzaamheden en evenementen.