Bereikbaar Veldhoven

De bereikbaarheid is al enige jaren een punt van zorg en vraagt op zo kort mogelijke termijn om goede oplossingen. Door de huidige en toekomstige sterke groei van het bedrijfsleven staat die bereikbaarheid onder druk. Het gaat dan onder meer om bedrijventerrein De Run en enkele omliggende economische toplocaties. 

Kempenbaan West en het effect van stikstof op de natuur

Veldhoven en de regio hebben groot belang bij het realiseren van de aansluiting op de A67. De leefbaarheid in de kernen van Waalre en Valkenswaard (N69) wordt sterk verbeterd evenals de mobiliteit in en van de regio. Ook wordt hiermee de westelijke ontsluitingsroute (WOR) voor Veldhoven afgerond en wordt de bereikbaarheid van De Run sterk verbeterd.

Omdat het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ sinds 24 juli 2019 onherroepelijk is kan Veldhoven nu verder gaan werken aan een betere doorstroming van het verkeer naar Bedrijventerrein De Run en enkele omliggende toplocaties.

Op dit moment is er veel aandacht voor besluiten die betrekking hebben op de uitstoot van stikstof bij (onder andere) de aanleg van wegen. Lees verder over hoe gemeente Veldhoven de natuur beschermt bij de aanleg van Kempenbaan West en de aansluitingen op de A67. (PDF, 103.6 kB)

Drukte op Kempenbaan verminderen

Om de bereikbaarheid in Brainport Eindhoven, en met name in Veldhoven, te verbeteren, zijn er op maandagmiddag 17 december 2018 maatregelen bekend gemaakt, waaronder:

  • Peter Zuidlaan openstellen
    Eén van de oplossingen om die bereikbaarheid te verbeteren door het verminderen van de drukte op de Kempenbaan is door de Peter Zuidlaan open te stellen voor georganiseerd vervoer van en naar bedrijventerrein De Run 1000. Om deze maatregel uit te kunnen voeren, moet een verkeersbesluit worden genomen. Het ontwerp verkeersbesluit is te bekijken via de pagina bekendmakingen.
  • Provincialeweg gedeeltelijk afsluiten 
    Een andere oplossing is het (gedeeltelijk) afsluiten van de Provincialeweg in één richting. Het gaat dan om de richting van de Provincialeweg naar de Kempenbaan. Ook om deze maatregel uit te kunnen voeren, gaat het college van B en W van Veldhoven een verkeersbesluit nemen. Het ontwerp verkeersbesluit van de gedeeltelijke afsluiting van de Provincialeweg wordt begin januari in het Veldhovens Weekblad bekendgemaakt. U kunt het ontwerp verkeersbesluit inzien via de pagina bekendmakingen.
  • Directe aansluiting De Run 2000 vervalt
    Door de directe aansluiting van De Run 2000 op de Kempenbaan te laten vervallen, vermindert de drukte op de Kempenbaan. De Run 2000 wordt dan via het kruispunt bij De Run 4200 aangesloten op de Kempenbaan. Voordat deze maatregel wordt uitgevoerd wordt het ontwerp ter inzage gelegd. Deze maatregel is een onderdeel van het pakket maatregelen herinrichting Kempenbaan Oost dat begin volgend jaar wordt gepresenteerd.

gebied van het maatregelenpakketNieuwe vormen van vervoer

Overheid en het bedrijfsleven hebben de handen ineen geslagen en investeren gezamenlijk in maatregelen om een aantal dringende knelpunten aan te pakken. Er wordt hierbij gekeken naar een combinatie van nieuwe vormen van gedeeld vervoer en een flinke opwaardering van fietsvoorzieningen. Daarnaast wordt er gekeken naar verbeteringen van de bestaande infrastructuur, zoals Kempenbaan West en Kempenbaan Oost, en openbaar vervoer. Door verkeer op een bepaalde manier te sturen, verbetert de doorstroming van het verkeer op de Kempenbaan (West en Oost).

(Foto: Studio Bereikbaar)

Meer informatie

Wegwerkzaamheden

  • Actuele informatie over wegwerkzaamheden die voor verkeershinder kunnen zorgen, vindt u op de pagina Wegwerkzaamheden

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek