Bereikbaar Veldhoven

Het is de laatste jaren erg druk op de Kempenbaan. Dat komt doordat het bedrijfsleven de laatste jaren hard is gegroeid. En ook in de toekomst verwachten we nog groei. Het gaat hierbij om bedrijventerrein De Run en enkele economische toplocaties in de buurt daarvan. De oude wegen konden het verkeer niet meer aan. Daarom moeten we steeds goede oplossingen vinden voor de bereikbaarheid van Veldhoven. Het bestemmingsplan ‘Kempenbaan-West’ is sinds 24 juli 2019 onherroepelijk. Daarom kan Veldhoven nu werken aan een betere doorstroming van het verkeer.

Kempenbaan West en het effect van stikstof op de natuur

De verbinding Kempenbaan-A67 is heel belangrijk voor Veldhoven en de regio. De leefbaarheid in de kernen van Waalre en Valkenswaard (N69) wordt er veel beter door. Ook de doorstroming van het verkeer in en van de regio verbetert zo. Hiermee ronden we ook de westelijke ontsluitingsroute (WOR) voor Veldhoven af. Zo wordt de bereikbaarheid van De Run veel beter.

De verbinding Kempenbaan-A67 is heel belangrijk voor Veldhoven en de regio. De leefbaarheid in de kernen van Waalre en Valkenswaard (N69) wordt er veel beter door. Ook de doorstroming van het verkeer in en van de regio verbetert zo. Hiermee ronden we ook de westelijke ontsluitingsroute (WOR) voor Veldhoven af. Zo wordt de bereikbaarheid van De Run veel beter.

Lees verder over hoe gemeente Veldhoven de natuur beschermt bij de aanleg van Kempenbaan West en de aansluitingen op de A67. (PDF, 103.6 kB)

Drukte op Kempenbaan verminderen

De bereikbaarheid in Brainport Eindhoven, en vooral in Veldhoven, moet beter. Daarom zijn op 17 december 2018 de volgende maatregelen bekend gemaakt:

 • Peter Zuidlaan openstellen
  De drukte op de Kempenbaan moet minder. Daarom wordt de Peter Zuidlaan opengesteld voor georganiseerd vervoer van en naar bedrijventerrein De Run 1000. Hiervoor moet gemeente Veldhoven een verkeersbesluit nemen. Het ontwerp verkeersbesluit is te bekijken via de pagina bekendmakingen.
 • Provincialeweg gedeeltelijk afsluiten 
  Verder wordt de Provincialeweg (gedeeltelijk) in één richting afgesloten. Het gaat dan om de richting van de Provincialeweg naar de Kempenbaan. Dit is intussen uitgevoerd.
 • Directe aansluiting De Run 2000 vervalt
  De directe aansluiting van De Run 2000 op de Kempenbaan vervalt. In plaats daarvan sluiten we De Run 2000 via het kruispunt bij De Run 4200 aan op de Kempenbaan. Voordat deze maatregel wordt uitgevoerd wordt het ontwerp ter inzage gelegd. Deze maatregel is een onderdeel van het pakket maatregelen herinrichting Kempenbaan Oost dat begin volgend jaar wordt gepresenteerd.
 • Deze maatregelen zorgen ervoor dat het minder druk wordt op de Kempenbaan.

gebied van het maatregelenpakketNieuwe vormen van vervoer

Overheid en het bedrijfsleven gaan samenwerken en investeren om dringende knelpunten aan te pakken. We kijken hierbij naar een combinatie van nieuwe vormen van gedeeld vervoer. En er komt en een nieuwe fietsverbinding van de Run naar de High Tech Campus (HTC). Daarnaast kijken we naar het verbeteren van bestaande wegen, zoals Kempenbaan West en Kempenbaan Oost, en naar openbaar vervoer. We gaan het verkeer op een andere manier sturen. Zo verbetert de doorstroming op de Kempenbaan (West en Oost).

(Foto: Studio Bereikbaar)

Meer informatie

Wegwerkzaamheden

 • Actuele informatie over wegwerkzaamheden die voor verkeershinder kunnen zorgen, vindt u op de pagina Wegwerkzaamheden

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek