Herinrichting Oude Kerkstraat

De gemeente bereidt de herinrichting van de Oude Kerkstraat voor. Deze herinrichting gaat over het deel vanaf de Berthastraat tot en met de gemeentegrens Veldhoven-Eersel (bij Wintelre).

Planning

 • Concept Voorlopig Ontwerp

  Tot 30 juli 2021 hebben alle bewoners en andere betrokkenen informeel kunnen reageren op het Concept Voorlopig Ontwerp van deze herinrichting.

 • Reacties op Concept Voorlopig Ontwerp

  Er zijn ongeveer 10 reacties geweest op het concept Voorlopig Ontwerp. Al deze mensen hebben antwoord gehad op hun opmerkingen.

 • Aanpassing ontwerp

  Wij hebben alle reacties beoordeeld en afgewogen in het plan. Rond 27 september is het plan aangepast en gaan we over naar de volgende stap: Ter inzage legging.

 • Aangepast ontwerp ter inzage


  Vanaf 27 september 2021 heeft het Voorlopig Ontwerp gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Deze periode is gestopt op 8 november 2021. U kunt niet meer reageren op het ontwerp.

 • Na inzagetermijn: vaststelling definitief ontwerp

  Het Voorlopig Ontwerp is aangepast als gevolg van reacties na de vorige inzagetermijn. Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitieve ontwerpplan vastgesteld. op 21 december 2021. Het definitieve ontwerp ligt ter inzage van 17 januari tot 25 februari. Tegen het definitieve ontwerpplan kunt u geen bezwaar of beroep meer aantekenen.

  Nu het definitieve ontwerpplan is vastgesteld, zijn we bezig met de uitvoeringstekeningen en het inkoopproces.

 • Opdrachtverlening aannemer

  In april/mei proberen we het inkoopproces te beëindigen met een geselecteerde aannemer. Het doel is om aan het einde van het voorjaar van 2022 de opdracht te geven aan een aannemer.

 • Start werkzaamheden

  De werkzaamheden starten rond de zomer van 2022.

Definitief ontwerp

Vastgesteld definitief ontwerp Oude Kerkstraat

Bekijk hier een grotere weergave van het definitief ontwerp Oude Kerkstraat (PDF, 2.3 MB).

Voorbeelden

Voorbeeld van de rijbaan Voorbeeld van een verhoging

Voorbeeld van de rijbaan en van een verhoging

Wat gaat er gebeuren?

Het deel van de Oude Kerkstraat vanaf de Zandoerleseweg tot en met het kruispunt met de Bertastraat is een paar jaar geleden al opnieuw ingericht. De herinrichting waar het nu om gaat, sluit daarop aan.

Riolering

We vervangen het hoofdriool in de Oude Kerkstraat door een gescheiden systeem. Dat zijn 2 aparte buizen naast elkaar: één voor regenwater en één voor het overige afvalwater. Iedere woning krijgt daardoor 2 nieuwe rioolaansluitingen: één om het regenwater en één om het afvalwater naar het hoofdriool te brengen.
Als bewoner kunt u het dakwater van uw woning aansluiten op de regenwaterbuis. Daar zijn werkzaamheden voor nodig op uw eigen perceel. Wij voeren deze werkzaamheden niet voor u uit. Wel kunnen wij u wel adviseren hoe u dat kunt aanpakken. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl. Zet in de onderwerpregel: advies aansluiting regenwater Oude Kerkstraat). U kunt ons ook bellen via het korte telefoonnummer 14 040.

De weg

 • De rijbaan krijgt fietssuggestiestroken in gebakken straatstenen zoals ze al eerder zijn gemaakt in Oude Kerkstraat.
 • De breedte van de rijbaan met deze stroken wordt gelijk aan het eerder gemaakte deel van de Oude Kerkstraat.
 • Samen met de rijbaan wordt ook de inrichting van het voetpad, parkeren en inritten aangepast.
 • De rijbaan wordt ingericht voor een snelheid van 30km/h. Dit houdt in dat er drempels en plateau’s worden gemaakt.
 • Omdat we de bomen langs de weg willen houden, wordt de weg tussen Paleisstraat en Hoogeind 20 centimeter smaller.
 • Tot de Paleisstraat komt aan beide zijden van de weg een voetpad, daarna aan één zijde.
 • Van Hoogeind tot Scherpenering wordt het vrijliggende fietspad een voetpad.
 • Vanaf Hoogeind komen er geen parkeervakken.
 • Tussen Scherpenering en de rotonde Oersebaan, plus het gedeelte na de rotonde tot de gemeentegrens, krijgt de weg een nieuwe asfaltlaag. Ook het vrijliggende fietspad krijgt een nieuwe asfaltlaag.

Verlichting

We vernieuwen de lantaarnpalen. Er worden dezelfde masten geplaats als al eerder in Oerle Centrum zijn gezet. Dit gebeurt tot Hoogeind. Tussen Hoogeind en rotonde Oersebaan worden lantaarnpalen van een standaardtype geplaatst. Alle lantaarnpalen krijgen een LED-lamp.

Bomen

Op enkele bomen na houden we alle bomen.

Meer informatie

Heeft u een vraag over het project Herinrichting Oude Kerkstraat? Stuur dan een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl. Zet in de onderwerpregel: Oude Kerkstraat. U kunt ons ook bellen via het korte telefoonnummer 14 040.
 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek