Uitkering, werk en bijstand

 • Uitkering

  Heeft u geen werk en weinig geld om van te leven? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering op grond van de Participatiewet.

 • Uitkering voor zelfstandig ondernemers (Bbz)

  Wilt u een eigen bedrijf beginnen of beëindigen? Heeft uw bedrijf tijdelijke financiële problemen? Mogelijk heeft u recht op een bijstandsuitkering.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand kan de gemeente verstrekken voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen uit uw inkomen of spaargeld.

 • Collectieve zorgverzekering

  Een goede zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij VGZ en CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld.

 • Energietoeslag

  Het Rijk verlaagt in 2022 de energiebelasting. Dit om de stijgende energieprijzen (gedeeltelijk) te compenseren. Mensen met een laag inkomen krijgen daarnaast eenmalig een energietoeslag van maximaal € 800,-.

 • Individuele inkomenstoeslag

  Heeft u langer dan 3 jaar een inkomen dat lager is dan 110% van de bijstandsnorm en heeft u geen reserve achter de hand voor onverwachte uitgaven?

 • IOAW-uitkering

  Bent u 50 jaar of ouder en werkloos? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAW-uitkering. U ontvangt de uitkering na uw WW- of WGA-uitkering.

 • IOAZ-uitkering

  Moet u uw bedrijf of zelfstandig beroep beëindigen omdat u onvoldoende inkomsten heeft? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.

 • Meedoen-voorziening

  Door de Meedoen-voorziening kunt u deelnemen aan een activiteit, lid worden van de bibliotheek én een tegemoetkoming krijgen in de kosten van internet.

 • Schulden

  Zoekt u hulp en advies bij het aanpakken van uw financiële problemen en/of schulden? En woont u in de gemeente Veldhoven?

 • Studietoeslag

  Bent u student en heeft u een beperking? Dan komt u misschien in aanmerking voor een individuele studietoeslag.

 • Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

  De Tozo is per 1 oktober 2021 gesloten. Bent u zelfstandig ondernemer? En heeft u financiële ondersteuning nodig? Mogelijk kunt u een beroep doen op de regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

 • Vrijwilligers

  In Veldhoven zijn mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Doet u de werkzaamheden in organisatorisch verband, dan bent u automatisch verzekerd.

 • Woning huren

  Zoekt u een huurwoning in Veldhoven? Dan kunt u terecht bij de woningcorporaties, die zich richten op goedkope en betaalbare huurwoningen.