Meedoen-voorziening

Heeft u een laag inkomen? Door de Meedoen-voorziening kunt u toch meedoen aan een activiteit. Én lid worden van de bibliotheek. Én een bijdrage krijgen in de kosten van internet.

Aanvragen

Hiervoor heeft u een aanvraagformulier Meedoen-voorziening (PDF, 100.3 kB) nodig. U kunt ons ook bellen en zo’n formulier vragen. Of u haalt er een bij de receptie van het gemeentehuis. U kunt het ingevulde formulier inleveren bij de receptie van het gemeentehuis. Opsturen per post of e-mail kan ook.

Kosten die we vergoeden

  • Deelname activiteiten: u kunt bijvoorbeeld lid worden van een sportvereniging. Of zwemmen bij City Sport Veldhoven. Of een avondje uit bij theater De Schalm. In de bijlage bij het aanvraagformulier (PDF, 182.9 kB) staat welke organisaties/verenigingen meedoen. Er staat ook bij wat wij vergoeden. Wij betalen de kosten altijd rechtstreeks aan de organisatie. En we vergoeden één activiteit per persoon.
  • Lidmaatschap Bibliotheek: u kunt lid worden van de bibliotheek Veldhoven. De gemeente betaalt het abonnement rechtstreeks aan de bibliotheek.
  • Tegemoetkoming kosten internet: voor internetkosten (zoals een abonnement) kunt u een bijdrage krijgen van € 50,00 per jaar. We geven per huishouden één bijdrage.

Voorwaarden

  • U bent ouder dan 18 jaar
  • Uw inkomen is lager dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de hoogte van de bijstandsnormen.
  • U heeft niet méér vermogen dan u voor deze Meedoen-voorziening mag hebben. Vermogen is de optelsom van spaargeld, spullen en schulden. Meer informatie hierover staat op het aanvraagformulier

Schoolgaande kinderen

Voor bijdragen aan activiteiten voor schoolgaande kinderen kunt u terecht bij Stichting Leergeld

Zo lang duurt het

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken of u financiële hulp krijgt. We sturen u daarover een brief. Staat in deze brief dat u de voorzieningen krijgt? Dan neemt u de brief mee naar de activiteit en naar de bibliotheek. De bijdrage in de kosten van internet maken we zo snel mogelijk over naar uw rekening.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek