Meedoen-voorziening

Zijn de kosten van activiteiten buitenshuis voor u te hoog? Door de Meedoen-voorziening kunt u deelnemen aan een activiteit, lid worden van de bibliotheek én een tegemoetkoming krijgen in de kosten van internet.

Aanvragen

Lever het aanvraagformulier Meedoen-voorziening (PDF, 148.6 kB) in bij de receptie van het gemeentehuis of stuur het op. U kunt het aanvraagformulier ook telefonisch aanvragen of afhalen bij de receptie van het gemeentehuis.

Welke kosten worden vergoed?

  • Deelname activiteiten: u kunt bijvoorbeeld lid worden van een sportvereniging, zwemmen bij City Sport Veldhoven of een avondje uitgaan bij theater De Schalm. In de bijlage bij het aanvraagformulier (PDF, 139.5 kB) staat welke organisaties/verenigingen meedoen en wat precies wordt vergoed. De gemeente betaalt de kosten rechtstreeks aan de organisatie. Er wordt één activiteit per persoon vergoed
  • Lidmaatschap Bibliotheek: u kunt lid worden van de bibliotheek Veldhoven. De gemeente betaalt de kosten van lidmaatschap rechtstreeks aan de bibliotheek Veldhoven
  • Tegemoetkoming kosten internet: als u kosten maakt voor internet (zoals abonnementskosten) kunt u hiervoor een tegemoetkoming krijgen van € 50,00 per jaar. Per huishouden wordt er één tegemoetkoming per jaar verstrekt

Voorwaarden

  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U heeft een inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm. Woont u in een inrichting op basis van de Wet langdurige zorg, dan geldt voor u een andere inkomensgrens. Informeer bij de gemeente
  • U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor deze tegemoetkoming mag hebben
  • Voor bijdragen aan activiteiten voor schoolgaande kinderen kunt u terecht bij Stichting Leergeld

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeente beslist in principe binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken of u een tegemoetkoming krijgt.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek