Uitkering voor zelfstandig ondernemers

Let op!Ondernemers die tijdelijk financiële ondersteuning nodig hebben als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers'. Veldhovense en Waalrese ondernemers kunnen voor informatie, advies en vragen over de steunmaatregelen terecht bij het Ondernemersloket

Wilt u een eigen bedrijf beginnen? Heeft u al een eigen bedrijf en tijdelijke financiële problemen? Of wilt u uw eigen bedrijf beëindigen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een uitkering en/of bedrijfskrediet op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004). Bel naar de gemeente voor een afspraak.

Voorwaarden

Om bijstand op grond van het Bbz 2004 aan te vragen, moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt
 • U woont in Nederland
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • U heeft geen recht op een andere uitkering
 • U bent voor uw gezinsinkomen aangewezen op de (te starten) onderneming

Daarnaast is één van de volgende situaties voor u van toepassing:

 • U bent ondernemer en heeft tijdelijke financiële problemen, of
 • U wilt een onderneming starten vanuit werkloosheidssituatie, of
 • U bent een ondernemer die geboren is vóór 1 januari 1960 en u heeft een onderneming die niet langer levensvatbaar is. Ook oeftent u de onderneming al minimaal 10 jaar uit, of
 • U bent genoodzaakt uw niet-levensvatbare onderneming te beëindigen

Er gelden aanvullende voorwaarden voor starters, bestaande ondernemers, oudere ondernemers en ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf.

Uitkering en/of bedrijfskapitaal

Er zijn 2 vormen van bijstandsverlening mogelijk:

 • Een periodieke uitkering. De duur is afhankelijk van uw situatie
 • Een bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende geldlening

Ondersteuning/re-integratie

Ontvangt u een bijstandsuitkering en heeft u plannen om te starten als zelfstandig ondernemer? Neem dan contact op met uw klantmanager werk. De klantmanager bespreekt de plannen met u en verwijst u eventueel door voor verdere ondersteuning.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek