Uitkering voor zelfstandig ondernemers

Wilt u een eigen bedrijf beginnen? Heeft u al een eigen bedrijf en tijdelijke financiële problemen? Of wilt u uw eigen bedrijf beëindigen? Mogelijk komt u in aanmerking voor een uitkering en/of bedrijfskrediet op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004). Bel naar de gemeente voor een afspraak.

Voorwaarden

Om bijstand op grond van het Bbz 2004 aan te vragen, moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder maar heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt
 • U woont in Nederland
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
 • U heeft geen recht op een andere uitkering
 • U bent voor uw gezinsinkomen aangewezen op de (te starten) onderneming

Daarnaast is één van de volgende situaties voor u van toepassing:

 • U bent ondernemer en heeft tijdelijke financiële problemen, of
 • U wilt een onderneming starten vanuit werkloosheidssituatie, of
 • U bent een ondernemer die geboren is vóór 1 januari 1960 en u heeft een onderneming die niet langer levensvatbaar is. Ook oefent u de onderneming al minimaal 10 jaar uit, of
 • U bent genoodzaakt uw niet-levensvatbare onderneming te beëindigen

Er gelden aanvullende voorwaarden voor starters, bestaande ondernemers, oudere ondernemers en ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf.

Uitkering en/of bedrijfskapitaal

Er zijn 2 vormen van bijstandsverlening mogelijk:

 • Een periodieke uitkering. De duur is afhankelijk van uw situatie
 • Een bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende geldlening

Ondersteuning/re-integratie

Ontvangt u een bijstandsuitkering en heeft u plannen om te starten als zelfstandig ondernemer? Neem dan contact op met uw klantmanager werk. De klantmanager bespreekt de plannen met u en verwijst u eventueel door voor verdere ondersteuning.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek