Uitkering voor zelfstandig ondernemers

Wilt u een eigen bedrijf beginnen? Heeft u een eigen bedrijf en tijdelijke financiële problemen? Of wilt u uw eigen bedrijf beëindigen? Dan heeft u mogelijk recht op een bijstandsuitkering op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Bel naar de gemeente voor een afspraak.

Voorwaarden

Om een bijstandsuitkering aan te vragen, moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent ondernemer, u wilt een bedrijf beginnen of uw bedrijf beëindigen
  • U bent 18 jaar of ouder maar nog niet met pensioen
  • U woont in Nederland
  • U heeft de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning
  • U heeft geen recht op een andere uitkering

Daarnaast zijn er aanvullende voorwaarden voor starters, bestaande bedrijven, oudere ondernemers en ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf.

Uitkering en/of bedrijfskapitaal

Er zijn 2 vormen van bijstandsverlening mogelijk:

  • Een periodieke uitkering. De duur is afhankelijk van uw situatie
  • Bedrijfskapitaal in de vorm van een rentedragende geldlening

Ondersteuning/re-integratie

Ontvangt u een bijstandsuitkering en heeft u plannen om te starten als zelfstandig ondernemer? Neem dan contact op met uw klantmanager werk. De klantmanager bespreekt de plannen met u en verwijst u eventueel door voor verdere ondersteuning.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek