Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u onverwachte noodzakelijke kosten kunt betalen. Bijvoorbeeld kosten door ziekte. Of als u uw huur (tijdelijk) niet kunt betalen en geen huurtoeslag krijgt. Het gaat om kosten die u niet zelf kunt betalen met uw inkomen. Of kosten waarvoor u niet heeft kunnen sparen. De gemeente bepaalt of u recht hebt op bijzondere bijstand.

Aanvragen

Bel ons voor het maken van een afspraak. Tijdens de afspraak bespreken we samen wat er nodig is. Hierbij kijken we naar uw persoonlijke situatie en uw financiële situatie. We bespreken dan ook of en hoe wij u kunnen helpen. En we vragen u om informatie en documenten op te sturen.

Voorwaarden

  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U woont rechtmatig in Nederland
  • U inkomen is lager dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • U heeft niet meer vermogen dan u voor bijstand mag hebben. Vermogen is spaargeld en andere bezittingen min mogelijke schulden.
  • De kosten zijn bijzonder: het gaat om kosten die u normaal niet maakt
  • De kosten zijn noodzakelijk
  • De kosten zijn onverwacht: u heeft er niet voor kunnen sparen
  • De kosten mogen al gemaakt zijn: u kunt bijzondere bijstand aanvragen binnen 2 maanden nadat deze kosten zijn gemaakt.
  • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen

Bijzondere bijstand bij inkomen boven bijstandsniveau

Ook met een inkomen boven bijstandsniveau kunt u bijzondere bijstand vragen. De gemeente bekijkt  uw persoonlijke situatie en bepaalt of u recht hebt op bijzondere bijstand.

Zo lang duurt het

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken of u bijzondere bijstand krijgt. We sturen u daarover een brief. Staat in deze brief dat u de bijstand krijgt? Dan maken we het bedrag zo snel mogelijk over naar uw rekening.

Gift of geldlening

De gemeente beoordeelt of u de bijzondere bijstand als gift of als lening krijgt.

Hulp voor gezinnen met een laag inkomen

Gezinnen met kinderen tot 18 jaar met een laag inkomen kunnen hulp vragen aan de gemeente. Gemeenten kunnen extra ondersteuning geven aan gezinnen met kinderen, bijvoorbeeld met een kindpakket. Dit is een pakket met de meest noodzakelijke behoeften voor kinderen om extra's mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld vouchers voor kleding en zwemlessen.

Zie ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek