Bijzondere bijstand

Let op!Ondernemers die tijdelijk financiële ondersteuning nodig hebben als gevolg van de maatregelen rondom het coronavirus, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers'. Veldhovense en Waalrese ondernemers kunnen voor informatie, advies en vragen over de steunmaatregelen terecht bij het Ondernemersloket

Bijzondere bijstand kan de gemeente verstrekken voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen met uw inkomen of waarvoor u niet heeft kunnen sparen. Bijvoorbeeld kosten vanwege ziekte of als u uw woonkosten (tijdelijk) niet kunt betalen en geen huurtoeslag krijgt. U vraagt bijzondere bijstand op afspraak aan.

Aanvragen

Neem telefonisch contact op met de gemeente voor een afspraak. Tijdens dit gesprek bespreken we samen met u wat er nodig is en hoe de gemeente u daarbij kan helpen.

Voorwaarden

  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U heeft een inkomen lager dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor bijstand mag hebben
  • De kosten zijn bijzonder: het gaat dus om kosten die u normaal niet maakt
  • De kosten zijn noodzakelijk
  • De kosten mogen gemaakt zijn: Hebt u recent kosten gemaakt? Dan kunt u een aanvraag indienen binnen 2 maanden nadat deze kosten zijn gemaakt. 
  • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen

Bijstand ontvangen

Ook als uw inkomen hoger is dan het bijstandsniveau kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand. De gemeente beoordeelt aan de hand van uw persoonlijke omstandigheden of u in aanmerking komt en voor welk bedrag. 

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken of u bijzondere bijstand krijgt. Heeft u een brief gekregen waarin staat dat u de bijstand krijgt, dan wordt het bedrag zo snel mogelijk naar uw rekening overgemaakt.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek