Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand kan de gemeente verstrekken voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen met uw inkomen of waarvoor u niet heeft kunnen sparen. Bijvoorbeeld kosten vanwege ziekte of als u uw woonkosten (tijdelijk) niet kunt betalen en geen huurtoeslag krijgt. U vraagt bijzondere bijstand op afspraak aan.

Aanvragen

Neem telefonisch contact op met de gemeente.

Voorwaarden

  • U bent ouder dan 18 jaar
  • U heeft een inkomen lager dan 105% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • U heeft niet meer spaargeld of vermogen dan u voor bijstand mag hebben
  • De kosten zijn bijzonder: het gaat dus om kosten die u normaal niet maakt
  • De kosten zijn noodzakelijk
  • De kosten mogen gemaakt zijn: Hebt u recent kosten gemaakt? Dan kunt u een aanvraag indienen binnen 2 maanden nadat deze kosten zijn gemaakt. 
  • U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen

Bijstand ontvangen

Ook als uw inkomen hoger is dan het bijstandsniveau kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand. De gemeente beoordeelt aan de hand van uw persoonlijke omstandigheden of u in aanmerking komt en voor welk bedrag. 

Afhandeling van uw aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van alle stukken of u bijzondere bijstand krijgt. Heeft u een brief gekregen waarin staat dat u de bijstand krijgt, dan wordt het bedrag zo snel mogelijk naar uw rekening overgemaakt.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek