Gemeenteraad

 • Vergaderingen gemeenteraad

  Iedereen kan via het raadsinformatiesysteem (RIS) het vergaderschema (kalender) en -stukken raadplegen, vergaderingen live volgen of later terugzien, uitslagen bekijken en het archief inzien

 • Contact met de gemeenteraad

  Als inwoner van Veldhoven kunt u de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp.

 • Gemeenteraad samenstelling

  In de gemeenteraad van Veldhoven zitten 27 raadsleden. Elke 4 jaar worden de raadsleden gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

 • Hoe vergadert de raad

  De gemeente moet veel politieke keuzes maken. De gemeenteraadsleden spelen hierbij een hoofdrol. Zij wegen verschillende belangen en af nemen de uiteindelijke beslissingen.

 • Rekenkamercommissie

  De rekenkamercommissie voert ieder jaar een aantal onderzoeken uit naar beleid en beleidsuitvoering.