Bestuur en organisatie - overzicht

 • Bekendmakingen

  Officiƫle bekendmakingen publiceren wij, op een enkele uitzondering na, via het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl

 • Beleid en regelgeving

  Wetten, regels en beleid in Veldhoven

 • College B en W

  Dagelijks bestuur van de gemeente Veldhoven: samenstelling, portefeuilles, nevenfuncties, besluitenlijsten, coalitieprogramma en begroting

 • Gemeenteraad

  Samenstelling raad, raadsvergaderingen, mogelijkheden voor inspraak en de website van de raad

 • Onderscheidingen

  Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen

 • Organisatie

  Vacatures, inkoop en aanbestedingen

 • Programmabegroting

  De gemeentelijke programmabegroting geeft informatie over de plannen van het college en van de raad.

 • Bestuurlijke toekomstvisie

  De bestuurlijke toekomstvisie geeft weer hoe Veldhoven bestuurlijk wil samenwerken met andere partijen.

 • Verkiezingen

  Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U kunt op deze dag ook stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).