Fout!

Vanwege een storing is het op dit moment niet mogelijk digitaal aangifte te doen van een geboorte of overlijden. Wij hopen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak.

Financiën

P&C cyclus in overzichtWe maken elk jaar verschillende documenten over de geldzaken (financiën) van de gemeente. We kijken hierbij naar de toekomst en leggen verantwoording af over het verleden. Dit doen we in 4 stappen. We noemen dit de Planning & Control-cyclus (P&C-cyclus).

Met de P&C-cyclus laten we zien hoe we onze doelen halen. En wat we hiervoor nodig hebben. De organisatie legt verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders. Het college legt verantwoording af aan de gemeenteraad. De P&C-cyclus bestaat uit 4 stappen:

Stap 1: Kadernota

We starten met de kadernota. In dit document staan onze plannen en uitgangspunten voor de komende jaren.

Stap 2: Begroting

In de begroting werken we de plannen uit met daarbij alle uitgaven en inkomsten van onze plannen. Wij willen dat onze uitgaven en inkomsten altijd in evenwicht zijn.

Stap 3: Bestuursrapportage (Burap)

In een bestuursrapportage bekijken we of alle plannen uit de begroting nog op schema liggen. Bijvoorbeeld of er voldoende geld is gereserveerd voor een bepaald plan. Met een bestuursrapportage kunnen we besluiten om bepaalde uitgaven en inkomsten ergens anders voor te gebruiken.

Stap 4: Jaarrekening en Jaarverslag

De laatste stap in de P&C-cyclus is de jaarrekening en het jaarverslag. De verantwoording en conclusies uit deze jaarstukken gebruiken we als input voor de volgende kadernota.

Begrotingsjaar 2025

Begrotingsjaar 2024

Begrotingsjaar 2023

Begrotingsjaar 2022

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek