Coalitieprogramma 2018-2022

De politieke partijen VVD, GBV en PvdA vormen de coalitie in Veldhoven. In het coalitie-akkoord ‘Samen, Stabiel en Sterk!’ zijn de politieke afspraken en ambities voor de bestuursperiode 2018-2022 vastgelegd. 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek