College van B en W

  • Openbare besluitenlijsten

    Het college van burgemeester en wethouders vergadert in principe iedere week. Een week na de vergadering verschijnt de openbare besluitenlijst.

  • College samenstelling

    Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt voorstellen voor de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de raad uit.

  • Coalitieprogramma

    De politieke partijen Hart voor Veldhoven, GroenLinks/PvdA, CDA en D66 vormen de coalitie in Veldhoven