College van B en W

 • Openbare besluitenlijsten

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert in principe iedere week. Een week na de vergadering verschijnt de openbare besluitenlijst.

 • College samenstelling

  Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt voorstellen voor de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de raad uit.

 • Coalitieprogramma

  De politieke partijen Hart voor Veldhoven, GroenLinks/PvdA, CDA en D66 vormen de coalitie in Veldhoven

 • Activiteiten college

  De leden van het college van B en W vertegenwoordigen het gemeentebestuur bij verschillende gelegenheden. Bekijk de activiteiten.