Openbare besluitenlijsten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert in principe iedere week. De vergaderingen zijn besloten, u mag er niet bij aanwezig zijn. Wel verschijnt een week na de vergadering de openbare besluitenlijst. Hierin leest u over welke onderwerpen het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen heeft.

Openbare besluitenlijsten

Webarchief besluiten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek