College samenstelling

Burgemeester en wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders (college). De gemeente Veldhoven heeft op dit moment 5 wethouders. Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente.

De taken van het college zijn:

 • Voorstellen voor de gemeenteraad voorbereiden
 • Besluiten van de gemeenteraad uitvoeren

Contact met het college

Wilt u contact met de burgemeester? Of met een wethouder? Dit gaat via het bestuurssecretariaat. U kunt de medewerkers van het bestuurssecretariaat bereiken via onze algemene contactgegevens.

Burgemeester Marcel Delhez

  Portefeuille

  • Openbare orde en veiligheid
  • Regionale samenwerking
  • Handhavingsbeleid

  Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

  • Brainport Development
  • Vluchtelingen
  • Statushouders

  Nevenfuncties

  • Lid AB MRE
  • Lid AB Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
  • Lid bestuur Stichting Brainport
  • Bestuurlijk overleg MMC en ASML
  • Lid bestuurlijk platform SGE
  • Lid AB Veiligheidshuis Zuidoost-Brabant
  • Voorzitter Driehoek Basisteam De Kempen
  • Lid Regionaal Beleidsteam VRBZO
  • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Ondermijning Basisteam De Kempen
  • Voorzitter Actieberaad Ondermijning Oost-Brabant
  • Lid Strategisch Beraad Roma
  • Voorzitter DPK/Lunavi Kraamzorg

  Evenementen

  Binnenkort is Burgemeester Marcel Delhez aanwezig bij de volgende evenementen:

  ActiviteitWie
  Datum
  5 mei 2024
  Tijd
  11:00
  Plaats
  Knegselseweg 40
  Wie
  • Burgemeester Marcel Delhez
  Activiteit

  Burgemeester Delhez neemt het bevrijdingsvuur in ontvangst van een lopersgroep van GVAC (Groot Veldhovense Atletiek Club). Zij brengen het bevrijdingsvuur van Wageningen naar Veldhoven.

  Datum
  17 mei 2024
  Plaats
  Sportpark De Korze, Korze 82
  Wie
  • Wethouder Thomas van Broekhoven (Hart voor Veldhoven)
  • Burgemeester Marcel Delhez
  Activiteit

  Openen van de jubileumweek van sportvereniging Rood-Wit ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.

  Let op: dit is een besloten bijeenkomst.

  Datum
  25 mei 2024
  Tijd
  18:30
  Plaats
  Dorpstraat Veldhoven
  Wie
  • Burgemeester Marcel Delhez
  Activiteit

  Doorkomst, finish en prijsuitreiking bij Omloop der Kempen - ladies. 

  Datum
  26 mei 2024
  Tijd
  11:00
  Plaats
  Dorpstraat Veldhoven
  Wie
  • Burgemeester Marcel Delhez
  Activiteit

  Startschot geven bij Omloop der Kempen - heren. 

  Datum
  5 augustus 2024
  Tijd
  12:00 - 14:00
  Plaats
  Gilterrein Onze Lieve Vrouwe Gilde Zeelst, Blaarthemseweg 86
  Wie
  • Burgemeester Marcel Delhez
  Activiteit

  Openingsschot lossen bij het 3-jaarlijkse Koningschieten.

  Wethouder Huub Stroeks (Hart voor Veldhoven)

   Portefeuille

   • Zorg
   • Welzijn
   • Jeugd

   Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

   • Beschermd wonen
   • Maatschappelijke opvang
   • Regionale samenwerking Sociaal Domein
   • Generalisten- en specialistenteam
   • Gezondheidsbeleid

   Nevenfuncties

   • Lid AB GGDBZO (GGD)
   • Lid bestuurlijk platform jeugd binnen regio 'Een10voordejeugd'
   • Lid bestuurlijk platform jeugdzorgregio '21voordejeugd'
   • Lid regie-/stuurgroep samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor aansluiting jeugdhulp en onderwijs
   • Lid bestuurlijke heidagen samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor aansluiting jeugdhulp en onderwijs
   • Bestuurlijk overleg BOV-Kempen op gebied van WMO en Zorg
   • Breed bestuurlijk overleg Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang
   • Lid bestuurlijk overleg zorgprogramma kwetsbare ouderen en dementie
   • Lid breed bestuurlijk overleg Taxbus
   • Voorzitter Klankbordgroep Veldhoven Vernieuwend Vitaal
   • Voorzitter Veldhoven aan Tafel

   Evenementen

   Binnenkort is Wethouder Huub Stroeks (Hart voor Veldhoven) aanwezig bij de volgende evenementen:

   ActiviteitWie
   Datum
   13 april 2024
   Tijd
   14:00
   Plaats
   Museum 't Oude Slot
   Wie
   • Wethouder Huub Stroeks (Hart voor Veldhoven)
   Activiteit

   Opening expositie Zien!

   Let op: dit is een besloten bijeenkomst.

   Datum
   20 april 2024 - 20 april 2024
   Tijd
   12:00 - 16:00
   Plaats
   Meiveld
   Wie
   • Wethouder Huub Stroeks (Hart voor Veldhoven)
   • Wethouder Thomas van Broekhoven (Hart voor Veldhoven)
   Activiteit

   Activiteit wethouders begint om 14.15 uur. Tijdens de afsluiting van de derde Veldhoven Gezond-weken verzorgen wethouders Van Broekhoven en Stroeks de prijsuitreiking.

   Datum
   25 mei 2024
   Tijd
   15:00
   Plaats
   Dorpstraat Veldhoven
   Wie
   • Wethouder Huub Stroeks (Hart voor Veldhoven)
   Activiteit

   Startschot geven bij Omloop der Kempen - ladies. 

   Wethouder Thomas van Broekhoven (Hart voor Veldhoven)

    Portefeuille

    • Economie
    • Arbeidsmarktbeleid
    • Dienstverlening
    • Onderwijs
    • Sport, recreatie en toerisme
    • Bedrijventerreinen

    Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

    • Leerlingenvervoer
    • Kinderopvang
    • Horeca en evenementen
    • Transformatie Centrum (inclusief culturele hotspot)
    • Kringloop

    Nevenfuncties

    • Lid AB GRWRE (Ergon)
    • Lid AB Regionaal werkbedrijf
    • Lid Poho economie MRE
    • Lid Poho arbeidsmarkt SGE
    • Lid Poho Voorzieningen & Evenementen SGE
    • Lid Poho Economie SGE
    • OOGO Samenwerkingsverband PO De Kempen
    • OOGO Samenwerkingsverband RSV PVO
    • Lokale Educatieve Agenda (LEA) Veldhoven
    • Lid Bestuurscommissie Leerplicht
    • Lid stuurgroep Huis naar Werk
    • Coördinatieoverleg onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen
    • Regiegroep onderwijs aan statushouders/vluchtelingen
    • Regiegroep Veiligheidsregio onderwijs aan statushouders/vluchtelingen

     

    Evenementen

    Binnenkort is Wethouder Thomas van Broekhoven (Hart voor Veldhoven) aanwezig bij de volgende evenementen:

    ActiviteitWie
    Datum
    20 april 2024 - 20 april 2024
    Tijd
    12:00 - 16:00
    Plaats
    Meiveld
    Wie
    • Wethouder Huub Stroeks (Hart voor Veldhoven)
    • Wethouder Thomas van Broekhoven (Hart voor Veldhoven)
    Activiteit

    Activiteit wethouders begint om 14.15 uur. Tijdens de afsluiting van de derde Veldhoven Gezond-weken verzorgen wethouders Van Broekhoven en Stroeks de prijsuitreiking.

    Datum
    17 mei 2024
    Plaats
    Sportpark De Korze, Korze 82
    Wie
    • Wethouder Thomas van Broekhoven (Hart voor Veldhoven)
    • Burgemeester Marcel Delhez
    Activiteit

    Openen van de jubileumweek van sportvereniging Rood-Wit ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan.

    Let op: dit is een besloten bijeenkomst.

    Datum
    26 mei 2024
    Tijd
    15:30
    Plaats
    Dorpstraat Veldhoven
    Wie
    • Wethouder Thomas van Broekhoven (Hart voor Veldhoven)
    Activiteit

    Doorkomst, finish en prijsuitreiking bij Omloop der Kempen - heren. 

    Datum
    5 juni 2024
    Tijd
    10:00
    Plaats
    Citycentrum
    Wie
    • Wethouder Thomas van Broekhoven (Hart voor Veldhoven)
    Activiteit

    Leerlingen van het Sondervick College hebben meegedacht over het schoner krijgen van het Citycentrum. Vervolgens is één idee uitgewerkt, namelijk het ontwerpen van tegels met uitleg waar je jouw afval in het centrum kwijt kunt. Wethouder Van Broekhoven helpt bij het plaatsen van een tegel.

     Portefeuille

     • Financiën, inkoop en subsidies
     • Grondbeleid
     • Mobiliteit en bereikbaarheid
     • Personeel en organisatie
     • Automatisering en archief
     • Kunst en cultuur

     Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

     • Programma De Run
     • Kempenbaan/A67
     • Diversiteit en inclusie
     • Monumentenzorg en archeologie
     • Maatschappelijk vastgoed

     Nevenfuncties

     • Plv lid bestuurlijk platform SGE
     • Voorzitter regionaal overleg verkeer en mobiliteit BOVENS
     • Lid stuurgroep Brainport Avenue
     • Plv lid AB MRE
     • Lid DB Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)
     • Commissie van advies Financiën MRE
     • Gemandateerd lid aandeelhoudersvergadering Brainport Development
     • Lid Poho mobiliteit MRE
     • Lid (bestuurlijke) werkgroepen N69
     • Plv lid COVM (vliegbasis Eindhoven)
     • Plv lid Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
     • Lid breed bestuurlijk overleg slimme mobiliteit (doelgroepenvervoer)

      

     Evenementen

     Binnenkort is drs. Wethouder Jeroen Rooijakkers (GroenLinks/PvdA) aanwezig bij de volgende evenementen:

     ActiviteitWie
     Datum
     19 april 2024
     Tijd
     19:30 - 21:00
     Plaats
     Museum 't Oude Slot
     Wie
     • Wethouder Jeroen Rooijakkers (GroenLinks/PvdA)
     Activiteit

     Opening atelierroute 'Kunst in het rond Veldhoven'.

     Let op: dit is een besloten bijeenkomst.

     Wethouder Mariëlle Giesbertz (D66)

      Portefeuille

      • Energie, duurzaamheid en milieu
      • Beheer en kwaliteit openbare ruimte
      • Digitalisering
      • Communicatie en participatie
      • Afval

      Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

      • Eindhoven Airport
      • Energietransitie
      • Toegankelijkheid online media
      • Waterbeheer
      • Biodiversiteit
      • Democratisering

      Nevenfuncties

      • Lid AB Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
      • Lid COVM (vliegbasis Eindhoven)
      • Lid stuurgroep Waterportaal Zuidoost-Brabant
      • Lid bestuurlijk overleg dierenopvangcentrum De Doornakker
      • Lid Poho Energietransitie MRE
      • Voorzitter werkgroep klimaat Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO)
      • Regionaal meetnet Licht & Geluid
      • Lid Raad van Inspiratie Doetank Publieke ontzorging
      • Lid subregionaal overleg SGE-RES
      • Lid bestuurlijk overleg versnellingskamer De Gender
      • Lid Poho Randgemeenten Eindhoven Airport

       

      Evenementen

      Binnenkort is Wethouder Mariëlle Giesbertz (D66) aanwezig bij de volgende evenementen:

      ActiviteitWie
      Datum
      15 juni 2024
      Tijd
      15:00
      Plaats
      Hoogeloonsedijk 10, 5507 RM Veldhoven
      Wie
      • Wethouder Mariëlle Giesbertz (D66)
      Activiteit

      Opening verrichten van coöperatief zonnedak De Hoeve.

      Wethouder Caroline van Brakel (CDA)

       Portefeuille

       • Leefomgeving
       • Ruimtelijke ontwikkeling
       • Wonen
       • Werk en inkomen

       Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

       • Woningbouwversnelling
       • Woonvisie
       • Omgevingswet (inclusief vergunningen, handhaving en toezicht)
       • Bestemmingsplannen en omgevingsplannen
       • Schulddienstverlening
       • Minimabeleid
       • Armoedebeleid
       • Transitie landelijk gebied

       Nevenfuncties

       • Werkgroep transparant woningaanbod SGE
       • Voorzitter Poho Wonen SGE
       • Plv lid AB GGDBZO (GGD)
       • Lid Poho landelijk gebied MRE
       • Lid AB Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)
       • Lid lokale Actiegroep Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 (LAG)
       • Lid Poho Ruimte SGE
       • Lid AB GRWRE (Ergon) 
       • Ambassadeur Partnerfonds Brainport Eindhoven

       Gemeentesecretaris Jeroen Sanders

        De gemeentesecretaris leidt als algemeen directeur de ambtelijke organisatie en het management daarvan. Daarnaast is hij strategisch adviseur van het college. Hij vertaalt de politieke ambities in uitvoerbare plannen. Tenslotte is hij dienstverlener. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering en zorgt voor kwalitatief goede dienstverlening aan de inwoners.

        Bekijk ook

        Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

        Doe mee aan het onderzoek