College samenstelling

De burgemeester en de 5 wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders (college). Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt voorstellen voor de gemeenteraad voor en voert de besluiten van de raad uit.

Contact met het college

Wilt u contact met de burgemeester of een wethouder? Dit verloopt bij de gemeente Veldhoven via het bestuurssecretariaat. De medewerkers van het bestuurssecretariaat zijn bereikbaar via onze algemene contactgegevens.

Burgemeester Marcel Delhez

 • Telefoonnummer: 040-258 41 00 (secretariaat)
 • E-mailadres: bestuurssecretariaat@veldhoven.nl

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking
 • Handhavingsbeleid

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Brainport Development
 • Vluchtelingen
 • Statushouders
Terug naar boven

Wethouder Huub Stroeks (Hart voor Veldhoven)

 • Telefoonnummer: 040 - 258 41 00 (secretariaat)
 • E-mailadres: Huub.Stroeks@veldhoven.nl

Portefeuille

 • Zorg
 • Welzijn
 • Jeugd

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Beschermd wonen
 • Kinderopvang
 • Maatschappelijke opvang
 • Regionale samenwerking Sociaal Domein
 • Generalisten- en specialistenteam
 • Gezondheidsbeleid
Terug naar boven

Wethouder Thomas van Broekhoven (Hart voor Veldhoven)

 • Telefoonnummer: 040 - 258 41 00 (secretariaat)
 • E-mailadres: Thomas.vanBroekhoven@veldhoven.nl

Portefeuille

 • Economie
 • Arbeidsmarktbeleid
 • Dienstverlening
 • Onderwijs
 • Sport, recreatie en toerisme
 • Bedrijventerreinen

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Leerlingenvervoer
 • Horeca en evenementen
 • Transformatie Centrum (inclusief culturele hotspot)

 

Terug naar boven
 • Telefoonnummer: 040 - 258 41 00 (secretariaat)
 • E-mailadres: jeroen.rooijakkers@veldhoven.nl

Portefeuille

 • Financiën, inkoop en subsidies
 • Grondbeleid
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Personeel en organisatie
 • Automatisering en archief
 • Kunst en cultuur

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Programma De Run
 • Kempenbaan/A67
 • Diversiteit en inclusie
 • Monumentenzorg en archeologie
 • Maatschappelijk vastgoed

 

Terug naar boven

Wethouder Mariëlle Giesbertz (D66)

 • Telefoonnummer: 040 - 258 41 00 (secretariaat)
 • E-mailadres: Marielle.Giesbertz@veldhoven.nl

Portefeuille

 • Energie, duurzaamheid en milieu
 • Beheer en kwaliteit openbare ruimte
 • Digitalisering
 • Communicatie en participatie
 • Afval

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Eindhoven Airport

 

Terug naar boven

Wethouder Caroline van Brakel (CDA)

 • Telefoonnummer: 040 - 258 41 00 (secretariaat)
 • E-mailadres: Caroline.vanBrakel@veldhoven.nl

Portefeuille

 • Leefomgeving
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen
 • Werk en inkomen

Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

 • Woningbouwversnelling
 • Woonvisie
 • Omgevingswet (inclusief vergunningen, handhaving en toezicht)
 • Bestemmingsplannen en omgevingsplannen
 • Schulddienstverlening
 • Minimabeleid
 • Armoedebeleid
 • Transitie landelijk gebied
Terug naar boven

Gemeentesecretaris Noud Bex

 • Telefoonnummer: 040 - 258 41 00 (secretariaat)
 • E-mailadres: bestuurssecretariaat@veldhoven.nl

Onze gemeentesecretaris / algemeen directeur Noud Bex is tijdelijk afwezig. Hij wordt vanaf 3 mei 2022 tijdelijk vervangen door Miriam Oosterwijk.

De gemeentesecretaris leidt als algemeen directeur de ambtelijke organisatie en het management daarvan. Daarnaast is hij strategisch adviseur van het college. Hij vertaalt de politieke ambities in uitvoerbare plannen. Tenslotte is hij dienstverlener. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering en zorgt voor kwalitatief goede dienstverlening aan de inwoners.

Noud Bex is gemeentesecretaris van Veldhoven vanaf 2 juni 2020.

Terug naar boven

Gemeentesecretaris a.i. Miriam Oosterwijk

 • Telefoonnummer: 040 - 258 41 00 (secretariaat)
 • E-mailadres: bestuurssecretariaat@veldhoven.nl

Miriam Oosterwijk vervangt vanaf 3 mei 2022 tijdelijk onze gemeentesecretaris / algemeen directeur Noud Bex omdat hij tijdelijk afwezig is. 

Terug naar boven

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek