Fout!

Vanwege een storing is het op dit moment niet mogelijk digitaal aangifte te doen van een geboorte of overlijden. Wij hopen dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak.

College samenstelling

Burgemeester en wethouders vormen samen het college van burgemeester en wethouders (college). De gemeente Veldhoven heeft op dit moment 5 wethouders. Het college is het dagelijks bestuur van de gemeente.

De taken van het college zijn:

 • Voorstellen voor de gemeenteraad voorbereiden
 • Besluiten van de gemeenteraad uitvoeren

Contact met het college

Wilt u contact met de burgemeester? Of met een wethouder? Dit gaat via het bestuurssecretariaat. U kunt de medewerkers van het bestuurssecretariaat bereiken via onze algemene contactgegevens.

Burgemeester Marcel Delhez, MSc

  Portefeuille

  • Openbare orde en veiligheid
  • Regionale samenwerking
  • Handhavingsbeleid

  Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

  • Brainport Development
  • Vluchtelingen
  • Statushouders

  Nevenfuncties

  • Lid AB MRE
  • Lid AB Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
  • Lid bestuur Stichting Brainport
  • Bestuurlijk overleg MMC en ASML
  • Lid bestuurlijk platform SGE
  • Lid AB Veiligheidshuis Zuidoost-Brabant
  • Voorzitter Driehoek Basisteam De Kempen
  • Lid Regionaal Beleidsteam VRBZO
  • Voorzitter Bestuurlijk Overleg Ondermijning Basisteam De Kempen
  • Voorzitter Actieberaad Ondermijning Oost-Brabant
  • Lid Strategisch Beraad Roma
  • Voorzitter DPK/Lunavi Kraamzorg

  Evenementen

  Binnenkort is Burgemeester Marcel Delhez, MSc aanwezig bij de volgende evenementen:

  ActiviteitWie
  Datum
  5 augustus 2024
  Tijd
  09:00 - 18:00
  Plaats
  Gildeterrein, Blaarthemseweg 86 Veldhoven
  Wie
  • Burgemeester Marcel Delhez, MSc
  Activiteit

  Openingsschot lossen bij het 3-jaarlijkse Koningschieten (tussen 12.00 en 14.00 uur).

  Datum
  24 augustus 2024
  Tijd
  14:00 - 18:00
  Plaats
  Gildeterrein, Blaarthemseweg 86 Veldhoven
  Wie
  • Burgemeester Marcel Delhez, MSc
  Activiteit

  Burgemeester Delhez reikt het Veldhovens gemeenteschild uit aan het winnende Veldhovense gilde (tussen 17.00 en 17.30 uur).

  Wethouder Huub Stroeks, MSc (Hart voor Veldhoven)

   Portefeuille

   • Zorg
   • Welzijn
   • Jeugd

   Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

   • Beschermd wonen
   • Maatschappelijke opvang
   • Regionale samenwerking Sociaal Domein
   • Generalisten- en specialistenteam
   • Gezondheidsbeleid

   Nevenfuncties

   • Lid AB GGDBZO (GGD)
   • Lid bestuurlijk platform jeugd binnen regio 'Een10voordejeugd'
   • Lid bestuurlijk platform jeugdzorgregio '21voordejeugd'
   • Lid regie-/stuurgroep samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor aansluiting jeugdhulp en onderwijs
   • Lid bestuurlijke heidagen samenwerkingsverbanden passend onderwijs voor aansluiting jeugdhulp en onderwijs
   • Bestuurlijk overleg BOV-Kempen op gebied van WMO en Zorg
   • Breed bestuurlijk overleg Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang
   • Lid bestuurlijk overleg zorgprogramma kwetsbare ouderen en dementie
   • Lid breed bestuurlijk overleg Taxbus
   • Voorzitter Klankbordgroep Veldhoven Vernieuwend Vitaal
   • Voorzitter Veldhoven aan Tafel

   Evenementen

   Binnenkort is Wethouder Huub Stroeks, MSc (Hart voor Veldhoven) aanwezig bij de volgende evenementen:

   ActiviteitWie
   Onderwerp
   Ziekendag
   Datum
   8 september 2024
   Plaats
   Kempen Campus
   Wie
   • Wethouder Huub Stroeks, MSc (Hart voor Veldhoven)
   Activiteit

   Officieel openen van de 45e editie van Ziekendag in Veldhoven.

   Let op: dit is een besloten bijeenkomst!

   Datum
   15 oktober 2024
   Tijd
   14:00 - 16:00
   Plaats
   Bibliotheek, Meiveld 2
   Wie
   • Wethouder Huub Stroeks, MSc (Hart voor Veldhoven)
   Activiteit

   Opening van het Parkinson Café. Dat is een plek waar mensen met parkinson(isme), hun naasten en overige belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en informatie kunnen krijgen. Dit alles in een informele en ontspannen sfeer.

   Wethouder Thomas van Broekhoven (Hart voor Veldhoven)

    Portefeuille

    • Economie
    • Arbeidsmarktbeleid
    • Dienstverlening
    • Onderwijs
    • Sport, recreatie en toerisme
    • Bedrijventerreinen

    Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

    • Leerlingenvervoer
    • Kinderopvang
    • Horeca en evenementen
    • Transformatie Centrum (inclusief culturele hotspot)
    • Kringloop

    Nevenfuncties

    • Lid AB GRWRE (Ergon)
    • Lid AB Regionaal werkbedrijf
    • Lid Poho economie MRE
    • Lid Poho arbeidsmarkt SGE
    • Lid Poho Voorzieningen & Evenementen SGE
    • Lid Poho Economie SGE
    • OOGO Samenwerkingsverband PO De Kempen
    • OOGO Samenwerkingsverband RSV PVO
    • Lokale Educatieve Agenda (LEA) Veldhoven
    • Lid Bestuurscommissie Leerplicht
    • Lid stuurgroep Huis naar Werk
    • Coördinatieoverleg onderwijs aan Oekraïense vluchtelingen
    • Regiegroep onderwijs aan statushouders/vluchtelingen
    • Regiegroep Veiligheidsregio onderwijs aan statushouders/vluchtelingen

     

    Evenementen

    Binnenkort is Wethouder Thomas van Broekhoven (Hart voor Veldhoven) aanwezig bij de volgende evenementen:

    ActiviteitWie
    Datum
    23 augustus 2024
    Tijd
    19:00
    Plaats
    Sportpark de Korze, De Korze 82
    Wie
    • Wethouder Thomas van Broekhoven (Hart voor Veldhoven)
    Activiteit

    Tijdens de traditionele start van het voetbalseizoen reikt wethouder Van Broekhoven de Veldhoven Cup uit (vanaf 22.30 uur).

     Portefeuille

     • Financiën, inkoop en subsidies
     • Grondbeleid
     • Mobiliteit en bereikbaarheid
     • Personeel en organisatie
     • Automatisering en archief
     • Kunst en cultuur

     Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

     • Programma De Run
     • Kempenbaan/A67
     • Diversiteit en inclusie
     • Monumentenzorg en archeologie
     • Maatschappelijk vastgoed

     Nevenfuncties

     • Plv lid bestuurlijk platform SGE
     • Voorzitter regionaal overleg verkeer en mobiliteit BOVENS
     • Lid stuurgroep Brainport Avenue
     • Plv lid AB MRE
     • Lid DB Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)
     • Commissie van advies Financiën MRE
     • Gemandateerd lid aandeelhoudersvergadering Brainport Development
     • Lid Poho mobiliteit MRE
     • Lid (bestuurlijke) werkgroepen N69
     • Plv lid COVM (vliegbasis Eindhoven)
     • Plv lid Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
     • Lid breed bestuurlijk overleg slimme mobiliteit (doelgroepenvervoer)

     Evenementen

     Binnenkort is Wethouder drs. Jeroen Rooijakkers (GroenLinks/PvdA) aanwezig bij de volgende evenementen:

     ActiviteitWie
     Datum
     15 september 2024
     Tijd
     10:00 - 17:00
     Plaats
     Museum 't Oude Slot
     Wie
     • Wethouder drs. Jeroen Rooijakkers (GroenLinks/PvdA)
     Activiteit

     Openen Open Monumentendag met als thema 'Geheimen van Veldhoven' (tussen 10.00 en 11.00 uur). 

     Wethouder Mariëlle Giesbertz (D66)

      Portefeuille

      • Energie, duurzaamheid en milieu
      • Beheer en kwaliteit openbare ruimte
      • Digitalisering
      • Communicatie en participatie
      • Afval

      Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

      • Eindhoven Airport
      • Energietransitie
      • Toegankelijkheid online media
      • Waterbeheer
      • Biodiversiteit
      • Democratisering

      Nevenfuncties

      • Lid AB Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
      • Lid COVM (vliegbasis Eindhoven)
      • Lid stuurgroep Waterportaal Zuidoost-Brabant
      • Lid bestuurlijk overleg dierenopvangcentrum De Doornakker
      • Lid Poho Energietransitie MRE
      • Voorzitter werkgroep klimaat Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO)
      • Regionaal meetnet Licht & Geluid
      • Lid Raad van Inspiratie Doetank Publieke ontzorging
      • Lid subregionaal overleg SGE-RES
      • Lid bestuurlijk overleg versnellingskamer De Gender
      • Lid Poho Randgemeenten Eindhoven Airport

       

      Wethouder Caroline van Brakel (CDA)

       Portefeuille

       • Leefomgeving
       • Ruimtelijke ontwikkeling
       • Wonen
       • Werk en inkomen

       Bestuurlijke thema's (coördinerend portefeuillehouder)

       • Woningbouwversnelling
       • Woonvisie
       • Omgevingswet (inclusief vergunningen, handhaving en toezicht)
       • Bestemmingsplannen en omgevingsplannen
       • Schulddienstverlening
       • Minimabeleid
       • Armoedebeleid
       • Transitie landelijk gebied

       Nevenfuncties

       • Werkgroep transparant woningaanbod SGE
       • Voorzitter Poho Wonen SGE
       • Plv lid AB GGDBZO (GGD)
       • Lid Poho landelijk gebied MRE
       • Lid AB Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)
       • Lid lokale Actiegroep Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 (LAG)
       • Lid Poho Ruimte SGE
       • Lid AB GRWRE (Ergon) 
       • Ambassadeur Partnerfonds Brainport Eindhoven

       Evenementen

       Binnenkort is Wethouder Caroline van Brakel (CDA) aanwezig bij de volgende evenementen:

       ActiviteitWie
       Datum
       4 september 2024
       Tijd
       15:30 - 17:00
       Plaats
       Bouwterrein aan het Grote Kerkepad (naast fietspad)
       Wie
       • Wethouder Caroline van Brakel (CDA)
       Activiteit

       Viering van het bereiken van het hoogste punt in de bouw van Hoeve Zuid. Dat is een woonzorgcomplex met 74 woningen voor senioren met (intensieve) zorgvragen. 

       Let op: dit is een besloten bijeenkomst!

       Gemeentesecretaris Jeroen Sanders

        De gemeentesecretaris leidt als algemeen directeur de ambtelijke organisatie en het management daarvan. Daarnaast is hij strategisch adviseur van het college. Hij vertaalt de politieke ambities in uitvoerbare plannen. Tenslotte is hij dienstverlener. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de beleidsuitvoering en zorgt voor kwalitatief goede dienstverlening aan de inwoners.

        Bekijk ook

        Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

        Doe mee aan het onderzoek