Bewijs van verblijf

Bent u gevlucht uit Oekraïne? En heeft u nog geen bewijs van verblijf? Dan is het belangrijk dat u dit zo snel mogelijk ophaalt. Met dit bewijs van verblijf kunt u aantonen dat u in Nederland mag wonen en werken zolang de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming van kracht is. Dat is in elk geval tot 4 maart 2025.

Bent u als vluchteling uit Oekraïne ingeschreven bij de gemeente Veldhoven? Dan kunt u alleen online een afspraak maken voor het ophalen van dit bewijs van verblijf bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst Nederland (IND) in Amsterdam.

Voordat een bewijs van verblijf wordt uitgereikt controleert de IND:

  • de inschrijving bij de gemeente
  • identiteitsdocumenten
  • of u onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt

Meenemen en maken afspraak

Kijk voor meer informatie over de procedure, wat u mee moet brengen en het maken van een afspraak op de site van de IND. Of op het platform Refugeehelp.nl. De informatie op deze site is ook beschikbaar in Oekraïens, Engels en Russisch.

Afspraak maken Bewijs van verblijf

Vragen

Heeft u vragen over het maken van een afspraak? Bel dan met het IND via 088 043 03 61. Dit kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. U kunt geen afspraak maken via deze telefoonlijn. Het is ook niet mogelijk om een spoedafspraak te maken.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek