Briefadres

Heeft u tijdelijk geen woonplek? Verblijft u in een instelling? Of gaat u korter dan 8 maanden naar het buitenland? Vraag dan een briefadres aan.

Een briefadres is het adres van een ander persoon of van een instelling waar uw post naartoe gestuurd wordt. Zoals brieven, belastingformulieren of een stempas. Met een briefadres bent u zonder woonadres toch bereikbaar. Let op: u kunt alleen persoonlijk bij de balie van het gemeentehuis een briefadres aanvragen. U maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om een briefadres aan te vragen zijn:

 • U heeft een goede reden voor uw aanvraag. Het kan zijn dat u:
  • (tijdelijk) geen woning heeft
  • in een gevangenis verblijft
  • in een psychiatrische inrichting verblijft
  • in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft
  • schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk
 • Het briefadres is in Nederland
 • Het briefadres is geen postbus
 • U heeft toestemming van de briefadresgever (hoofdbewoner/eigenaar van het briefadres)

Meenemen

Behandeltermijn van uw aanvraag

De gemeente kijkt altijd of u echt een briefadres nodig heeft of dat u zich moet inschrijven op een woonadres. Dit kan maximaal 6 weken duren. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan schrijven we u in op het briefadres. U krijgt hierover bericht.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek