Drank- en horecaontheffing

Wilt u tijdelijk buiten een horeca-inrichting of tijdens een evenement zwak alcoholische dranken schenken? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing (maximaal 12 aaneengesloten dagen) aanvragen.

Aanvragen

Lever de volgende formulieren en bijlagen volledig ingevuld en compleet aan:

  1. Aanvraagformulier Ontheffing art 35 Drank-en Horecawet (PDF, 172.8 kB)
  2. Verklaring Sociale Hygiëne van elke leidinggevende
  3. Kopie paspoort of ID-kaart (geen rijbewijs) van alle personen op het aanvraagformulier

Prijs

Een drank- en horecaontheffing kost € 106,90. 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek