Gemeentelijke onderscheiding

Een gemeentelijke onderscheiding is een blijk van waardering voor een persoon of organisatie die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de gemeenschap. Bijvoorbeeld een actieve vrijwilliger of iemand die een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van sport en cultuur. U kunt een gemeentelijke onderscheiding online aanvragen.

Gemeentelijke onderscheiding aanvragen Uitblinker aanvragen (kinderen en jongeren)

De bijzondere bijdrage van inwoners aan de samenleving is niet altijd zichtbaar voor de gemeente. Daarom vragen we u of uw organisatie om een voordracht te doen. U kunt geen onderscheiding voor uzelf aanvragen. Dit moet een ander voor u doen. De voorwaarden voor toekenning zijn beschreven in de Verordening gemeentelijke onderscheidingen.

Soorten onderscheidingen

  • Ereburgerschap (voor personen met uitzonderlijke diensten voor de gemeenschap)
  • Ereteken (voor organisaties of verenigingen met bijzondere verdiensten/prestaties op het gebied van sport, cultuur of welzijn)
  • Erespeld (voor personen die vrijwilligerswerk hebben verricht of op organisatorisch of bestuurlijke wijze hun bijdrage hebben geleverd)
  • Uitblinker (voor kinderen en jongeren die een bijzondere onbaatzuchtige prestatie hebben geleverd)

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek