Geschiedenis Klokmonument

De grote kerkklok van Veldhoven moest in 1943 onderduiken. Inwoners van Veldhoven hebben de klok gered, zodat deze niet in handen van de Duitsers kwam. In 1992 schonk de parochie de klok aan de gemeente Veldhoven. De klok werd verwerkt in een monument op de Kleine Dreef.

Het onderduiken van de klok

grote luidklok uit 1801

3 jongeren (Jan Hoeks, Jan Sliepenbeek en Antoon Waarma) besloten dit tegen te gaan en de klok te laten onderduiken. Ze lasten een steekwagentje in elkaar om de klok van bijna 350 kilo te vervoeren. Op woensdagnacht om 2.00 uur (vanwege 'spertijd' was er geen mens op straat) gingen ze met het wagentje naar de klok. Het karwei bleek veel moeilijker dan verwacht, maar het lukte om de klok op het karretje te krijgen. Ze strooiden peper om sporen uit te wissen voor eventuele politiehonden. Via de Dorpstraat gingen ze richting gemeentehuis en linksaf de Dreef in met een club trekkers en duwers. Onderweg viel de klok nog een keer van het karretje, maar ze kregen de zware klok er weer op. De klok werd onder water geduwd in de gracht van de ‘Doolhof’. De klok heeft hier van januari tot april 1943 gelegen.

Nieuwe locatie

Bij een lage waterstand kwam de rand van de klok boven water. Schoolkinderen zagen dit en vertelden het aan meester Donkers. Die gaf aan dat ze er met niemand over mochten spreken en hij schakelde Jan van de Oever sr. in voor een nieuw plan. Ondertussen hadden ook buurtbewoners de rand van de klok zien liggen. Janus van Och en Christ van Kasteren besloten de klok eruit te halen. Dit deden ze met het paard van Antoon van Loon van de Heiberg. Ze lieten een flink spoor achter en trokken de klok naar een bietenkuil op het land van de familie Huijbers.

Jan van de Oever sr. ontdekte bij de Doolhof dat de klok al was verdwenen. Hij volgde het spoor en dacht na hoe de klok daar weg te halen. Burgemeester Van Hooff riep Piet Huijbers die in dienst was bij de gemeente Veldhoven en ze besloten de klok naar een stuk gemeentegrond te brengen aan de voormalige 'Zwembadweg'. Dit wilden ze de volgende dag met een kar doen.

De familie Van de Oever had ook een plan klaar. Ze trokken de klok ’s nachts op een kar en vervoerden de klok naar het gemeenteperceel. Ze begroeven de klok in de grond. Piet Huijbers ontdekte de volgende ochtend dat de klok verdwenen was en al begraven was. Piet heeft het hele perceel geëgd om alle eventuele sporen uit te wissen. Hier lag de klok begraven tot de bevrijding, waarna ze in triomftocht naar de kerk is teruggebracht.

Schenking Klokmonument aan gemeente

terugplaatsing grote luidklok

De luidklok had veel te lijden gehad van het onderduiken en moest vanwege een scheur eind 1991 vervangen worden. Bouwbedrijf Gebr. Verspaandonk uit de Dreef / Kleine Dreef in Veldhoven-Dorp schonk het Klokmonument aan de parochie ter ere van hun 60-jarig jubileum. Gezien het verleden van de luidklok vond het parochiebestuur dat er van omsmelten geen sprake kon zijn. Het plan was om de oude luidklok een plaats in de buurt van de kerk te geven. Met een klokkenstoel, ontworpen door Cees Verspaandonk, de eigenaar van het bouwbedrijf.

Het gedenkwerk moest wel een relatie hebben met Verspaandonk en in het bijzonder met de Klokdijk (omdat de klok daar ondergedoken was in de oorlog). Zo werd het Klokmonument opgericht in het plantsoen langs de Kleine Dreef, op de hoek van de Klokdijk.

Het parochiebestuur schonk de klok met klokkenstoel aan het gemeentebestuur van de gemeente Veldhoven. Als eerbetoon aan de getoonde moed van ongetwijfeld vele Veldhovenaren tijdens de Tweede Wereldoorlog.

laatste meters klok naar het Klokmonument op een versierde platte boerenwagen

Officiële overhandiging

Op 2 mei 1992 is de klok vanaf het kerkplein naar de klokkenstoel in de Kleine Dreef vervoerd, op een versierde platte boerenwagen en vond de officiële overhandiging aan de gemeente plaats. Vervolgens was er een korte herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

bouw Klokmonument

Op 4 mei 1995 was de eerste officiële gemeentelijke Dodenherdenking  bij het Klokmonument. Bij het Klokmonument zijn 2 plaquettes aangebracht ter nagedachtenis aan de Veldhovenaren Frits Verhagen en Piet van der Linden. Op de ene plaquette staat de tekst: 'Opdat wij niet vergeten', de andere vermeldt 'Ter nagedachtenis aan de strijd in Nederlands-Indië 1946 - 1949'. 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek