Inkoop en aanbestedingen

De gemeente Veldhoven koopt haar werken, diensten en leveringen in volgens een vastgesteld inkoopbeleid en bijbehorende procedure. Gelijke behandeling en gelijke kansen voor marktpartijen, een goede prijs-kwaliteitverhouding en duurzaamheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

Procedure

De inkoop- of aanbestedingsprocedure wordt bepaald aan de hand van een inkoopstrategie. Deze wordt per concrete inkoop geschreven. Boven de geldende Europese drempelbedragen moet een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd worden.

Aanbestedingen

  • De gemeente Veldhoven publiceert haar openbare procedures via TenderNed. Op dit ‘marktplein’, ontwikkeld door de overheid, worden aanbestedingen gepubliceerd
  • Ondernemingen kunnen online inschrijven op de aanbestedingen. Hiervoor kunt u zich kosteloos registreren via TenderNed. Meer informatie vindt u in de folder In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed (PDF, 431.4 kB)
  • De gemeente Veldhoven stelt alle noodzakelijke informatie en documenten voor een aanbesteding kosteloos beschikbaar aan de uit te nodigen partijen

Inkoopvoorwaarden

Afhankelijk van de levering, dienst of het werk gelden de volgende inkoopvoorwaarden:

Stichting BIZOB

Om de inkoop verder te professionaliseren is Veldhoven aangesloten bij Stichting BIZOB. Via Stichting BIZOB kunnen de aangesloten gemeenten bepaalde aanbestedingstrajecten gezamenlijk uitvoeren. Ook begeleiden de professionele inkopers van BIZOB individuele trajecten.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek