Inkoop en aanbestedingen

De gemeente Veldhoven koopt haar werken, diensten en leveringen in volgens een vastgesteld inkoopbeleid en bijbehorende procedure. Gelijke behandeling en gelijke kansen voor marktpartijen, een goede prijs-kwaliteitverhouding en duurzaamheid zijn hierbij sleutelbegrippen.

Procedure

De inkoop- of aanbestedingsprocedure wordt bepaald aan de hand van een inkoopstrategie. Deze wordt per concrete inkoop geschreven. Boven de geldende Europese drempelbedragen moet een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd worden.

Aanbestedingen

  • De gemeente Veldhoven publiceert haar openbare procedures via TenderNed. Op dit ‘marktplein’, ontwikkeld door de overheid, worden aanbestedingen gepubliceerd
  • Ondernemingen kunnen online inschrijven op de aanbestedingen. Hiervoor kunt u zich kosteloos registreren via TenderNed. Meer informatie vindt u in de folder In zes stappen digitaal inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed (PDF, 431.4 kB)
  • De gemeente Veldhoven stelt alle noodzakelijke informatie en documenten voor een aanbesteding kosteloos beschikbaar aan de uit te nodigen partijen

Inkoopvoorwaarden

Afhankelijk van de levering, dienst of het werk gelden de volgende inkoopvoorwaarden:

Social Return

Ondernemers leveren een bijdrage aan het participatiebeleid van de gemeente Veldhoven. Investeringen van de gemeente moeten, naast het ‘gewone’ rendement, ook concrete sociale winst (return) opleveren (Social Return). Social Return wordt ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.

Binnen de gemeentelijke organisatie wordt Social Return integraal aangepakt. Daarnaast werkt de gemeente samen met andere gemeenten in de Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant. In de Beleidsnotitie Social Return Zuidoost-Brabant (PDF, 2.4 MB) heeft het merendeel van de gemeenten uit deze Arbeidsmarktregio gelijke spelregels voor Social Return afgesproken. Naast de ‘gewone’ manier waarop Social Return kan worden ingevuld, kunnen bedrijven via de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) aantonen dat ze structureel werk maken van Social Return. Ze moeten hierop wel getoetst zijn door PSO Nederland.

Stichting BIZOB

De gemeente neemt deel in Stichting BIZOB om de kennis en inkoop op het gebied van inkoop te bundelen. Inkopers van de gemeente en inkopers van BIZOB begeleiden individuele aanbestedingstrajecten van de gemeente Veldhoven. Daarnaast kan de  gemeente via Stichting BIZOB deelnemen aan aanbestedingstrajecten die samen met andere gemeenten worden uitgevoerd.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek