Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding is een 'schouderklopje van de Koning' voor iemand die zich op bijzondere wijze inzet voor de samenleving of een heel bijzondere prestatie heeft geleverd. Wilt u een Veldhovenaar voordragen? Verzamel dan zo veel mogelijk informatie over zijn of haar verdiensten, vul het voorstelformulier in en stuur het op naar de gemeente. 

Gegevens verzamelen

Verzamel de volgende gegevens over degene die volgens u een lintje verdient:

 • Wat heeft de kandidaat gedaan, voor welke organisatie(s)?
 • Welke periode is dat geweest (jaartallen)?
 • Hoeveel tijd is de kandidaat daarmee kwijt, per week, maand of jaar?
 • Kreeg de kandidaat daar al dan niet een vergoeding voor?

Het is de bedoeling dat degene die u wilt voordragen van niets weet, het moet een verrassing zijn. Doe dus uw best om de nodige informatie in het geheim te verzamelen.

Voorwaarden

Een Koninklijke onderscheiding wordt niet zomaar toegekend. Wij kunnen op basis van uw informatie inschatten of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. De volgende voorwaarden gelden:

 • Onbesproken gedrag (een antecedentenonderzoek is onderdeel van de procedure)
 • Maatschappelijk actief (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, organisatorische en/of bestuurlijke activiteiten voor het verenigingsleven, mantelzorg voor anderen dan eigen gezinsleden)
 • Langdurige en intensieve inzet (ten minste 15 tot 20 jaar)
 • Nog steeds actief zijn, of de activiteiten pas in het afgelopen half jaar hebben beëindigd
 • Continuïteit (de activiteiten omvatten in beginsel een aaneengesloten periode)
 • Belangeloze inzet (betrokkene ontvangt geen vergoedingen)

Voor een uitreiking tijdens de Lintjesregen in april moet u de aanvraag indienen vóór 1 juli van het voorgaande jaar.

Procedure

 • Heeft u alle informatie compleet? Vul dan het voorstelformulier in om iemand voor te dragen. Dit formulier vindt u op www.lintjes.nl.
 • Stuur het voorstel per post naar de burgemeester van de gemeente Veldhoven, Postbus 10101 5500 GA Veldhoven of per e-mail naar gemeente@veldhoven.nl.
 • Alleen complete, volledig ingevulde voorstelformulieren met bijbehorende bijlagen nemen we in behandeling.
 • Heeft u vragen over de procedure? Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of neem contact op met het secretariaat van de burgemeester via telefoonnummer 14 040.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek