Koninklijke onderscheiding

Een Koninklijke onderscheiding is een 'schouderklopje van de Koning' voor iemand die zich op bijzondere wijze inzet voor de samenleving of een heel bijzondere prestatie heeft geleverd. Wilt u een Veldhovenaar voordragen? Neem dan eerst contact op met de gemeente. 

Een Koninklijke onderscheiding wordt niet zomaar toegekend. Wij kunnen op basis van uw informatie inschatten of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook krijgt u eventueel meer uitleg over de aanvraagprocedure. Een belangrijk onderdeel van de aanvraag is het invullen van het Voorstelformulier. Dit formulier vindt u op www.lintjes.nl.

Voorwaarden

  • Onbesproken gedrag (een antecedentenonderzoek is onderdeel van de procedure)
  • Maatschappelijk actief (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, organisatorische en/of bestuurlijke activiteiten voor het verenigingsleven, mantelzorg voor anderen dan eigen gezinsleden)
  • Langdurige en intensieve inzet (ten minste 15 tot 20 jaar)
  • Nog steeds actief zijn, of de activiteiten pas in het afgelopen half jaar hebben beëindigd
  • Continuïteit (de activiteiten omvatten in beginsel een aaneengesloten periode)
  • Belangeloze inzet (betrokkene ontvangt geen vergoedingen)

Voor een uitreiking tijdens de Lintjesregen in april moet u de aanvraag indienen vóór 1 juli van het voorgaande jaar.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek