Koninklijke onderscheiding

Een koninklijke onderscheiding is een 'schouderklopje van de Koning' voor iemand die zich vrijwillig inzet voor de samenleving of een heel bijzondere prestatie heeft geleverd. Kent u ook iemand die een lintje verdient? Iemand die u het van harte gunt? Zet ú zich dan in voor die inwoner en vraag een onderscheiding aan.

Gegevens verzamelen

Verzamel de volgende gegevens over degene die volgens u een lintje verdient:

 • Wat heeft de kandidaat gedaan, voor welke organisatie(s)?
 • Welke periode is dat geweest (jaartallen)?
 • Hoeveel tijd is de kandidaat daarmee kwijt, per week, maand of jaar?
 • Kreeg de kandidaat daar al dan niet een vergoeding voor?

Het is de bedoeling dat degene die u wilt voordragen van niets weet, het moet een verrassing zijn. Doe dus uw best om de nodige informatie in het geheim te verzamelen.

Voorwaarden

Een koninklijke onderscheiding wordt niet zomaar toegekend. Wij kunnen op basis van uw informatie inschatten of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een koninklijke onderscheiding. De volgende voorwaarden gelden:

 • Onbesproken gedrag (een antecedentenonderzoek is onderdeel van de procedure)
 • Maatschappelijk actief (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, organisatorische en/of bestuurlijke activiteiten voor het verenigingsleven, mantelzorg)
 • Langdurige en intensieve inzet (minimaal 15 jaar aaneengesloten, minimaal 6 uur per week)
 • Nog steeds actief zijn, of de activiteiten pas in het afgelopen half jaar hebben beëindigd
 • Continuïteit: de activiteiten omvatten een aaneengesloten periode
 • Belangeloos: betrokkene ontvangt géén vergoedingen

Aanvragen

Wat leuk dat u iemand wilt verrassen met een koninklijke onderscheiding.

 1. Vul online het Verzoekformulier koninklijke onderscheiding in
 2. Een medewerker van de gemeente beoordeelt uw verzoek en neemt telefonisch contact met u op
 3. U ontvangt het ‘Voorstelformulier koninklijke onderscheiding’ als er voldoende aanleiding is. Voor de Lintjesregen in april moet uw voorstel vóór 1 juli van het voorgaande jaar binnen zijn bij de gemeente. Alleen complete, volledig ingevulde voorstelformulieren met bijbehorende bijlagen worden in behandeling genomen.

Heeft u vragen over de procedure? Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of neem contact op met het secretariaat van de burgemeester via telefoonnummer 14 040.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek