Lintjesregen

Burgemeester Marcel Delhez bracht op 26 april, de dag voor Koningsdag, een verrassingsbezoek aan 13 Veldhovenaren om hen een Koninklijke Onderscheiding uit te reiken voor hun inzet voor de samenleving. 

Het bezoek verliep geheel volgens de coronamaatregelen – op gepaste afstand en met zo min mogelijk bezoek erbij. Bij een aantal personen hield een van de aanvragers van het lintje een speech. Dit gebeurde vanaf een rode stip op de grond, op anderhalve meter afstand. De oorkonde en het doosje met versierselen werden uitgereikt via een statafel. Zodat de partner of een ander familielid de onderscheiding kon opspelden.

De volgende 13 Veldhovenaren kregen een lintje, een taart en een bos bloemen. Van harte gefeliciteerd! Wij zijn trots op jullie! 

Ad Vialle (67) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ad Vialle

De heer Vialle is sinds 1995 lid van het bestuur van de Stichting Nieuwe Levenskracht, afdeling Veldhoven-Dorp. In 2008 werd hij voorzitter van deze stichting. Sinds 2014 is hij ook de voorzitter van het overkoepelend bestuur van de Stichting Nieuwe Levenskracht. Hieronder vallen de wijken Zeelst, Oerle, ’t Look, Zonderwijk en d’Ekker. Sinds 1996 is de heer Vialle voorzitter van de evenementencommissie van het Veldhovens Muziekkorps. Hij is de organisator, planner, het creatief brein, verbinder en zorgt voor maatschappelijke betrokkenheid. Van 2010 tot 2014 was hij medeoprichter-secretaris van Stichting Centrum Management Veldhoven-Dorp. Verder is hij sinds 2014 actief voor Stichting Ouwe Stomp (veteranen inloophuis in ’s-Hertogenbosch) en het erkend militaire fanfarekorps, het Reünieorkest Regiment van Heutze, is een onderdeel van deze stichting. In 2015 werd hij lid van het muziekbestuur, een sub-bestuur onder het hoofdbestuur van de stichting. Daarna nam hij de taak van secretaris voor zijn rekening. Sinds 2015 is de heer Vialle begonnen met de organisatie van het jaarlijks terugkerend meezingevenement, Echt Veldhovenz-Luidkeels.

Terug naar boven

Ellen Waarma-Veldhoven (64) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ellen Waarma-Veldhoven

Sinds 1971 is mevrouw Waarma-Veldhoven vrijwilliger voor verschillende Parochies in Veldhoven. De activiteiten zijn sinds 1971 de ledenadministratie, koorlid Young Harvest (tot de ontbinding), van 1989 tot en met 2016 koorlid en bestuur M.o.J. Ook verzorgt zij al vijftig jaar de kindernevendiensten. Mevrouw Waarma-Veldhoven legt bezoeken af bij nabestaanden sinds 2012. Sinds 2003 is zij ook vrijwilliger bij Stichting S.I.N.T. Snoeppieto (Stichting Instandhouding Nederlandse Tradities).

Terug naar boven

Charlotte van Beek-Leunge (66) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Charlotte van Beek-Leunge

Mevrouw Van Beek-Leunge is een actieve vrijwilliger. Ze vervulde van 1992 tot 2000 diverse functies voor Basisschool de Zevensprong. Sinds 2001 is ze vrijwilliger bij de Stichting Jeugdbelangen in Zonderwijk. Ze is begonnen als vrijwilliger bij Hobbyclub de Planeten, en ze was altijd aanwezig bij de jaarlijkse activiteiten van Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk, zoals carnaval, de paasactiviteit, de Spektakeldag, de Jeugdinstuif en het sinterklaasfeest. Sinds 2018 is ze secretaris van de Stichting. Mevrouw Van Beek-Leunge is sinds 2001 in dienst van Stichting Ontmoetingscentrum ’t Tweespan als beheerster. Daar doet ze nog diverse andere werkzaamheden. Ze is vrijwilligster bij de bardiensten en organiseert de jaarlijkse markten zoals de hobbymarkt en de kerstmarkt en het opstarten en beheren van de leeshoek voor jong en oud.

Terug naar boven

Pieter de Geus (58) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Pieter de Geus

De heer De Geus is sinds 1981 tot nu actief vrijwilliger op veel gebieden binnen korfbalvereniging SDO. Als scheidsrechter heeft hij al duizenden wedstrijden gefloten. Ook begeleidt hij jongere scheidsrechters en was hij enkele jaren scheidsrechter-coördinator bij de senioren. Hij helpt al 40 jaar bij het opleiden en begeleiden van het barpersoneel en hij is de eerste contactpersoon van de achterwacht alarm. Daarnaast was hij actief als medewerker bij de discowerkgroep, als lid van de kiencommissie en als penningmeester, kascontroleur en opleidingscoördinator. Ook het informatiebeheer en automatisering nam hij acht jaar onder zijn hoede. Sinds 1995 is hij lid van de zaalcommissie. Verder bezorgde hij 37 jaar lang om de twee weken het clubblad SDO’ers. Sinds 1999 leverde de heer De Geus een belangrijke bijdrage aan de inzameling van oud papier voor SDO. Ook doet hij onderhoud aan het clubhuis en het buitenterrein. In de coronaperiode trad hij op als supervisor. Naast al zijn werk voor SDO is hij een intensieve mantelzorger van zijn moeder sinds het overlijden van zijn vader (ruim 17 jaar geleden).

Terug naar boven

Gert Verhagen (68) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gert Verhagen

Van 1970 tot 1978 was de heer Verhagen vrijwilliger van de Protestantse kerk. Als bestuurslid was hij penningmeester. In 1999 was de eerste editie van de Oranjemarkt op de Berkt, samen met Severinus. De heer Verhagen was twintig jaar jaarlijks actief als vrijwilliger bij de opbouw van de Oranjemarkt. Verder is hij nu ruim dertig jaar een zeer gewaardeerd en actief lid van Harmonie Sub Umbra. Hij is penningmeester en daarnaast actief bij diverse activiteiten binnen de vereniging. Zoals de potgrondactie, het organiseren van buitenlandse muziekreizen voor de vereniging, maar ook als huisfotograaf, deelnemer en de Grote Optocht in Veldhoven en organisator van de grote concerten, zoals het Midzomernacht Concert in 2018.

Terug naar boven

Petra Sprengers-Heijmans (64) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Petra Sprengers-Heijmans

Sinds 1980 is mevrouw Sprengers-Heijmans vrijwilliger bij Stichting Jeugdbelangen. Al meer dan veertig jaar is zij actief op alle woensdagmiddagen en -avonden en donderdagavonden als begeleider bij de hobbyclub De Planeten. De stichting heeft twee wekelijkse clubs: Hobbyclub de Planeten en de Jeugd Ontspanningsclub. Daarnaast organiseren zij een aantal jaarlijkse activiteiten: carnaval, paasmiddag, Spektakeldag, Jeugdinstuif en het sinterklaasfeest. Mevrouw Sprengers-Heijmans is lid van het bestuur van de stichting. In haar rol als algemeen bestuurslid zorgt zij voor een vergaderplanning, ze koopt de materialen in en zorgt ervoor dat de financiën kloppen. Ook is mevrouw Sprengers-Heijmans sinds 1984 mantelzorger voor buurtgenoten. En ze verzorgt samen met een Vietnamese kokkin kooklessen van de buitenlandse keuken aan leerlingen op de middelbare school Selsterhorst.

Terug naar boven

Henk Peters (73) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Henk Peters

De heer Peters is al vele jaren vrijwilliger in Veldhoven. Van 1980 tot 1984 was hij wedstrijdcoördinator bij SVV-Veldhoven. Daarnaast was hij van 1982 tot 1986 penningmeester voor Parochie Antonius Abt Kerk Acht. Vanaf 1984 tot 1990 was hij actief bij VMHC BASKO. Verder is hij sinds 1993 bestuurlijk betrokken bij Omroep Veldhoven. Hij was in deze periode lid, (waarnemend) voorzitter, adviseur en vicevoorzitter. De heer Peters is al 15 jaar vrijwilliger voor Museum ’t Oude Slot. Hij is betrokken bij de Veldhovense gemeenschap als fotograaf. Zo fotografeerde hij nog in september 2020 de oorlogsmonumenten voor de expositie het Museum ’t Oude Slot, 75 jaar Veldhoven Vrij! Sinds 2013 is hij ook fotograaf voor Stichting Veldhoven-Dorp Historisch Bekeken. Zijn foto’s staan in diverse historische Veldhovense fotoboeken.

Terug naar boven

Huub de Ruijter (71) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Huub de Ruijter

De heer De Ruijter is sinds 1976 vrijwilliger bij v.v. UNA Veldhoven, waarvan ruim 33 jaar in de functie van secretaris. In de beginjaren als pr-functionaris met als belangrijke taak het hoofdredacteurschap van het befaamde clubblad UNAniem. Een ware ambassadeur voor de voetbalvereniging. Nog steeds is hij actief voor de vereniging als lid van de publiciteitscommissie, waarvoor hij onder andere zorgt voor de voorbeschouwingen en wedstrijdverslagen van het vaandelteam. Daardoor is hij ook contactpersoon van UNA voor de diverse media. Sinds 2000 is de heer De Ruijter correspondent bij Omroep Veldhoven. Hij verzorgt nog steeds het live radioverslag voor het sportprogramma ‘Great United’ van de thuis- en uitwedstrijden van voetbalvereniging UNA. Daarnaast is de heer De Ruijter sinds 2014 lid van het Programmabeleid Bepalend Orgaan van de lokale omroep.

Terug naar boven

Jan Coppens (63) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Coppens

De heer Coppens is sinds 1968 muzikaal lid van het Veldhovens Muziekkorps. In die ruim 52 jaar is hij naast muzikant lid met verschillende verantwoordelijke taken van diverse commissies binnen de eigen muziekvereniging en bij overkoepelende muziekverenigingen (Veldhovenbreed). Ook zit hij al 52 jaar bij het Globetrottersteam (GTT) en sinds 1984 is hij hiervan voorzitter. Verder is hij al ruim dertig jaar lid van de jubileumcommissie. Hij was tien jaar gastheer van het jeugdorkest, en in die periode ook de organisator van het jaarlijkse jeugdkamp. Vanaf 1986 was hij ruim twintig jaar bestuurslid en voorzitter van de accommodatie-, horeca- & vrijwilligerscommissie  van het International Youthchoir Festival (later Voices Unlimited). Verder was hij tot 2020 vijftien jaar actief bestuurslid van het dagelijks bestuur met als taak penningmeester, lid financiële commissie en van de overkoepelende financiële commissie van de gezamenlijke korpsen van Veldhoven.
Sinds 2008 is de heer Coppens lid en sinds 2016 penningmeester bij Blaaskapel Die Stall-Freunde. Ook is hij al ruim tien jaar de Nederlandse contactpersoon/coördinator voor diverse buitenlandse festivals.

Terug naar boven

Wiljan Bazelmans (59) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wiljan Bazelmans

De heer Bazelmans is een bekende ondernemer in de regio en een zeer maatschappelijk betrokken persoon. Hij was tien jaar lid van Stichting De Ronde Tafel 166, waarvan tijdelijk ook inkomend voorzitter en past-president. Daarna werd hij bestuurslid en later ook lid Raad van Advies van Stichting De Veldhovense Revue (nu Het Concert van de Eeuw). Daarnaast is hij sinds de oprichting in 2010 voorzitter van de Stichting Veldhoven Culinair (nu Veldhoven Proeft). Tijdens dit evenement is ook de uitreiking van De Veldhovense Ondernemerstrofee. In 2011 richtte hij hiervoor samen met enkele voormalige winnaars van deze prijs een stichting op. Verder is de heer Bazelmans ruim tien jaar lid en secretaris bij Stichting Vrienden van het Veldhovens Muziekkorps. Ook is hij al jaren lid van de Club van 52 van het Ronald McDonaldhuis Zuidoost-Brabant en een belangrijke adviseur en ondersteuner van het Ronald McDonald Gala. Met zijn kennis is hij een klankbord voor diverse, ook regionale, organisaties zoals Cityfest, Beachevent, Heerenzitting Eindhoven en het regionale MVO Platform Aan ’t werk. Een voorbeeld daarvan is zijn lidmaatschap van de Raad van Advies van MKB Eindhoven (sinds 2017). Daarnaast is hij ook 20 jaar mantelzorger voor zijn 92-jarige oom. In 2021 is hij uitgeroepen tot ondernemer van het jaar van het WTC-E.

Terug naar boven

Peter van de Ven (67) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Peter van de Ven

De heer Van de Ven draagt de muziek in Veldhoven een warm hart toe. In 1972 werd de Oerse Kapel opgericht en vanaf dat moment tot 1997 had hij een functie in het dagelijks management en was hij Muzikaal leider van deze Kapel. Sinds 1999 is hij bestuurslid van Harmonie St. Cecilia uit Oerle. Hij is jaren (interim) voorzitter geweest. Sinds 2000 is de heer Van de Ven presentator van de spellenmiddag voor de kinderen bij het evenement Bourgondisch Oers. Sinds 2018 begeleidt hij wekelijks een client van Severinus.

Terug naar boven

Dré Jonkers (66) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Dré Jonkers

De heer Jonkers is een zeer betrokken Veldhovenaar en zijn vrijwilligerswerk ligt vooral in Oerle. Van 1988 tot 1992 was hij bestuurslid van Stichting Peuterspeelzaal De Tamboerijn. Daarna was hij tot 1998 voorzitter van het schoolbestuur Stichting Bassischool Sint Jan Baptist. Sinds 1998 is de heer Jonkers mantelzorger voor zijn moeder, zijn schoonmoeder en zijn tante. Daarnaast is hij sinds 1998 voorzitter van Dorpsvereniging Oerle. Vanaf 1998 was hij actief in de werkgroep Oerle wordt weer Oers (OWWO). En was hij jarenlang lid van het Wijkplatform Oerle.

Terug naar boven

ing Fred Holtkamp Msc, Associate Lector (58) - Officier in de Orde van Oranje Nassau

ing Fred Holtkamp Msc, Associate Lector

De heer Holtkamp startte in 1989 bij Fontys Engineering en maakte in 1994 de overstap naar docent en Associate Lector bij Fontys Paramedische Hogeschool. Hij draagt binnen én buiten het onderwijs op een bijzondere wijze (nationaal en internationaal) bij aan de doorontwikkeling van hulpmiddelen voor mensen met een mobiliteitsbeperking (orthopedische schoenen en beugels/spalken). Het verbeteren en herstellen van hun kwaliteit van leven is zijn missie. Organisaties waarvoor hij adviseert, zijn NVOS Orthobanda (sinds 2000), de adviesraad Koninklijke Hogeschool Kempen, België, Stichting OFOM en het scientific committee, IVO. Daarnaast gaf hij recent mede invulling aan een onderzoeksagenda die aansluit op de kennisbehoefte van de ondernemingen in de branche. Vanaf 2008 tot 2013 was hij bestuurslid, docent en onderwijsontwikkelaar van SPO Nederland. Ontwikkeling en uitvoering van een praktijkcursus Biomechanica toegepast in de revalidatie.
Sinds 2009 is de heer Holtkamp projectleider en initiatiefnemer voor These shoes are made for walking (Tanzania) voor het opleiden van de plaatselijke bevolking voor een duurzame inzet. In 2018 is zijn droom opgestart. Al ruim tien jaar is de heer Holtkamp Commissielid, member educational committee van de Opleidingscommissie Prothetisch en Orthoptist. En hij heeft NBOT mede opgericht en is adviseur van NBOT. Sinds ongeveer zeven jaar is hij ook erelid. Verder is een van zijn projecten in 2020 genomineerd door SIA-RAAK (een subsidieverstrekker die vanuit het Ministerie van OC&W onderzoek op het hbo ondersteunt). Het project behoorde tot de laatst 6 overgebleven onderzoeksprojecten.

Terug naar boven

Bekijk ook de aftermovie van de lintjesregen via YouTube.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek