Lintjesregen

Burgemeester Marcel Delhez verraste op 26 april, de dag voor Koningsdag, 9 Veldhovenaren met een Koninklijke Onderscheiding voor hun inzet voor de samenleving. 

In alle vroegte gingen burgemeester Marcel Delhez en zijn echtgenote op pad om acht inwoners te verrassen. Hij bezocht hun woonadres in een open touringcar met een gezelschap van college- en raadsleden, fanfare, vloggers en pers. Daar vertelde hij hen dat het ‘Zijne Majesteit heeft behaagd’ en verraste hij hen met een Koninklijke onderscheiding. Eén onderscheiding wordt op een later moment uitgereikt.

9 Lintjes

De volgende 9 Veldhovenaren kregen een lintje. Van harte gefeliciteerd! Wij zijn trots op jullie!

Jos Bierens (63) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jos Bierens was betrokken bij het opzetten van parochie Sint Maarten in de wijk Heikant. Hij was verantwoordelijk voor het financieel beleid en het generen van inkomsten. Als bestuurslid zat hij in de organisatie van het Kempenspektakel (voorloper van de succesvolle Oranjemarkt) en van de actie Kerkbalans. Daarnaast organiseerde hij de lampionnenoptocht voor groot en klein.
Ook was de heer Bierens Schoolraads-/activiteitencommissielid en penningmeester binnen Basisschool De Berckacker.

De heer Bierens is 51 jaar lid van voetbalvereniging Rood-Wit Veldhoven. Hij was niet alleen voetballer, maar ook vrijwilliger. Hij was leider/trainer jeugdteams en club grensrechter/scheidsrechter. Ook zat hij in de jubileumcommissie van het 75-jarig en 90-jarig bestaan van de vereniging, was hij betrokken bij de organisatie van het Asperge Clubtoernooi en was hij voorzitter van de seniorencommissie en internetcommissie. De heer Bierens was betrokken bij de organisatie van diverse clubacties. Momenteel is hij lid hoofdbestuur en secretaris van de voetbalvereniging.
De heer Bierens is door de vereniging benoemd tot Clubman, Lid van Verdiensten en Erelid.

Jos Bierens was medeoprichter en vrijwilliger bij Fietsclub TFC Hunnenberg. Hij was voorzitter, lid dagelijks bestuur, hij verzorgde de fietskalender, de notulen van de jaarvergadering en de feestavonden. Daarnaast was hij de grote initiator van alle trainingsritten op donderdagavond, hield statistieken en reisverslagen bij en was organisator van stages binnen- en buitenland en van het sponsorschap.

Tijdens zijn loopbaan bij Brabant Water als Financial Controller was de heer Bierens actief in de Ondernemingsraad.

Terug naar boven

Gerry van Tuijl-Engelen (60) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerry van Tuijl-Engelen heeft verschillende functies vervuld voor de parochie. Zij was bestuurslid, doopvoorbereider, communievoorbereider, collectant, bezorger parochieblad Christus Koning.

Mevrouw Van Tuijl-Engelen is ook medewerkster van Stichting Nieuwe Levenskracht, afdeling Veldhoven-dorp. Als bestuurslid (2de penningmeester) ondersteunt zij de 1ste penningmeester met name met het hedendaagse bankieren. Daarnaast weet zij ongeveer een kwart van de 8000 loten aan de man te brengen tijdens de jaarlijkse kermisloterij in Veldhoven-dorp en is ze ook actief tijdens deze kermis. Zij richt de kermiswagen in, verzorgt de catering en draait verschillende diensten voor de verkoop van de enveloppensport.

Mevrouw Van Tuijl-Engelen zet zich ook in voor de Goede Week Offeractie, het innen van donaties, en ze valt in daar waar medewerkers uitvallen. Of het nu gaat om bezorgen en ophalen van deelnameformulieren voor ontspanningsmiddagen of rondbrengen van attenties. Tijdens de Nationale Ziekendag houdt het comité Ziekendag haar Happy Sunday. Ook hier is mevrouw Van Tuijl-Engelen de hele dag in touw als gastvrouw.

Ook was zij vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Brassers.
Omdat ze in de sponsorcommissie zat zorgde ze voor 40% meer inkomsten voor deze carnavalsvereniging.

Mevrouw Van Tuijl-Engelen is gastvrouw op eetpunt De Ligt van SWOVE, waar ouderen ’s middags de warme maaltijd kunnen nuttigen. Na de maaltijden blijft zij bij de gasten en zorgt voor de sfeer en gezelligheid.

Ook was mevrouw van Tuijl verkeersbrigadier bij Basisschool Op Dreef Veldhoven en heeft zij zich ingezet als blokhoofd voor Samen Verder Interkerkelijke Vastenactie.

Mevrouw Van Tuijl-Engelen is zeer betrokken als vrijwillige barmedewerker bij sportvereniging Sterk Door Oefening Veldhoven, SDO. Zij vindt het een onderdeel van haar sociaal leven om de clubleden iedere zaterdagochtend vanaf negen uur welkom te heten en te voorzien van de benodigde drankjes.

Verder is zij vrijwilliger in Merefelt, een huis van Oktober. Zij is gastvrouw in een groepswoning. Zij ondersteunt bij de maaltijden, speelt een spelletje of doet  andere activiteiten met cliënten.

Mevrouw Van Tuijl-Engelen is bestuurslid van de KBO.

Terug naar boven

Ria Tholen-Appels (70) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ria Tholen-Appels is vrijwilliger en bestuurslid van Stichting Vrienden van de Mariakapel in Zandoerle. Ook is zij actief binnen de parochie Christus Koning. Samen met een groep vrijwilligers maakt zij het interieur van de Sint Jan de Doperkerk in Oerle schoon.

Daarnaast is Mevrouw Tholen-Appels vrijwilliger bij De Zonnebloem. Ze bezoekt zieke en eenzame mensen en is medeorganisator van plaatselijke Zonnebloemactiviteiten.
Ook is ze vrijwilliger bij buurtvereniging Zandoerle. Zij is 20 jaar geleden gestart met het oprichten van een werkgroep, waar het idee is ontstaan om levensgrote kerstfiguren te maken. Het ontwerp van de kleding en het onderhoud ligt in handen van deze werkgroep. Ook draagt zij zorg voor het plaatsen van de kerststal in Zandoerle.


 

Terug naar boven

Cees van Doren (60) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Cees van Doren is een zeer betrokken vrijwilliger in Veldhoven en vooral in kerkdorp Oerle. Hij heeft zich lange tijd ingezet voor de jeugd van Oerle: bij Jong Nederland en later Stichting Jeugdbelangen Oerle. Naast zijn taak als penningmeester en bestuurslid was de heer Van Doren ook altijd bereid om andere klussen voor de stichting uit te voeren.

De heer Van Doren is al jarenlang de klusjesman bij Stichting Dorpscentrum Oerle, maar hij doet veel meer dan alleen maar klusjes. Met zijn technische knobbel weet hij oplossingen te bedenken voor technische problemen of uitdagingen. De heer Van Doren werd bij de laatste verbouwing bestuurslid bij Stichting Dorpscentrum Oerle. Deze verbouwing betrof met name de aanbouw van een ontmoetingscentrum voor de jeugd van Oerle en de (ver)bouw van een gymzaal. De heer Van Doren heeft de hele bouw begeleid en input gegeven aan diverse partijen zoals aannemers en dergelijke. Ook heeft het bestuur veel werkzaamheden zelf gedaan om kosten te besparen. De heer Van Doren kent hierdoor het gebouw van binnen en buiten en zorgt er voor dat de juiste onderhoudswerkzaamheden op tijd gebeuren. Hij adviseert het bestuur hierover en bereid beslissingen voor. Het grootste deel van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden doet hij zelfstandig en de grotere klussen samen met de andere bestuursleden van het dorpscentrum. Door vrijwel alles zelf te doen besparen ze veel onkosten en kunnen ze het dorpscentrum onderhouden en steeds verder verbeteren en zo voortbestaan garanderen zonder subsidie.

De heer Van Doren heeft ook mantelzorg verleend aan onder andere zijn ouders.

Terug naar boven

Yvonne - Gerrist-Willemsen (44) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Yvonne Gerrist-Willemsen is vrijwilliger en sinds vijf jaar ook algemeen bestuurslid van Stichting Jeugdbelangen Zonderwijk. Deze stichting werd ruim 50 jaar geleden opgericht door vrijwilligers om voor kinderen uit de Veldhovense wijk Zonderwijk activiteiten te organiseren. Inmiddels is de stichting door zijn activiteiten ook buiten Zonderwijk bekend. De stichting heeft twee wekelijkse clubs: Hobbyclub de Planeten en de Jeugd Ontspanningsclub (JOC). Daarnaast organiseren zij een aantal jaarlijkse activiteiten: Carnaval, Paasmiddag, Spektakeldag, Jeugdinstuif en het Sinterklaasfeest. Op het moment dat mevrouw Gerrist-Willemsen startte als vrijwilliger, waren net daarvoor veel vrijwilligers gestopt en moest de club nieuw leven ingeblazen worden. Door haar inspirerende manier van werken, kreeg zij al snel een aantal vrijwilligers mee om de club weer op te starten.

Ook is Yvonne Gerrist al 20 jaar actief binnen de Jeugd Ontspannings Club. Deze club is wekelijks voor kinderen van 7 t/m 13 jaar. Er worden spelletjes georganiseerd of een disco en kinderen kunnen lekker chillen met hun vrienden. Mevrouw Gerrist-Willemsen is DJ en barvrouw en springt waar nodig bij. Ook maakt ze flyers voor de grote evenementen en is zij de drijvende kracht achter de kleine evenementen.

Mevrouw Gerrist-Willemsen is vrijwilliger bij Jeugdland. Ze was ingedeeld in de hobbytent en begeleidde kinderen. Ook is ze de afgelopen drie jaar mede hoofdleider van de bustocht van Stichting Vakantiewerk Veldhoven.

Mevrouw Gerrist-Willemsen is ook vrijwillige barhulp bij Ontmoetingscentrum ’t Tweespan, het thuishonk van Stichting Jeugdbelangen in Veldhoven.

Mevrouw Gerrist werd digitaal op de hoogte gebracht. Zij ontvangt haar onderscheiding op een later moment.

Terug naar boven

Tiny Saris (68) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tiny Saris is actief bij voetbalvereniging RKVVO. Hij heeft verschillende functies vervuld: penningmeester, lid dagelijks bestuur, lid hoofdbestuur, jeugdleider en lid clubhuiscommissie. Ook is hij barvrijwilliger en lid klussenploeg.

De heer Saris is als bestuurslid verbonden aan de Stichting Salvatoriaanse Gezinsadoptie. Hij is penningmeester van de stichting en zorgt er voor dat elk kwartaal de bijdragen van de donateurs worden doorbetaald aan de ontvangers in de landen in de derde wereld landen waar de stichting actief is.

Ook is de heer Saris penningmeester bij Omroep Veldhoven. Hij verzorgt de financiële administratie, van het versturen van facturen tot en met het verzorgen van de jaarrekeningen en het opstellen van de balans. Ook verzorgt hij de aanvraag en verantwoording van de subsidie bij de gemeente Veldhoven en de jaarlijkse financiële verantwoording bij het Commissariaat voor de Media, in overleg met de voorzitter en leden van het bestuur. De heer Saris is als penningmeester en lid van het dagelijks bestuur aanwezig bij de bestuursvergaderingen. 


 

Terug naar boven

Sjack van der Linden (58) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sjack van der Linden was leider van de verkenners bij Scouting Sint Stanislaus Kostka. Hij was elke zaterdag met de verkenners bij de blokhut van de Scouting actief. Daarnaast ging de heer Van der Linden zes keer per jaar een weekend met de verkenners kamperen; maar het hoogtepunt van het jaar was altijd het zomerkamp.

De heer Van der Linden is EHBO’er in hart en nieren. Hij is kaderinstructeur bij EHBO Sint Nicolaas in Valkenswaard. Hij geeft AED/reanimatielessen aan eigen leden, maar ook buiten de vereniging. Ook is de heer Van der Linden kaderinstructeur en hulpverlener voor EHBO Vereniging Veldhoven. Naast les geven en bijscholingen organiseren voor leden, verzorgt hij onder meer de begeleiding van de kaderinstructeurs. Bij een groot aantal activiteiten en evenementen in Veldhoven, plant hij de inzet van de EHBO’ers. Ook treedt hij zelf op als hulpverlener bij diverse activiteiten. Verder is de heer Van der Linden actief als EHBO-docent bij Zwemvereniging Njord en verzorgt hij voor hen de jaarlijkse herhalingscursus reanimeren. 


 

Terug naar boven

Sophia Eliëns-van Rhee (79) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sophia Eliëns-van Rhee is al ruim 40 jaar actief met ondersteunen en organiseren van activiteiten voor Buurtvereniging De Molenbuurt Zeelst. Zij speelt een grote rol bij het organiseren van de jaarlijkse rommelmarkt. Daarnaast is zij in ook zeer actief geweest in de activiteitencommissie voor het jubileumfeest.
Ook is mevrouw Eliëns-van Rhee jarenlang bestuurslid/vrijwilliger bij De Zonnebloem afdeling Zeelst. Zij bezoekt gasten aan huis en is begeleidster bij de maandelijkse activiteiten. De statiegeldactie bij lokale supermarkten was haar idee en is ook een grote bron van inkomsten voor de Zonnebloem afdeling Zeelst. Mevrouw Eliëns-van Rhee zorgt als medebestuurslid ook voor de regelmatige contacten met de besturen van de KBO en de Nieuwe Levenskracht. Ook heeft zij haar idee van de tassenactie voor De Zonnebloem waargemaakt. Het idee van het embleem van de Zonnebloem en de naam van de plaatselijke afdeling op de tas heeft landelijke aandacht en wordt breed overgenomen.

Mevrouw Eliëns-van Rhee verzorgt op vrijdagmiddag de spelletjesmiddag in het Patronaat voor Senioren Vereniging KBO-Zeelst. 


 

Terug naar boven

Wim van den Oever (62) - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wim Van den Oever is een zeer maatschappelijk betrokken Veldhovenaar.
Als 15 jarige jongen begon hij bij voetbalvereniging UNA als trainer/leider bij de jeugdelftallen. Hij trainde selectie-elftallen, maar blonk uit in het trainen van en begeleiden van de minder getalenteerde jeugdteams. De aandacht die de heer Van den Oever juist voor deze teams had en heeft, was en is van grote waarde voor zowel de betreffende kinderen als voor de vereniging. Ook nu is hij nog steeds actief als trainer van het G-team. Bestuurlijke activiteiten van de heer Van den Oever zijn langdurig en divers. Hij heeft deel uitgemaakt van de jeugdcommissie. De laatste periode als jeugdvoorzitter en vicevoorzitter van het hoofdbestuur. Hij is de initiatiefnemer geweest van de commissie nevenactiviteiten die nog steeds een belangrijke functie binnen de vereniging heeft. Ook is de heer Van den Oever secretaris van de seniorencommissie en scheidsrechter bij de lagere seniorenelftallen.

De heer Van den Oever is ook actief als vrijwilliger bij Severinus. Hij is elke week in de weer met de jongens die moeite hebben met sporten in het publieke segment. Hij organiseert, coördineert en geeft sportlessen in de daarvoor bestemde sporthal.
Daarnaast is de heer Van den Oever altijd bereid zijn diensten in te zetten,
onder andere voor individuele contacten voor deze groep cliënten. Hand en spandiensten tijdens georganiseerde festiviteiten en uitstapjes zijn hem zeker niet vreemd.

De heer Van den Oever was ook vrijwilliger/penningmeester van stichting Het Zorgenkind (Piroc-kamp), voorzitter van de Buurtvereniging De Molenbuurt en penningmeester van biljartvereniging De kleine Man.

Terug naar boven

Iemand voordragen voor een lintje? 

Wilt u ook iemand voordragen voor een lintje? Kijk voor meer informatie op de pagina Koninklijke onderscheiding

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek