Opvangen van vluchtelingen

De vluchtelingenproblematiek in Nederland is groot. Gemeenten moeten steeds meer mensen gaan opvangen, een plaats geven om te wonen en begeleiden. Veldhoven wil dat op een goede en passende manier doen en zo haar verantwoordelijkheid nemen. Daar maken we nu plannen voor.

Het (tijdelijk) opvangen en onderdak geven van vluchtelingen, gaat namelijk niet alleen over het inrichten van plekken. De (tijdelijk) nieuwe Veldhovenaren hebben bijvoorbeeld ook onderwijs, zorg en sociale ondersteuning nodig. Ze moeten veilig kunnen wonen. En de opvang moet passen in de omgeving.

Daarom werken we nu aan een beleidskader en een afwegingskader. In het beleidskader staan de missie, visie en ambitie waarmee Veldhoven vluchtelingen gaat opvangen. En welke voorwaarden daarbij gelden. In het afwegingskader staan objectieve voorwaarden waaraan potentiële opvanglocaties moeten voldoen. Met het afwegingskader controleren we dus of locaties geschikt zijn.

Locatiekeuze

We kijken hierbij bijvoorbeeld naar leegstaande panden en tijdelijke woningbouw. Maar ook braakliggende terreinen en locaties met gewijzigde bestemmingen. Past het op die locatie? Daarna kijken we of het ook haalbaar is. Past het in een wijk of buurt? Kan het volgens de regels? Zijn er voorzieningen in de buurt? Staat daar niets anders op de planning en nog veel meer. Uiteindelijk komen we zo tot een haalbare lijst van geschikte locaties.

Let op!Op 16 januari 2023 hielden we een informatieavond over deze aanpak. Lees het artikel van het Eindhovens Dagblad.

Binnenkort besluit de gemeenteraad over het beleidskader en het afwegingskader. Daarna beslist het college van burgemeester en wethouders op welke locaties we welke vluchtelingen gaan opvangen. Daar communiceren we dan ook over met omwonenden en betrokkenen.

Achtergrond

Er komen steeds meer vluchtelingen naar Nederland: asielzoekers, statushouders, Oekraïners en alleenreizende minderjarige vluchtelingen. Maar er zijn te weinig opvangplekken en er is een algemeen tekort aan woningen. Daardoor stromen mensen niet door en barst de opvang in Ter Apel uit zijn voegen. Ook de toekomst is onzeker. De vluchtelingenstroom blijft groeien en daarmee de vraag naar opvang.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek