Project Vernieuwing Peter Zuidlaan – Julianastraat

We willen betere fietsroutes door Veldhoven en minder doorgaand verkeer door Zeelst. Daarom gaan we de Peter Zuidlaan en de Julianastraat vernieuwen en aan elkaar verbinden.

Situatie nu

De Peter Zuidlaan en de Julianastraat liggen in het oosten van Veldhoven, tegen de randweg A2/N2. De Peter Zuidlaan loopt dood bij tennis- en sportclub David Lloyd en tennisvereniging Metzpoint. De Julianastraat is een busbaan met een bussluis. Daarnaast ligt een dubbelzijdig fietspad, dat veel wordt gebruikt om van Veldhoven naar Eindhoven (en andersom) te fietsen.

Peter Zuidlaan en Julianastraat in 2021

Peter Zuidlaan en Julianastraat in 2021

Situatie straks

De Peter Zuidlaan wordt een doorgaande weg, die overgaat in de Julianastraat. Er rijden dan minder auto’s door Zeelst en meer door de Julianastraat. Dit heeft de gemeenteraad in 2019 besloten, bij het vaststellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Ook vernieuwen we de rijbanen en de fietspaden. Naast de Peter Zuidlaan komt een vrij liggend fietspad, dat aansluit op De Run 1000. Dit zijn nu fietsstroken op de rijbaan.

Planning

In de eerste helft van 2022 werken we aan het bestemmingsplan. Dat is nodig om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Ondertussen werken we ook aan het ontwerp. De eerste schets van het ontwerp, verbeteren we samen met omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden. Eind 2022 starten we met de voorbereidende werkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en leidingen. In 2023 gaan we echt aan de slag met de Peter Zuidlaan en de Julianastraat.

Startbijeenkomsten 25 januari 2022

Op dinsdag 25 januari hielden we een digitale startbijeenkomst voor omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden. Zo’n 65 belangstellenden werden in twee sessies bijgepraat over het plan, het proces en de participatie. De presentatie vindt u onderaan deze pagina, onder het kopje 'Bekijk ook'.

Tijdens de bijeenkomsten kwamen ook uw aandachtspunten, suggesties of opmerkingen voor het project aan bod. Die nemen we graag mee tijdens het vervolg. Een aantal punten lichten we vast uit:

  • Het wordt straks drukker in de Julianastraat. Hoeveel drukker precies, laten we nu onderzoeken.
  • Het wordt veiliger voor fietsers, onder andere door vrij liggende fietspaden.
  • Het uitgangspunt is dat er straks 50 kilometer per uur mag worden gereden op de doorgaande weg. Dit staat in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Er komen drempels en andere maatregelen om dit te waarborgen.
  • We hebben aandacht voor voldoende groen en behoud daarvan in het project.
  • Er worden momenteel onderzoeken gedaan voor het bestemmingsplan. Daarin kijken we naar verkeersveiligheid, geluidshinder en luchtkwaliteit.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de vernieuwing Peter Zuidlaan - Julianastraat? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek