Project Vernieuwing Peter Zuidlaan – Julianastraat

We willen betere fietsroutes door Veldhoven en minder doorgaand verkeer door Zeelst. Daarom gaan we de Peter Zuidlaan en de Julianastraat vernieuwen en aan elkaar verbinden.

Situatie nu

De Peter Zuidlaan en de Julianastraat liggen in het oosten van Veldhoven, tegen de randweg A2/N2. De Peter Zuidlaan loopt dood bij tennis- en sportclub David Lloyd en tennisvereniging Metzpoint. De Julianastraat is een busbaan met een bussluis. Daarnaast ligt een dubbelzijdig fietspad, dat veel wordt gebruikt om van Veldhoven naar Eindhoven (en andersom) te fietsen.

Peter Zuidlaan en Julianastraat in 2021

Peter Zuidlaan en Julianastraat in 2021

Situatie straks

De Peter Zuidlaan wordt een doorgaande weg, die overgaat in de Julianastraat. Er rijden dan minder auto’s door Zeelst en meer door de Julianastraat. Dit heeft de gemeenteraad in 2019 besloten, bij het vaststellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. Ook vernieuwen we de rijbanen en de fietspaden. Naast de Peter Zuidlaan komt een vrij liggend fietspad, dat aansluit op De Run 1000. Dit zijn nu fietsstroken op de rijbaan.

Bestemmingsplan

Voor een bestemmingsplan moeten er verschillende onderzoeken worden uitgevoerd. Dat moet voor geluid, verkeer, bodem en stikstof. Voor dit laatste onderdeel is in oktober 2022 de regelgeving aangepast. Op landelijk niveau zijn door een rechter uitspraken gedaan die gevolgen hebben voor allerlei projecten. Ook voor dit project moeten we de berekeningen opnieuw laten doen. We zijn hiermee aan de slag, maar we kunnen nu nog niet zeggen wanneer deze onderzoeken zijn afgerond. We proberen het ontwerpbestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2023 ter inzage te leggen.

Ontwerp

Ondanks dat de bestemmingsplanprocedure langer duurt dan gepland, loopt het ontwerpproces gewoon door, ook de komende weken. Op dit moment is er een concept definitief ontwerp beschikbaar. Dit hebben we in het afgelopen half jaar een aantal keren besproken met de klankbordgroep. We zijn als gemeente blij dat de klankbordgroep met ons heeft meegedacht en op onderdelen is het ontwerp dan ook aangepast. De stukken voor de aanbesteding van het project worden nu verder voorbereid. Het concept definitief ontwerp komt na het bestemmingsplan ter inzage. U kunt dan op het concept definitief ontwerp reageren. U geeft dan uw mening (een ‘zienswijze’) aan het college.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de vernieuwing Peter Zuidlaan - Julianastraat? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.

Aanmelden digitale nieuwsbrief

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek