Regelingenbank

Op deze pagina vindt u een overzicht van de regelingen en verordeningen in Veldhoven. De regelingenbank van de gemeente Veldhoven wordt beheerd via de website Overheid.nl van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Deze databank draagt bij aan het toegankelijk maken van de regelingen. De regelingen in deze centrale voorziening zijn geconsolideerd, dat wil zeggen dat alle wijzigingen erin zijn verwerkt. Zo krijgt u direct een overzicht van de complete nu geldende regelingen.

Algemeen

Bestuur en recht

Financiën en economie

Maatschappelijke zorg en welzijn

Milieu

Onderwijs

Openbare orde en veiligheid

Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Volkshuisvesting en woningbouw

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek