Verkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. U kunt op deze dag ook stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het nieuws en informatie rondom deze verkiezingen.

Gemeenteraadsverkiezing

Gemeenteraadsverkiezingen worden een keer in de 4 jaar gehouden waarbij leden rechtstreeks door de inwoners van de gemeente worden gekozen. Door te stemmen bepaal je mee wie Veldhoven de komende vier jaar bestuurt. De Veldhovense gemeenteraad bestaat uit 27 leden.

Kandidatenlijsten verkiezingen gemeenteraad

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezingen van de gemeenteraad op 21 maart 2018, maakt bekend dat de volgende geldige kandidatenlijsten zijn ingeleverd.

Referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Het is voor tweede keer dat in Nederland een landelijk raadgevend referendum wordt gehouden. De uitslag van het referendum is een advies van de Nederlandse kiezers aan de regering. Dit raadgevend referendum gaat over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet is door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen. Lees de volledige wet op wetten.overheid.nl.

Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
  • hoe het toezicht is geregeld

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl

Algemene informatie over het referendum vindt u op de website van de Kiesraad

Algemene informatie verkiezingen

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek