Verkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 waren er gemeenteraadsverkiezingen. U kon op deze dag ook stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Gemeenteraadsverkiezing

Gemeenteraadsverkiezingen worden een keer in de 4 jaar gehouden waarbij leden rechtstreeks door de inwoners van de gemeente worden gekozen. Door te stemmen bepaal je mee wie Veldhoven de komende vier jaar bestuurt. De Veldhovense gemeenteraad bestaat uit 27 leden.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen

Liveblog

In de liveblog hielden we u de hele verkiezingsdag en -avond op de hoogte. Daar vindt u ook het aantal uitgebrachte stemmen en de voorlopige zetelverdeling. 

Referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)

Het is voor tweede keer dat in Nederland een landelijk raadgevend referendum werd gehouden. De uitslag van het referendum is een advies van de Nederlandse kiezers aan de regering. Dit raadgevend referendum gaat over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet is door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen. Lees de volledige wet op wetten.overheid.nl.

Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
  • hoe het toezicht is geregeld

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl

Algemene informatie over het referendum vindt u op de website van de Kiesraad

Uitslag referendum

Algemene informatie verkiezingen

Ter inzage legging processen-verbaal N10 en opgave N11 verkiezingen 21 maart 2018

De processen-verbaal N 10 (Wrr 66) en de opgaven N 11 (Wrr 67) worden ter inzage gelegd na vaststelling door de burgemeester van de stemtotalen van de gemeente.

De periode van inzage duurt totdat de Kiesraad de uitslag van het referendum bekend heeft gemaakt (dat is op donderdag 29 maart) cq. totdat de raad heeft besloten over de toelating van de nieuwe leden.

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis in Veldhoven, Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven, op vrijdag 23 maart 2018 van 12.00 - 17.00 uur, op maandag 26 maart van 9.00 - 17.00 uur en op dinsdag 27 maart van 09.00 - 19.00 uur.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek