Begroting

De gemeentelijke (programma)begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de raad, met de bijbehorende kosten. De gemeenteraad stelt ieder jaar deze begroting vast.

Uitleg begroting 2020

Uitgangspunt voor de begroting 2020-2023 is de kracht van Veldhoven. Veldhoven is een sterke en zelfstandige gemeente in het hart van Brainport. In Veldhoven doen we dingen samen en kijken we naar elkaar om. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen leven, maar waar het niet lukt biedt de gemeente een vangnet en zijn we er voor elkaar. Dat is onze basis en onze grote kracht, de kracht van Veldhoven.

Financiële situatie

De huidige financiële situatie stelt ons voor een flinke uitdaging. De oorzaak ervan is grotendeels toe te schrijven aan ontwikkelingen vanuit het Rijk en onverwachte tegenvallers bij lokale voorzieningen. Daarnaast hebben onze ambities voor bereikbaarheid gevolgen voor onze begroting. Begroten met die uitgangspunten is een ingewikkeld proces. We willen bezuinigen op personele kosten, op groenonderhoud en binnen het sociaal domein. Daarnaast stelt het college voor om de geplande en besloten verhoging van de ozb te versnellen. Dat klinkt vervelend, maar het heeft toch nog een positief effect. Want met deze aanpak zijn huishoudens en bedrijven in de jaren 2022 en 2023 juist goedkoper uit dan gepland. En, we blijven bij de 25 procent ‘goedkoopste’ gemeenten van Nederland horen.

Ruimte voor nieuw beleid is er niet. Maar dankzij deze maatregelen kunnen we wel investeren in bestaande voorzieningen als De Schalm, het zwembad en ons wegennet.

Bekijk de infographic met inkomsten en uitgaven van de gemeente Veldhoven (PDF, 919.4 kB)

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek