Begroting

De gemeentelijke (programma)begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de raad, met de bijbehorende kosten. De gemeenteraad stelt ieder jaar deze begroting vast.

Begroting 2022

Veldhoven maakt op dit moment een groeispurt door. We groeien naar een gemeente met vijftigduizend inwoners en zo’n vijfendertig- tot veertigduizend banen. Dit gaat niet onopgemerkt en vraagt flinke inspanning op eigenlijk alle terreinen. Met de Global Goals als overkoepelend uitgangspunt, brengen we die inspanning onder in de volgende thema’s: positieve gezondheid, mobiliteit, omgeving, toekomstbestendigheid en burgerparticipatie. Deze zullen in 2022 centraal staan.

Op 8 november en 9 november behandelt de gemeenteraad de begroting.

Begroting 2021

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek