Begroting

De gemeentelijke (programma)begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de raad, met de bijbehorende kosten. De gemeenteraad stelt ieder jaar deze begroting vast.

Op 9 november en 10 november behandelde de gemeenteraad de begroting.

Onzekere tijden

We leven op dit moment in onzekere tijden. De coronacrisis heeft veel gevolgen voor onze gezondheid, onze economie en ons welzijn en het einde van de crisis is nog niet in zicht. 

Het maken van de begroting was, ook los van de gevolgen van corona, een flinke uitdaging. Dit heeft te maken met extra taken en uitgaven en met de onzekerheid over inkomsten vanuit het rijk. Daarnaast hebben we voorzichtig gerekend; er is dus geen rekening gehouden met mogelijke financiële meevallers.

Keuzes maken

Het college is trots op het huidige voorzieningenniveau dat na jarenlang investeren en opbouwen tot stand is gekomen. Een gemeente met de schaal van Veldhoven heeft dit nodig. Daarom wil het college voorzieningen als zwembad, theater, bibliotheek en museum voor Veldhoven behouden. Daarnaast blijven we ontwikkelen en investeren. In het sociaal domein, mobiliteit en bereikbaarheid, woningen, bedrijventerreinen en duurzaamheid. 

Daar staat tegenover dat we een aantal offers moeten brengen. Zo stijgt de ozb, zijn de subsidies verlaagd, bezuinigen we op de ambtelijke organisatie en verlagen we eerder geplande uitgaven (zoals bijvoorbeeld bij onderwijshuisvesting). 

Vier Veldhoven

Komend jaar stellen we de omgevingsvisie vast. Hiermee kijken we vooruit naar het Veldhoven van 2040 en bereiden we ons voor op de nieuwe omgevingswet die in 2022 ingaat. Dat doen we samen met inwoners. Met iedereen die het raakt, jong en oud, nu en in de toekomst. Want samen maken we Veldhoven. Een gemeente die bijna honderd jaar geleden is ontstaan uit de 4 oorspronkelijke kerkdorpen Veldhoven-Dorp, Meerveldhoven, Zeelst en Oerle. 

Het jubileum in 2021 vieren we (vanwege coronamaatregelen) in aangepaste vorm. Maar Vier Veldhoven, het thema van het jubileumjaar, blijft langer houdbaar. Want we zijn een aantrekkelijke gemeente, met een krachtige samenleving. Waar iedereen mee kan doen en waar we omkijken naar elkaar. Daar zijn we trots op en dat vieren we.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek