Beleid in Veldhoven

Op deze pagina vindt u een overzicht van de beleidsstukken en nota's van de gemeente. Hierin staat hoe wij bepaalde zaken regelen en waarom we dat zo doen. U kunt de documenten waarin dat staat downloaden als pdf-bestand. 

Bestuurlijke toekomstvisie

In de bestuurlijke toekomstvisie staat hoe we willen samenwerken met andere partijen. We werken samen als we onze gemeentelijke taken daardoor beter kunnen vervullen. We zoeken daarin een goede verdeling, lokaal en in de regio. We willen dat onze inwoners goed kunnen wonen, werken en leven. En dat ondernemers en bedrijven hun werk goed kunnen doen. Door deels zelfstandig te blijven en deels samen te werken, kunnen we (financiële) lasten goed verdelen en plannen goed uitvoeren.

Cultuur, sport en vrije tijd

Maatschappij en samenleving

Natuur en milieu

Nota bodembeheer

In de nota Bodembeheer staan de beleidsregels voor het toepassen van grond in grondwerken (zoals het aanleggen van een wal) binnen de gemeente.

Ondernemen

Jeugd en onderwijs

Organisatie

Handhaving & Veiligheid

Wonen en leefomgeving

Zorg en gezondheid

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek