Beleid in Veldhoven

Op deze pagina vindt u een overzicht van de beleidsstukken en nota's van de gemeente.

Bestuurlijke toekomstvisie

In de bestuurlijke toekomstvisie staat hoe Veldhoven bestuurlijk wil samenwerken met andere partijen om haar taken optimaal te kunnen vervullen. Een goede balans tussen de belangen van lokale gemeenschappen en die van de regio als geheel is belangrijk voor een goed woon-, werk- en leefklimaat van onze inwoners en bedrijven. Veldhoven kiest voor een combinatie van zelfstandigheid en samenwerking om zowel draagkracht als daadkracht te garanderen.

Cultuur, sport en vrije tijd

Maatschappij en samenleving

Natuur en milieu

Nota bodembeheer

In de nota Bodembeheer (PDF, 1.9 MB) staan de beleidsregels voor het toepassen van grond in grondwerken (zoals het aanleggen van een wal) binnen de gemeente. In de nota Bodembeheer staat de volgende informatie:

Ondernemen

Jeugd en onderwijs

Organisatie

Handhaving & Veiligheid

Wonen en leefomgeving

Zorg en gezondheid

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek