Fietsverbinding Sondervick - Bossebaan

We vinden goede fietsverbindingen belangrijk. Dit stimuleert fietsgebruik, wat gezond en duurzaam is. Tussen de nieuwe wijk Zilverackers en het Citycentrum, richting het centrum van Eindhoven, ontbreekt nu zo’n verbinding. En die is wel nodig. Daarom is onderzocht wat een goede, snelle en veilige verbinding is voor fietsverkeer tussen de Sondervick en Bossebaan.

Vertegenwoordigers van Stichting Ons Zonderwijk, wijkplatform ’t Look, Fietsersbond Veldhoven, Veldhoven Samen Verkeersveilig en de politie hebben met ons meegedacht. Door de verschillende belangen blijkt er niet één logische route te zijn. Om een keuze te maken moeten we alle belangen goed afwegen. Daarom vroegen we uw mening.

Enquête voorkeur fietsroute afgelopen

Van 30 november tot 14 december kon u een enquête invullen. In de enquête stelden we vragen over uw fietsgebruik en routekeuze. Ook vroegen we direct naar uw routevoorkeur. En er was ruimte om een toelichting te geven. 

Keuze uit 2 fietsroutes

Uit het onderzoek komen 2 haalbare routes naar voren:

  1. Een fietsroute door het park Vogelzang
  2. Een fietsroute ten zuiden van het park Vogelzang, via de Saturnus-Sitterlaan

Met het resultaat van de enquête kunnen we beter afwegen welke route de voorkeur heeft. Het college en vervolgens de gemeenteraad beslissen uiteindelijk of deze voorkeursroute uitgewerkt en aangelegd wordt.

Plattegrond fietsverbinding Sondervick - Bossebaan routes A en B

A = fietsroute door het park Vogelzang (blauwe kleur)
B = fietsroute via Saturnus-Sitterlaan (groene kleur)

Heeft u vragen of opmerkingen?

Neem dan contact op met ons. Stuur een e-mail naar gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek