Gezondheidsverklaring

Bent u 75 jaar of ouder of heeft u een beperking en wilt u uw rijbewijs vernieuwen? Wilt u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus aanvragen? Dan heeft u een verklaring nodig dat u geschikt bent om te rijden. Het CBR beoordeelt of u rijgeschikt bent. U vult daarvoor een Gezondheidsverklaring in op de website van het CBR.

Aanvragen

Gezondheidsverklaring online aanvragen via Mijn CBR. U logt in met DigiD. 

Regelt u dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.

Meenemen

  • Uw rijbewijs
  • Geld of een bankpas. U betaalt meteen bij de aanvraag

Prijs

 
Soort document Prijs
Gezondheidsverklaring € 37,50

Medische keuring

Is een van de volgende situaties op u van toepassing? Dan heeft u een medische keuring nodig. In dat geval vult de arts een apart deel van de vragenlijst in.

  • u bent 75 jaar of ouder
  • uw (gewijzigde) medische situatie
  • u heeft een bus- of vrachtwagenrijbewijs

Hoe lang duurt de aanvraag?

Binnen 4 maanden krijgt u een reactie van het CBR. Als u bent goedgekeurd, kunt u een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente.

Eigen verklaring heet voortaan Gezondheidsverklaring

Vanaf 1 november 2017 heeft de Eigen Verklaring een nieuwe naam, nl.: Gezondheidsverklaring. 

De naam wijzigde op aangeven van klanten. Mensen vinden de term ‘gezondheidsverklaring’ duidelijker. Het geeft beter aan wat het is: een formulier met vragen over je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het CBR kan zo bepalen of iemand rijgeschikt is en/of er nog een aanvullende verklaring of oordeel van een arts nodig is.

De naamsverandering wordt geleidelijk doorgevoerd, zo blijft de papieren verklaring voorlopig nog in de huidige versie in omloop en Eigen verklaring heten. Dat betekent dat beide begrippen enige tijd naast elkaar voorkomen en uitwisselbaar zijn. Uiteraard blijven de al gekochte Eigen verklaringen gewoon geldig.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek