Informatie voor Oekraïense vluchtelingen

Informatie voor Oekraïense vluchtelingen over inschrijving als ingezetene, onderwijs en initiatieven in Veldhoven.

Let op!Lees het nieuwsbericht van maart 2024: Belangrijke informatie voor inwoners (gastgezinnen) die derdelanders uit Oekraïne opvangen

Inschrijving als ingezetene

Personen met de Oekraïense nationaliteit kunnen worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente waar zij (tijdelijk) verblijven. Zij hebben rechtmatig verblijf op grond van de vrije verblijfstermijn van 180 dagen. De gemeente vraagt bij aangifte verder alle voorhanden zijnde documenten, waaraan gegevens kunnen worden ontleend.

Werken

Vluchtelingen uit de Oekraïne mogen in Nederland werken. Zoekt u werk of zoekt u werknemers, neem contact op met:

Huis naar Werk
Stadhuisplein 10
5611 EM  Eindhoven
Openingstijden: 09:00 – 17:00 uur
www.huisnaarwerk.nl
E-mail: info@huisnaarwerk.nl
Telefoon: 040 – 760 24 24


Wat is Huis naar Werk?

Huis naar Werk is een samenwerkingsverband tussen o.a. gemeenten, vakbonden, werkgevers, UWV en het onderwijs. Huis naar Werk is dé ingang voor inwoners en ondernemers in regio Zuidoost-Brabant die op zoek zijn naar werk. Huis naar Werk is er dus ook voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Onderwijs voor kinderen uit Oekraïne

Oekraïense vluchtelingen tussen de 4 en 18 jaar oud hebben recht op onderwijs. Ze moeten hiervoor wel ingeschreven staan bij de gemeente.

Inschrijven school

U mag uw kind(eren) inschrijven bij de Centrale Onderwijslocatie (COL) in Eindhoven. Het adres is Broodberglaan 3 in Eindhoven. Telefoonnummer 040-2645399.

  • U kunt uw kind(eren) aanmelden per e-mail: col@silfo.nl
  • Schrijf in de e-mail uw naam, de naam en leeftijd van uw kind(eren), de locatie waar u tijdelijk woont, uw telefoonnummer en e-mailadres

U ontvangt een bevestiging. Als er gegevens ontbreken, neemt de school contact met u op. Zij geven ook informatie over de schooltijden en op welke datum de lessen beginnen.

Het Summa College (mbo) heeft aanbod ontwikkeld voor vluchtelingen vanaf 16 jaar. Meer informatie: https://summaenbedrijf.nl/welcome/ (in Oekraïens, Nederlands en Engels).

Leerlingenvervoer

Kinderen die in Veldhoven wonen en naar de basisschool gaan in Eindhoven, kunnen misschien gebruikmaken van het leerlingenvervoer. Voor meer informatie of het indienen van een aanvraag kunt u terecht op de pagina Leerlingenvervoer. Voor hulp bij het indienen van de aanvraag kan Bureau Sociale Raadslieden u ondersteunen (telefoonnummer 040-2539959).

Cultuur & Sportstimulering

Speciaal voor alle Oekraïners in Nederland lanceert Cultuur & Sportstimulering Nederland een platform vol sportieve en creatieve activiteiten. Sportverenigingen en culturele aanbieders uit Veldhoven hebben verschillende activiteiten toegevoegd op de website Connectukraine.nl (website is in het Oekraïens). Zo kunnen vluchtelingen zich inschrijven voor activiteiten, nieuwe contacten opdoen en even de gewenste afleiding zoeken. 

Initiatieven in Veldhoven

  • Taalcafé Bibliotheek Veldhoven (information also available in English)
  • Vluchtelingencafé, georganiseerd door Cordaad Welzijn. Elke dinsdag 10.00 - 12.00 uur. Locatie: huiskamer van de Veldwijzer. Neem voor vragen contact op via info@veldhovenvoorelkaar.nl of bel op werkdagen tussen 09.00-12.00 uur naar 040-2536789

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek