Initiatief voor Veldhoven

U heeft een idee voor uw buurt, wijk of voor heel Veldhoven en u bent hier enthousiast over. Ook anderen zijn enthousiast over uw idee. Om uw idee uit te kunnen voeren heeft u alleen nog wel wat ondersteuning nodig. Neem het initiatief en deel uw idee met de gemeente. Wij denken graag met u mee.

Bij een idee kunt u denken aan:

  • Een plan om uw straat, buurt, wijk op te knappen
  • De speelplek moderniseren

Kortom, alles waar u positieve energie van krijgt en wat bijdraagt aan een prettigere leefomgeving kan een idee zijn om ook te delen met de gemeente.

Uw initiatief delen met de gemeente

Uw idee uitwerken

U bent zelf enthousiast over uw idee. Praat met anderen over uw idee, bijvoorbeeld met uw buren, het wijkplatform of met Stichting Cordaad Welzijn. Zo komt u te weten of anderen ook enthousiast zijn en zo ja, of zij samen met u het idee willen uitwerken tot een echt plan.

Van idee naar initiatief

U heeft over allerlei zaken nagedacht en u heeft nog wat hulp nodig. U deelt uw idee met de gemeente. Op dat moment is uw idee een initiatief geworden. U als initiatiefnemer blijft eigenaar van het plan. De gemeente heeft een ondersteunende rol.

De gemeente helpt mee

De gemeente helpt u graag met uw initiatief. Dat kan op verschillende manieren:

  • We verwijzen u door naar de juiste mensen of organisaties
  • We stellen materiaal, kennis of netwerk beschikbaar
  • We verlenen in sommige gevallen een subsidie

Om veiligheidsredenen of vanwege wettelijke regels is niet alles mogelijk. Laat u daardoor niet ontmoedigen! We denken graag mee over een goed alternatief.

Behandeling van uw initiatief

Wat u kunt verwachten: 

  • Uw idee met ons delen kost u niets
  • Wij kijken hoe wij kunnen helpen om uw initiatief te laten slagen en nemen contact met u op om dit met u te bespreken

Burgerinitiatief

Naast de wens om een idee of initiatief te realiseren, kunt u als inwoner van Veldhoven aandacht vragen voor een probleem of onderwerp door het indienen van een burgerinitiatief. Dat betekent dat u met de steun van minimaal 60 Veldhovenaren een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad zet. Kijk voor meer informatie op de pagina Contact met de gemeenteraad.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek