Uitslag verkiezing Europees Parlement 2024

Op donderdag 6 juni 2024 was de verkiezing voor de Nederlandse leden in het Europees Parlement.

Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers van de lidstaten van de Europese Unie en heeft wetgevende, begrotings- en toezichthoudende bevoegdheden. De leden van het Europees Parlement worden rechtstreeks verkozen. Het aantal leden dat voor een lidstaat in het Europees Parlement zit, is afhankelijk van het aantal inwoners. Bij de verkiezing van juni 2024 stijgt het aantal zetels in het Europees Parlement naar 720. Nederland wordt dan vertegenwoordigd door 31 leden.

Voorlopige uitslag verkiezing Europees Parlement 2024

Lijstnummer Aanduiding van de politieke groepering Stemmen Percentage
1 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 2616 17,1%
2 VVD 2328 15,2%
3 CDA - Europese Volkspartij 1716 11,2%
4 Forum voor Democratie 384 2,5%
5 D66 1371 9,0%
6 Partij voor de Dieren 441 2,9%
7 50PLUS 431 2,8%
8 PVV (Partij voor de Vrijheid) 3007 19,7%
9 JA21 83 0,5%
10 NL PLAN EU 50 0,3%
11 ChristenUnie 153 1,0%
12 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 65 0,4%
13 BBB 522 3,4%
14 Meer Directe Democratie 18 0,1%
15 SP (Socialistische Partij) 396 2,6%
16 vandeRegio 5 0,0%
17 Volt Nederland 943 6,2%
18 Belang Van Nederland (BVNL) 53 0,3%
19 NSC 673 4,4%
20 Piratenpartij - De Groenen 35 0,2%

Processen-verbaal verkiezing Europees Parlement 2024

Processen-verbaal per stembureau in Veldhoven

Proces-verbaal gemeentelijk stembureau (GSB)

Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureau

Telling leden verkiezing Europees Parlement 2024

Melding maken

Vermoedt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de verkiezing van het Europees Parlement 2024? Dan kon u dit (anoniem) melden bij het centraal stembureau (CSB).

Het is niet meer mogelijk om een melding te doen bij het centraal stembureau. Dit was mogelijk tot maandag 17 juni, 11.00 uur.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek