Volmacht: stemmen door iemand anders

Als u zelf niet kan gaan stemmen, kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen. Hieronder leest u wat dit inhoudt.

Voorwaarden

  • De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet zelf ook mogen stemmen.
  • De gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.
  • De volmachtstem(men) kunnen alleen tegelijk met de eigen stem van de gemachtigde uitgebracht worden.

Hoe kan ik iemand machtigen?

Dit kan op twee manieren:

Via uw stempas (onderhandse volmacht)

Met een onderhandse volmacht kunt u tot op de dag van de verkiezing iemand anders vragen om voor u te stemmen. Vul de achterkant van uw stempas in en geef uw stempas mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Geef ook een kopie van uw paspoort of rijbewijs mee. Dat mag ook een foto op een telefoon zijn. Zorg dat de kopie of foto goed leesbaar is. Met de app KopieID van de Rijksoverheid maakt u op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt dan de foto en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken.

Via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

U kunt ook een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht. Dit kan bijvoorbeeld een oplossing zijn als u langere tijd in het buitenland bent. U vult samen met de persoon die voor u gaat stemmen het volmachtsformulier (PDF, 215.1 kB) in.

Het machtigingsformulier moet u zelf uiterlijk maandag 3 juni indienen. U kunt hiervoor zonder afspraak naar het gemeentehuis komen. Vergeet niet om uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee te nemen. Kunt u niet zelf naar het gemeentehuis komen? Dan kunt u het ingevulde en ondertekende formulier samen met een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs opsturen naar:

Gemeente Veldhoven
Team verkiezingen
Postbus 10101
5500 GA Veldhoven

Na 23 maart worden de machtigingsverzoeken verwerkt in het kiesregister. De persoon die voor u gaat stemmen, krijgt een volmachtsbewijs nadat de aanvraag is goedgekeurd.

Ronselen van volmachtsstemmen is strafbaar

Het initiatief voor een volmachtsstem ligt altijd bij de kiezer en niet bij de gemachtigde. Dit betekent dat een kiezer zelf iemand anders moet vragen om voor de kiezer te stemmen. Het is strafbaar om kiezers te vragen of benaderen om hun stempas te ondertekenen en af te geven. Ook omkopen of dwingen is strafbaar.

Vermoed u dat er stemmen worden geronseld? Meld het dan bij de politie.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek