Wie mag stemmen?

In de Kieswet staat wie mag stemmen bij de verkiezing van het Europees Parlement.

U heeft de Nederlandse nationaliteit

Dan mag u in Veldhoven stemmen als u:

  • Nederlander bent
  • Op dinsdag 23 april 2024 ingeschreven staat op een adres in Veldhoven
  • Op donderdag 6 juni 2024 18 jaar of ouder bent
  • Niet uitgesloten bent van het kiesrechtin Nederland

U heeft de nationaliteit van een andere EU-lidstaat

Dan kunt u kiezen of u in Nederland stemt of in het land waarvan u de nationaliteit heeft. Stemt u in Nederland? Dan kiest u voor Nederlandse leden van het Europees Parlement.

Als u in Nederland wilt stemmen, registreert u zich dan voor 24 april 2024.

Voorwaarden

  • Op dinsdag 23 april 2024 woont u volgens de basisregistratie personen (BRP) in Nederland
  • Op donderdag 6 juni 2024 bent u 18 jaar of ouder en
  • niet uitgesloten van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie

Hoe registreert u zich?

Projectteam Verkiezingen
Postbus 10101
5500 GA Veldhoven

  • Stuur ook een kopie van uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee.

Kunt u hulp gebruiken bij het invullen van het formulier? Bekijk dan de handleiding bij formulier Y32 (PDF, 218.2 kB). Hierin vindt u uitleg in verschillende talen.

Formulier aanvragen

Kunt u het formulier niet downloaden? Neem dan telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 040. U ontvangt het formulier dan per post.

Let op: het ingevulde Y32-formulier moet voor 24 april 2024 door ons ontvangen zijn.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek