Wie mag stemmen?

In de Kieswet staat wie mag stemmen bij de verkiezing van het Europees Parlement.

U heeft de Nederlandse nationaliteit

Dan mag u in Veldhoven stemmen als u:

  • Nederlander bent
  • Op dinsdag 23 april 2024 ingeschreven staat op een adres in Veldhoven
  • Op donderdag 6 juni 2024 18 jaar of ouder bent
  • Niet uitgesloten bent van het kiesrechtin Nederland

U heeft de nationaliteit van een andere EU-lidstaat

Dan kunt u kiezen of u in Nederland stemt of in het land waarvan u de nationaliteit heeft. Stemt u in Nederland? Dan kiest u voor Nederlandse leden van het Europees Parlement.

U kunt zich vanaf 24 april 2024 niet meer registeren om in Nederland te stemmen.

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek