Leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen

Bent u gevlucht uit Oekraïne en staat u ingeschreven bij de gemeente Veldhoven? Als u niet genoeg geld heeft om van te leven, kunt u een vergoeding in leefgeld aanvragen. Afhankelijk van waar u verblijft, krijgt u leefgeld voor eten en drinken, woontoeslag en/of persoonlijke uitgaven zoals kleding. Iedere vluchteling vanaf 18 jaar moet een eigen aanvraag doen. Partners kunnen gezamenlijk een aanvraag doen, dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar. 

Let op!Vanaf 1 februari 2023 zijn de regels voor leefgeld veranderd. U en uw gezin kunnen geen leefgeld meer ontvangen als iemand uit uw gezin werkt en inkomen ontvangt. 

Let op!Lees het nieuwsbericht van maart 2024: Belangrijke informatie voor inwoners (gastgezinnen) die derdelanders uit Oekraïne opvangen

Waarvoor krijgt u leefgeld?

De vergoeding in leefgeld is, afhankelijk van uw verblijfslocatie en situatie, bedoeld voor:

 • maaltijden
 • kleding
 • andere persoonlijke uitgaven
 • woontoeslag als u bij een particulier opvangadres verblijft, bijvoorbeeld een gastgezin. Daarmee kunt u bijdragen aan de kosten van het huishouden.

Hoogte bedrag

Vanaf 1 februari 2023 is de hoogte van het leefgeld afhankelijk van de grootte van uw gezin en of u in de gemeentelijke of particuliere opvang verblijft. Op de website van de Rijksoverheid leest u de uitleg in het Nederlands, Engels en Oekraïens. U leest daar welk bedrag op uw situatie van toepassing is.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor leefgeld gelden deze voorwaarden:

 • U bent als vluchteling uit Oekraïne naar de gemeente Veldhoven gekomen.
 • U verblijft in een gemeentelijke opvang (hotel) of in een particuliere opvang (zoals een gastgezin).
 • U staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP). Lees meer onder de kop ‘Inschrijven Basisregistratie Personen (BRP)’.
 • U heeft een Nederlandse bankrekening. Lees meer onder de kop ‘Nederlandse bankrekening’.
 • U heeft (nog) geen inkomsten uit werk.
 • U doet de aanvraag in het Engels of Nederlands (Latijns alfabet).

Inschrijven Basisregistratie Personen (BRP)

Het is belangrijk dat u staat ingeschreven bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Veldhoven. U krijgt dan een Burgerservicenummer (BSN). Dit is nodig voor het openen van een rekeningnummer en het ontvangen van leefgeld.
Staat u nog niet ingeschreven? Maakt u hiervoor dan snel een afspraak.

Nederlandse bankrekening

U heeft een Nederlandse bankrekening nodig om leefgeld te kunnen aanvragen en ontvangen. Een rekening kunt u alvast aanvragen. In de brief die u heeft ontvangen staat meer informatie. Of kijk voor informatie over het openen van een Nederlandse bankrekening op de website van RefugeeHelp.

Wijzigingen in uw verblijfslocatie

Verandert uw verblijfslocatie? Gaat u bijvoorbeeld naar een andere gemeente of een andere opvanglocatie binnen de gemeente Veldhoven? Geef dit dan door. Wijzigingen in uw verblijfsplaats kunt u doorgeven via de pagina Verhuizing doorgeven.

Als u vanuit een andere Nederlandse gemeente naar gemeente Veldhoven verhuist, moet u bij gemeente Veldhoven opnieuw leefgeld aanvragen. Ook als u eerder al leefgeld kreeg. De afspraak dat u leefgeld krijgt verhuist dus niet met u mee naar een andere gemeente.

Inkomsten uit werk

Krijgt u inkomsten uit werk? Geef dit dan door. Dit is van invloed op uw leefgeld. Wijzigingen in uw inkomen kunt u doorgeven aan uw contactpersoon die genoemd is in de toekenningsbrief.

Aanvragen

U kunt het leefgeld aanvragen met het Aanvraagformulier Leefgeld Oekraïense vluchtelingen (PDF, 91.8 kB). Heeft u minderjarige kinderen en/of een partner, dan kunt u ook leefgeld voor hen aanvragen. Kinderen ouder dan 18 jaar moeten zelf een aanvraagformulier invullen.

U kunt dit formulier ook aanvragen via telefoonnummer 14 040.

Hierbij heeft u nodig:

 • kopie van uw legitimatiebewijs
 • vraagt u ook leefgeld aan voor uw familieleden? Dan ook kopieën van de legitimatiebewijzen van uw familieleden
 • kopie van uw Nederlandse bankrekening, waarop uw rekeningnummer en uw naam te zien is

Inleveren

U kunt dit formulier ondertekend en voorzien van bewijsstukken:

 • Opsturen naar gemeente Veldhoven, afdeling Werk en Inkomen, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven
 • Inleveren bij de receptie van het gemeentehuis
 • Uploaden via deze website

Hulp bij aanvragen

Vul de aanvraag in het Engels of Nederlands in (Latijns alfabet). Bureau Sociaal Raadslieden Veldhoven kan u hierbij helpen. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 040 – 253 99 59.

Besluit op uw aanvraag

Wij besluiten binnen 8 weken op uw aanvraag.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek