Stemmen met een kiezerspas

Dinsdag 23 april 2024

De burgemeester van Veldhoven maakt bekend dat bij de aanstaande verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op donderdag 6 juni 2024 een kiezer mag stemmen in een willekeurig stembureau binnen Nederland.

Schriftelijke aanvraag

  • Bij de publieksbalie in het gemeentehuis kunt u gratis formulieren verkrijgen voor een schriftelijke aanvraag om in een willekeurig stembureau in Nederland te mogen stemmen. Deze formulieren kunt u ook downloaden via de webpagina In een andere gemeente stemmen (kiezerspas).
  • Een schriftelijke aanvraag om met een kiezerspas te stemmen moet uiterlijk zondag 2 juni 2024 zijn ontvangen door de burgemeester van de gemeente, waar de aanvrager op dinsdag 23 april 2024 als kiezer is geregistreerd.
  • Een kiezer voor wie al een volmachtbewijs is afgegeven om te stemmen, kan geen kiezerspas aanvragen.
  • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de kiezer een kiezerspas.

Mondelinge aanvraag

  • Tot uiterlijk woensdag 5 juni 2024, 12.00 uur kan een kiezer, die geregistreerd staat als kiezer bij de gemeente Veldhoven, zich melden bij de publieksbalie om een kiezerspas aan te vragen.
  • Wanneer al een stempas is ontvangen moet deze bij de aanvraag overhandigd worden.
  • Een kiezer voor wie al een volmachtbewijs is afgegeven om te stemmen, kan geen kiezerspas aanvragen.
  • Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de kiezer de kiezerspas.
  • Een kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Vergeet u de kiezerspas en uw identiteitsbewijs niet als u gaat stemmen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door:

Afdeling Burgerzaken
Meiveld 1
5501 KA Veldhoven

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek