Nieuws

Verslag bijeenkomst Veldhoven aan Tafel

Dinsdag 21 januari 2020

Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in Veldhoven. Daarom komt de participatieraad Veldhoven aan Tafel, kortweg VAT, iedere drie maanden bij elkaar. Vertegenwoordigers van alle doelgroepen en inwoners bespreken dan allerlei onderwerpen die over het sociaal domein gaan. Ook geven ze gevraagd en ongevraagd advies aan het college. Hieronder een verslag van de bijeenkomst op 13 december.

Lees verder

Vuurwerkschade in Veldhoven

Dinsdag 21 januari 2020

Ook de jaarwisseling 2019/2020 zorgde weer voor een schadepost aan gemeentelijke eigendommen. Op 6 januari jongstleden stond de teller op een schadebedrag van ongeveer 7.400 euro. Mogelijk komen er komende weken nog enkele meldingen bij van kapotte verkeers- of straatnaamborden waardoor het bedrag hoger wordt.

Lees verder

Droom mee over de toekomst van Veldhoven!

Dinsdag 21 januari 2020

Wie kunnen beter over Veldhoven dromen dan de mensen die er dagelijks wonen, werken en opgroeien? U dus. Daarom willen we u uitnodigen om op donderdag 20 februari met ons mee te dromen over Veldhoven in 2040.

Lees verder

Laat gemeentelijke belastingen automatisch afschrijven

Donderdag 16 januari 2020

Eind februari ontvangt u de aanslag gemeentebelastingen 2020: in de brievenbus of in de Berichtenbox van MijnOverheid. Maak het uzelf gemakkelijk en machtig de gemeente om deze belastingen automatisch van uw bankrekening af te schrijven.

Lees verder

Ton Backx benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Vrijdag 10 januari 2020

Vrijdag 10 januari nam Veldhovenaar Prof.dr.ir. A.C.P.M. (Ton) Backx (65) afscheid als hoogleraar bij de Technische Universiteit Eindhoven. Bij zijn afscheidsrede reikte burgemeester Marcel Delhez hem een hoge Koninklijke Onderscheiding uit. Ton Backx is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Lees verder

RSS feed

Abonneren op de RSS feed Nieuwsberichten van de gemeente Veldhoven

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek