Intentieverklaring voor zonnepanelen langs A67 getekend

Dinsdag 7 mei 2024

Gemeenten, Provincie en Rijk willen duurzame energie opwekken langs snelweg A67 in Noord-Brabant. Op vrijdag 19 april 2024 ondertekenden de betrokken partijen een intentieverklaring om samen in het Programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER) te verkennen of de beoogde plaatsen hiervoor geschikt zijn.

Het gaat om het stuk snelweg A67 vanaf de Nederlandse grens met België tot de provinciegrens Limburg. Dit traject heeft een lengte van 53,5 km.

Eerdere voorverkenning

De gemeenten Asten, Bladel, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Someren, Veldhoven en Waalre dienden samen met de provincie Noord-Brabant een verzoek in bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om duurzame energie op te wekken op rijksgronden langs de A67. Uit vooronderzoek bleek dat de beschikbare rijksgronden voldoende potentie hebben om energie op te wekken. Deze gemeenten en het Rijk gaan zich inzetten om de opwek van energie op die gronden mogelijk te maken. Daarom tekenden ze een intentieverklaring om door te gaan naar de volgende projectfase, waarin de plaats, de inpassing in het landschap en opwekmogelijkheden verder worden uitgewerkt.

Waarom OER?

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat landelijk in 2030 een hoeveelheid van 35 TWh stroom duurzaam op land wordt opgewekt. 1 TWh staat gelijk aan de elektriciteitsvraag van ongeveer 400 duizend huishoudens. Iedere Regionale Energie Strategie (RES) regio draagt daar een steentje aan bij. Zo ook met de realisatie van zonne-energie langs de snelwegen in Noord-Brabant. Met het OER-programma stelt de Rijksoverheid eigen gronden ter beschikking aan energieontwikkelaars voor de realisatie van duurzame energieprojecten. Daarnaast kunnen ook aangrenzende gronden van de gemeentes en provincie meegenomen worden.

Meer nieuws


Abonneren op nieuwsberichten

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek