Ongediertebestrijding

Al uw vragen over het voorkomen en bestrijden van plaagdieren, zoals ratten, wespen, kakkerlakken of zilvervisjes kunt u stellen bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Het KAD is samenwerkingspartner van de gemeente Veldhoven en verstrekt u gratis, onafhankelijk, objectief en deskundig advies plus informatie om plaagdieren te voorkomen en zo nodig te bestrijden. Kijk voor meer informatie op www.kad.nl.

Tips

Zijn ongedierte en plagen in of rondom uw huis beland? U kunt ze ze vaak bestrijden zónder gif: kijk op milieucentraal.nl voor tips.

Ongediertebestrijding regelen

Neem voor ongediertebestrijding op particulier terrein contact op met een ongediertebestrijdingsbedrijf. Een gecertificeerd bedrijf vindt u via het bedrijvenregister op KAD.nl

Rattenoverlast in Veldhoven

De zwarte rat komt de laatste jaren steeds meer rondom woningen voor, overal waar voedselaanbod beschikbaar is. De zwarte rat is een zogenoemde cultuurvolger; het gedrag van mensen bepaalt mede of de rat een leefgebied vindt. Hier hebben mensen zelf veel invloed op. Bestrijding van deze soort heeft alleen zin als ook u maatregelen neemt om ratten te voorkomen (preventie). 

Rattenbestrijding- en preventie

Voor rattenbestrijding en -preventie op particulier terrein bent u zelf verantwoordelijk. Bij overlast op eigen terrein verwijzen we u daarom door naar een gespecialiseerd bedrijf voor ongediertebestrijding.
De gemeente voert preventie en bestrijding uit in het openbaar gebied, langs sloten en beekjes bijvoorbeeld. Daar leeft de bruine (riool-)rat bij voorkeur.

Kosten

De kosten voor rattenbestrijding en –preventie op uw eigen terrein betaalt u zelf. De kosten voor rattenbestrijding en -preventie in het openbaar gebied komen voor rekening van de gemeente.

Waarneming ratten melden

Meld waarneming van ratten altijd bij de gemeente, ook al bent u op eigen terrein zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. De gemeente registreert en monitort uw meldingen en kan deze met elkaar in verband brengen. Alleen door registratie van uw meldingen krijgen we een totaalbeeld van de omvang van rattenpopulaties.
Het is de taak van de gemeente in te grijpen bij gevaar voor de volksgezondheid. Wanneer uit meldingen blijkt dat in een bepaald gebied grotere concentraties van ratten voorkomen, schakelen we een preventiespecialist in voor nader onderzoek. Als de bron van overlast in het openbaar gebied ligt, zorgt de gemeente voor de bestrijding. Als de bron van overlast duidelijk op particulier terrein ligt, benadert de gemeente de eigenaar/bewoner met het verzoek maatregelen te treffen.

Een waarneming melden

Tips om ratten in en rond uw woning te voorkomen

  • Ruim (tuin)afval tijdig op. Afvalhopen en composthopen met voedselresten trekken ratten aan
  • Doe geen voedsel(resten) in de PMD-zak
  • Sluit voorraden dierenvoer goed af (bijvoorbeeld in glazen potten of blikken)
  • Zorg ervoor dat ratten niet onder dierenhokken of schuurtjes kunnen komen: maak naden, kieren en scheuren dicht met ‘muisstop’ (muis/ratwerende kit)
  • Ben terughoudend met het voeren van tuinvogels. Gebruik voederplankjes voor vogels alleen bij (strenge) vorst en voer alleen in de ochtend. Ratten gaan graag in de schemering op zoek naar voedsel, zorg er dus voor dat ze dan niets meer vinden
  • Struiken tegen de gevel zorgen ervoor dat ratten makkelijk onder uw dakpannen komen. Gebruik RVS staalwol of fijnmazig gaas om de overgang tussen muur en dak rat-dicht te maken
  • Gebruik voor de bestrijding van ratten alleen speciale rattenvallen/-klemmen. Vraag een gespecialiseerd bedrijf om advies bij de aanschaf hiervan en hulp bij de bestrijding. Werk daarbij zo mogelijk samen met uw buren

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek