Tijdelijke standplaats aanvragen

Wilt u met een voertuig, een kraam, een tafel of een ander middel tijdelijk een standplaats innemen in de gemeente Veldhoven? Dan heeft hebt u daarvoor een vergunning nodig.

U kunt een tijdelijke standplaats aanvragen voor een korte periode van minimaal 1 dag en maximaal 31 dagen.

Tijdelijke standplaats aanvragen

Prijs

Een tijdelijke standplaatsvergunning kost € 143,55

Regels voor tijdelijke standplaatsen

Bekijk de regels voor tijdelijke standplaatsen in de Algemene plaatselijke verordening (Apv)

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek