Burenakkoord

Bent u van plan om te gaan bouwen of verbouwen? Bespreek uw plannen met uw buren. Zo houdt u de relatie met uw buren goed. Met buren bedoelen we de mensen die naast, voor, achter of boven u wonen. Vraag alle buren of zij hun handtekening willen zetten op een formulier ‘Burenakkoord’. Uw buren tekenen er dan voor dat zij uw plan gezien of gehoord hebben. Zij kunnen op het formulier ook kort aangeven wat ze ervan vinden.

Heeft u voor uw plannen een omgevingsvergunning nodig? Met een burenakkoord kunt u mogelijk voorkomen dat er later bezwaren uit de buurt komen. Ook kunt u korting krijgen op de prijs van een omgevingsvergunning.

Let op: de handtekening van uw buren op een burenakkoord betekent niet dat zij het eens zijn met uw plannen. Het betekent alleen dat ze ervan weten. Ze houden de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een vergunning of plan.

Burenakkoord gebruiken

Doe het burenakkoord als bijlage bij de papieren voor het vooroverleg. Of later bij de aanvraag omgevingsvergunning. Maar ook bij vergunningvrij bouwen is het handig om uw buren te laten weten wat u gaat doen.

Prijs

De gemeente behandelt uw aanvraag omgevingsvergunning. Hiervoor moet u een vergoeding betalen. In vaktaal heet die vergoeding ‘leges’ (u spreekt dit uit als ‘lee-zjes’). Met een burenakkoord  krijgt u € 50,- of € 100,- korting op uw leges. Dit hangt af van het soort bouwwerk. Meer informatie staat in de legesverordening (Bekijk de bijlage bij de legesverordening, hoofdstuk 3 omgevingsvergunning. Zoek op 'burenakkoord'). 

Bekijk ook

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek