De Polders

De Polders is een jonge uitbreidingswijk van Veldhoven. De wijk werd grotendeels gebouwd aan het eind van de jaren 90 en het begin van deze eeuw. De Polders is een woonwijk met een basisschool en veel aandacht voor fietsverkeer en 30 km-zones.

Plattegrond van de wijken in VeldhovenLigging

De Polders wordt begrensd door Smelen/Traverse aan de westkant, de Heerbaan in het zuiden en Meerhoven (een veel grotere uitbreidingswijk van Eindhoven) aan de noord- en oostkant.

Social media

Facebook: WPF De Polders
Twitter: @wpfdepolders

Wijkplatform

Het wijkplatform is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan. Hierin zitten bewoners uit de wijk. Het wijkplatform wil stimuleren dat bewoners actief meedenken en meewerken aan leefbaarheid, veiligheid en sociale en fysieke aspecten van de wijk. Het wijkplatform adviseert gevraagd en ongevraagd over beleidsvraagstukken van de gemeente en de effecten daarvan op de wijk.

Wilt u lid worden van het wijkplatform, dan kunt u zich aanmelden. Voor meer informatie over het lidmaatschap van wijkplatform De Polders neemt u contact op met de heer A. Bakvis via wpfdepolders@gmail.com.

Hondenuitlaatroutes en -terreinen

Plattegrond hondenuitlaatroutes en -terreinen in Veldhoven (PDF, 6.0 MB)

Buurtpreventie

Buurtpreventie is een burgerinitiatief met als doel het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt waarmee de sociale veiligheid wordt verhoogd. Signaleert u een verdachte of onveilige situatie in uw buurt of wijk? Geef het door aan uw wijkagent.

In Veldhoven zijn er verschillende buurtpreventiegroepen actief; zowel ‘klassieke’ groepen als WhatsApp-buurtpreventiegroepen.

In De Polders zijn de volgende WhatsApp-buurtpreventieteams actief: De Polders Noordrand/Wal, De Polders Polderstraat/Schans, De Polders Schans/Bloemstok, De Polders Team A en De Polders Team B. Deze zijn te bereiken via sameneenveiligebuurt@outlook.com

Voor meer informatie over buurtpreventie, WhatsApp-buurtpreventie (PDF, 137.7 kB) en ondersteuning bij het oprichten van een buurtpreventieteam (PDF, 151.4 kB) kunt u terecht bij Cordaad Welzijn

Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk

Wilt u ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn? Of zoekt u vrijwilligerswerk? Deze websites kunnen u verder helpen.

Subsidie straat- en buurtactiviteiten

Heeft u voor dit jaar plannen voor een leuke straat- of buurtactiviteit? De gemeente Veldhoven heeft hiervoor een subsidieregeling. 

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek