In een andere gemeente stemmen (kiezerspas)

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Ook kunt u een kiezer, die niet in de gemeente Veldhoven staat ingeschreven, machtigen om namens u te stemmen.

Aanvragen kiezerspas

Dit kan op twee manieren: schriftelijk of aan de balie van het gemeentehuis.

  1. Kiezerspas schriftelijk aanvragen
    Stuur vóór vrijdag 17 november een brief naar: Gemeente Veldhoven, Projectgroep Verkiezingen, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven. Zet hier in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en aanvraag in. Heeft u al een stempas in huis? Dan moet u die meesturen.
     
  2. Kiezerspas aanvragen in het gemeentehuis
    U kunt tot uiterlijk 21 november 12.00 uur een kiezerspas aanvragen in het gemeentehuis. Heeft u al een stempas in huis? Dan moet u deze bij uw bezoek aan het gemeentehuis meebrengen. Vergeet ook niet om uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart mee te nemen. U vindt de openingstijden van het gemeentehuis hier.

Voorwaarden

  • U kunt een kiezerspas aanvragen als u op 9 oktober 2023 als kiezer in de gemeente Veldhoven geregistreerd bent.
  • Bent u de kiezerspas kwijtgeraakt? Dan kunt u geen nieuwe kiezerspas aanvragen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek