In een andere gemeente stemmen (kiezerspas)

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. Ook kunt u een kiezer, die niet in de gemeente Veldhoven staat ingeschreven, machtigen om namens u te stemmen.

Aanvragen kiezerspas

Dit kan op drie manieren: online, schriftelijk of aan de balie van het gemeentehuis.

Het is niet meer mogelijk om een kiezerspas aan te vragen.

Voorwaarden

  • U kunt een kiezerspas aanvragen als u op 9 oktober 2023 als kiezer in de gemeente Veldhoven geregistreerd bent.
  • Bent u de kiezerspas kwijtgeraakt? Dan kunt u geen nieuwe kiezerspas aanvragen.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek