Volmacht: stemmen door iemand anders

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Kunt u die dag niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders toestemming geven om voor u te stemmen. U geeft die persoon dan een machtiging (een volmacht).

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) mag, per verkiezing, voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Iemand een volmacht geven

Dit kan op twee manieren:

  • Via de achterkant van de stempas
  • Met een schriftelijke volmacht

Volmacht geven via de achterkant van uw stempas

  • Vraag iemand die ook in Veldhoven woont om voor u te stemmen
  • Vul de achterkant van uw stempas in. Uw stempas ontvangt u drie weken voor de verkiezingsdag
  • U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening
  • De persoon die namens u stemt, neemt de ingevulde en ondertekende stempas mee naar het stembureau. Deze persoon brengt uw stem tegelijk uit met de eigen stem
  • Bij het stemmen moet de persoon die namens u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Deze persoon kan uw identiteitsbewijs ook op een smartphone of tablet laten zien

Let op!Let op! De persoon die via de stempas namens u stemt, moet ook in Veldhoven wonen.

Schriftelijke volmacht

Het aanvragen van een schriftelijke volmacht is niet meer mogelijk. 

Bijzonderheden

  • Om iemand te machtigen, hoeft u niet te wachten op een stempas. Er is namelijk geen begintermijn verbonden aan de schriftelijke volmachtaanvraag
  • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als u een andere persoon machtigt, mag u vervolgens zelf niet meer stemmen

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek