Volmacht: stemmen door iemand anders

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Kunt u die dag niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders toestemming geven om voor u te stemmen. U geeft die persoon dan een machtiging (een volmacht).

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) mag, per verkiezing, voor maximaal 2 andere kiezers stemmen. De gemachtigde moet de volmachtstem(men) tegelijk met de eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen kan op 2 manieren:

 • Via de achterkant van de stempas
 • Met een schriftelijke volmacht

Iemand machtigen via uw stempas

 • Vraag iemand die ook in Veldhoven woont om voor u te stemmen
 • Vul de achterkant van uw stempas in. Uw stempas ontvangt u 3 weken voor de verkiezingsdag
 • U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening
 • De persoon die namens u stemt neemt de ingevulde en ondertekende stempas mee naar het stembureau. De persoon brengt uw stem tegelijk uit met de eigen stem
 • Bij het stemmen moet de persoon die namens u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Deze persoon kan uw identiteitsbewijs ook op een smartphone of tablet laten zien

Let op!Let op! De persoon die via de stempas namens u stemt, moet ook in Veldhoven wonen.

Schriftelijke volmacht

Wanneer is het gebruik van een schriftelijke volmacht makkelijk?

 • Als u geen identiteitsbewijs heeft. Als u geen identiteitsbewijs heeft, is dit de enige manier om uw stem uit te brengen. Het is bij het aanvragen van een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Uw gemachtigde hoeft ook geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te nemen naar het stembureau
 • U wilt iemand machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen, bijvoorbeeld omdat u op 15 maart 2023 op vakantie bent

Download het formulier (PDF, 713.9 kB)

Of haal het formulier op bij de receptie van het gemeentehuis (Meiveld 1). Dat kan vanaf woensdag 22 februari 2023.

U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen allebei een deel van dit formulier in. Beide personen zetten een handtekening. Lever het formulier daarna in bij de gemeente.

U kunt het formulier:

 • Inscannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@veldhoven.nl
 • Per post sturen naar: Burgerzaken, Postbus 10101, 5500 GA Veldhoven
 • Inleveren bij de receptie in het gemeentehuis (Meiveld 1). Dit kan vanaf woensdag 22 februari 2023. Als u het formulier aan de balie inlevert, laat u uw geldige identiteitsbewijs zien

Let op!Belangrijke informatie

 • De persoon die met de schriftelijke volmacht namens u stemt, moet ook in de provincie Noord-Brabant wonen of binnen het waterschap De Dommel
 • De gemeente moet het formulier uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 hebben ontvangen
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt de persoon die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs. Daarmee kan deze persoon voor u stemmen. Bij een schriftelijke volmacht hoeft de gemachtigde geen identiteitsbewijs van u te laten zien

Bijzonderheden

 • Om iemand te machtigen, hoeft u niet te wachten op een stempas. Er is namelijk geen begintermijn verbonden aan de schriftelijke volmachtaanvraag
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als u een andere persoon machtigt, mag u vervolgens zelf niet meer stemmen

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek