Volmacht: stemmen door iemand anders

Als u zelf niet kan gaan stemmen, kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen. Hieronder leest u wat dit inhoudt.

Voorwaarden

 • De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet zelf ook mogen stemmen.
 • De gemachtigde mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.
 • De volmachtstem(men) kunnen alleen tegelijk met de eigen stem van de gemachtigde uitgebracht worden.

Hoe kan ik iemand machtigen?

Dit kan op twee manieren:

 • Via uw stempas (onderhandse volmacht)
  Met een onderhandse volmacht kunt u tot op de dag van de verkiezing iemand anders vragen om voor u te stemmen. Vul de achterkant van uw stempas in en geef uw stempas mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. Geef ook een kopie van uw paspoort of rijbewijs mee. Dat mag ook een foto op een telefoon zijn. Zorg dat de kopie of foto goed leesbaar is. Met de app KopieID van de Rijksoverheid maakt u op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs.
 • Via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)
  U kunt ook een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht en kan bijvoorbeeld een oplossing zijn als u langere tijd in het buitenland bent. Dit kunt u online, per post of in het gemeentehuis doen:

  Het is niet meer mogelijk om een schriftelijke volmacht aan te vragen.

Ronselen van volmachtsstemmen is strafbaar

Het initiatief voor een volmachtsstem ligt altijd bij de kiezer en niet bij de gemachtigde. Dit betekent dat een kiezer zelf iemand anders moet vragen om voor de kiezer te stemmen. Het is strafbaar om kiezers te vragen of benaderen om hun stempas te ondertekenen en af te geven. Ook omkopen of dwingen is strafbaar.

Vermoed u dat er stemmen worden geronseld? Meld het dan bij de politie.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek