Meerveldhoven

Meerveldhoven is een van de 4 oude kerkdorpen waaruit de gemeente Veldhoven is ontstaan. Rondom het karakteristieke kerkplein liggen winkels en een basisschool. Ook vindt u hier een wijkcentrum, gezondheidscentrum, woonvoorzieningen voor senioren en industriegebied De Run.

Plattegrond van de wijken in VeldhovenLigging

Een oorkonde uit het eind van de 8ste eeuw spreekt voor het eerst over het gehucht Martfelden. In de middeleeuwen is het dorp bekend onder de naam Merefelt en in de 16de eeuw wordt het genoemd als ‘de heerlijkheid’ Meerveldhoven. Als Napoleon in 1811 besluit tot herindeling van de Nederlandse gemeenten wordt Meerveldhoven samengevoegd met Veldhoven. In 1921 gaat het dorp op in de gemeente Veldhoven.

Meerveldhoven wordt begrensd door de Julianastraat en de Hagendorenseweg in het noorden, Merefeltstraat, De Run 5300 en De Run 4500 (de voormalige Dommelstraat) in het zuidwesten en de A2/N2 aan de oostkant.

Wijkplatform

Meerveldhoven heeft geen wijkplatform. Wilt u een wijkplatform opzetten, neem dan telefonisch contact op met de gemeente.

Wijkaccommodatie

In Meerveldhoven kunt u voor allerlei wijk- en buurtactiviteiten terecht bij:

Ontmoetingscentrum De Ligt / Stichting Wijkvoorziening De Ligt
Ligt 157, 5503 CA Veldhoven
Tel. 040 - 254 78 26 / 06 - 51 10 90 70
E-mailadres: ligt.ontmoetingscentrum@planet.nl
www.deligtveldhoven.nl

Welkomstborden

In Meerveldhoven staat 1 welkomstbord. Hierop kunt u tegen een kleine vergoeding wijkactiviteiten melden. Het welkomstbord staat op de hoek Heemweg/Hagendoornseweg.

Harmonie Sub Umbra beheert het welkomstbord in Meerveldhoven. Voor meer informatie over de mogelijkheden, voorwaarden en plaatsing van tekst neemt u contact op met info@subumbra.nl.

Hondenuitlaatroutes en -terreinen

In Veldhoven zijn er verschillende uitlaatroutes en -terreinen.

  • Langs deze uitlaatroutes en op uitlaatterreinen mag de hond zijn behoefte doen. De gemeente ruimt daar de poep op.
  • Op alle andere plekken Veldhoven, ook op de uitrenterreinen, moet de hondenuitlater de poep opruimen.

Hond uitlaten

Honden moeten altijd aan de lijn lopen. Alleen op de uitlaatterreinen en uitrenterreinen mag de hond loslopen.

Locaties en legenda onderstaande kaart

Kleur/Icoon op de kaart Adressen
Hondenuitlaatterrein - kleur Oranje Uitlaatterreinen Veldhoven (lijst) (PDF, 47.4 kB)
Hondenuitrenterrein - kleur Oranje Uitrenterreinen Veldhoven (lijst) (PDF, 32.0 kB)
Hondenuitlaatroute - Rode streep Hondenuitlaatroute (zie kaart)
Icoon van een hondenpoepbak Plekken hondenpoepbakken in Veldhoven (lijst) (PDF, 52.9 kB)

Buurtpreventie

Buurtpreventie ontstaat op initiatief van de bewoners van een buurt. Het doel is te zorgen voor een veilige en leefbare buurt. Merken zij verdachte of onveilige situaties in de buurt? Dan waarschuwen zij de wijkagent, brandweer en andere organisaties. Als het nodig is waarschuwen ze ook de leden van de buurtpreventiegroep.

In Meerveldhoven is het buurtpreventieteam Kabouterdorp 2010 actief.

In Veldhoven zijn er verschillende buurtpreventiegroepen; ‘klassieke’ groepen en WhatsApp-groepen. Cordaad Welzijn ondersteunt (startende) buurtpreventiegroepen.

De volgende informatie hebben wij voor u beschikbaar:

Zorg, ondersteuning en vrijwilligerswerk

Heeft u hulp of ondersteuning nodig op het gebied van zorg en welzijn? Of zoekt u vrijwilligerswerk? Deze websites kunnen u verder helpen.

Subsidie straat- en buurtactiviteiten

Heeft u ideeën of plannen voor een leuke straat- of buurtactiviteit? De gemeente Veldhoven heeft hiervoor een subsidieregeling. De gemeente Veldhoven heeft hiervoor een subsidieregeling.

Aanvraagformulier subsidie straat- en buurtactiviteiten

Initiatief voor Veldhoven

Heeft u een ander idee voor uw buurt, wijk of voor heel Veldhoven? Denk aan: een plan om uw straat op te knappen of het moderniseren van een speelplek? Neem het initiatief en deel uw idee met ons via de pagina Initiatief voor Veldhoven.

Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?

Doe mee aan het onderzoek